Klagesaksbehandling ved byggesakskontoret

Klagesaksbehandling ved byggesakskontoret

Rapporten i pdf-format

I 2003 ble det innført en tidsfrist på seks uker for oversendelse av klagesaker fra kommunen til fylkesmannen. Dette gjaldt for såkalte rene byggesaker, dvs saker hvor det opprinnelige vedtaket var i tråd med den aktuelle reguleringsplanen. Som en følge av dette ble det gjort endringer i kommunens delegasjonsreglement. Mens klagesaker etter plan- og bygningsloven tidligere ble behandlingen av bygningsrådet (formannskapet), skulle disse nå oversendes direkte fra administrasjonen til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Samtidig med vedtaket om endring av delegasjonsreglementet, ble det bestemt at ordningen skulle evalueres. Resultatet av denne evalueringen presenteres i denne forvaltningsrevisjonsrapporten.

Ved spørsmål om rapporten kontakt Magnar Andersen på mobil 91 67 22 18 eller e-post .

Byggesakskontorets hjemmeside

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?