Offentlige anskaffelser - vedlikehold og konsulenttjenester

Offentlige anskaffelser - vedlikehold og konsulenttjenester

Rapporten i pdf-format

Trondheim kommune har utarbeidet en veileder for anskaffelser. Alle anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med ”Veileder og kommunale retningslinjer for anskaffelser i Trondheim kommune” og gjeldende offentlige forskrifter. I veilederen gjengis de krav som stilles i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

I denne rapporten følger vi opp vår tidligere rapport fra september 2007, "Offentlige anskaffelser – vedlikehold”, som fokuserte på overholdelse av anbudsreglene og interne retningslinjer, herunder bruk og overholdelse av rammeavtalene med håndverkere.

Vi har nå gjort videre kontroller og har undersøkt kjøp av tjenester fra snekkere, elektrikere, rørleggere og kjøp av konsulenttjenester. Kontrollene berører enhetene Trondheim eiendom, Trondheim Byteknikk og Kirkelig Fellesråd. Vi har undersøkt de interne rutinene for fakturakontroll. Våre kontroller har hatt fokus på om bilagene er attestert og anvist, om vilkårene i rammeavtaler og kontrakter oppfylles og om bilagene er dokumentert i henhold til god bokføringsskikk.

Innkjøpstjenestens hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward