Lojalitet til kommunens innkjøpsavtaler

Lojalitet til kommunens innkjøpsavtaler

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer revisjonen resultatene fra en forvaltningsrevisjon om lojalitet til kommunens rammeavtaler. Innkjøpstjenesten i Trondheim kommune forvalter en avtaleportefølje på cirka 100 rammeavtaler med en årlig innkjøpsverdi på cirka 500 millioner kroner.

Revisjonen har undersøkt i hvilken grad rådmannen sikrer at rammeavtalene blir fulgt og i hvilken grad enhetene er lojale mot kommunens innkjøpsavtaler.

Undersøkelsen har vist at rådmannen har gjennomført tiltak for å sikre at enhetene benytter kommunens rammeavtaler og at informantene er tilfreds med informasjonen fra innkjøpsmiljøene. Det er ikke utført årlige gjennomganger av avtalelojalitet slik det er beskrevet i kommunens anskaffelsesstrategi, og formannskapet har ikke mottatt årlige orienteringer om status på innkjøp.

Avtalelojaliteten innenfor utvalgte arter på oppvekst- og utdanningsområdet har økt fra 63 prosent i 2008 til 86 prosent i 2012, noe som gir en forbedring på 23 prosentpoeng. Undersøkelsen viser imidlertid at det er fortsatt er behov for tiltak, siden avtalelojaliteten på tre arter er lav eller kjøp utenfor avtalene utgjør betydelige beløp.

Hvis du har spørsmål om rapporten, ta kontakt med Kathrine Moen Bratteng på e-post eller mobil 91 54 15 45.

Mer informasjon om Trondheim kommunes innkjøpsrutiner

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?