Kartlegging av innkjøpsrutiner

Kartlegging av innkjøpsrutiner

Les rapporten her

Revisjonen har kartlagt rutinene rundt kommunens scanningssystem Compello og kommunens e-handelssystem.

Compello er et scanningssystem for elektronisk fakturahåndtering og inngår som en del av hovedavtalen Trondheim kommune har med EDB. Systemet er integrert med Masterpiece regnskapssystem og AP reskontrosystem. På kartleggingstidspunktet er kommunen godt i gang med utrullering på enhetene og planene er full drift i løpet av våren 2007.

E-handel eller elektronisk handel som begrep dekker alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett. Trondheim kommune gjør innkjøp for 1,3 milliarder kroner pr år, som fordeler seg med 700 millioner på drift og 600 millioner på investeringer. Kommunens innkjøpskontor har inngått 70 rammeavtaler. Systemet avløser nåværende manuelle rutiner og skal bidra til å effektivisere innkjøpsfunksjonen. Det antas en besparelse pr transaksjon på kr 250,-. I dag brukes e-handelssystemet fra bestilling til betaling. Foreløpig avventer kommunen med å ta i bruk elektronisk faktura, men dette vil være aktuelt i nær framtid.

Innkjøpstjenestens hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?