Helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen bydel

Helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen bydel

Rapporten i pdf

I denne forvaltningsrevisjonen har Trondheim kommunerevisjon undersøkt det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Midtbyen bydel.

Konklusjon

 • Midtbyen tiltak mangler tydelige retningslinjer og funksjons­beskrivelse for fagkoordinatorene.
 • Skolelegens funksjon og arbeidsoppgaver er ikke godt nok kjent i Barne- og familietjenesten og skolene. Tiltaksenheten, enhet for legetjenester og de enkelte skolene kan samarbeide bedre om bruken av skolelegene.
 • Det er retningslinjer for å melde avvik, men det mangler nærmere beskrivelse for i hvilke situasjoner avvik skal meldes. Helsesøstrene i Midtbyen melder ikke avvik i tilstrekkelig grad.
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen opplever ressursknapphet og at primærforebyggende oppgaver er nedprioritert.
 • Grunnbemanningen i form av helsesøster og lege er lavere enn landsgjennomsnittet og ASSS-gjennomsnittet.
 • Trondheim kommune har høyere samlet antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten enn ASSS-gjennomsnittet, men lavere enn landsgjennomsnittet.
 • Midtbyen bydel og resten av Trondheim kommune har ansatt psykologer og personell med annen relevant kompetanse.
 • Skolehelsetjenesten ved flere skoler oppfyller ikke veilederens anbefalinger om tilgjengelighet for brukerne.
 • Individuelle konsultasjoner, gruppekonsultasjoner og helseopplysning blir ikke gjennomført i stor nok grad.
 • Skolelegen deltar ikke under skolestartundersøkelsen.
 • Helsestasjonene i Midtbyen har ikke kapasitet til å dra på hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • Skolehelsesøstrene ved mottaksskolene opplever at tjenestene som ytes ikke er tilstrekkelige i forhold til brukernes behov.
 • Barnehagene og helsestasjonene har ikke tilstrekkelige møtearenaer.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Roald Elvegård på telefon 91 63 60 99 eller e-post .

Mer informasjon om Trondheim kommunes skolehelsetjeneste

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward