Omsorgslønn

Omsorgslønn

Rapporten i pdf-format

Revisjonen har gjennom risiko og vesentlighetsvurdering valgt å foreta en gjennomgang av rutinene for utbetaling av omsorgslønn i Trondheim kommune. Gode rutiner er viktig for å sikre at kommunen utbetaler riktig omsorgslønn.

Undersøkelsen har følgende problemstillinger:

  • Utbetales det omsorgslønn på bakgrunn av gyldig vedtak?
  • Foreligger det skriftlige oppdragsavtaler?
  • Foreligger det skriftlig delegasjonsfullmakter når saksbehandler fatter vedtak?

Det er forvaltningskontorene for helse og velferd og barne- og familietjenesten som har ansvar for utbetaling av omsorgslønn. I Trondheim kommune er det til sammen ca. 100 voksne og 70 barn som mottar omsorgslønn hver måned . Per 18.12.07 var det utbetalt cirka 15 mill. i omsorgslønn. Godtgjøringen skal tilsvare timelønn for hjemmehjelpere i høyeste lønnstrinn.

Mer informasjon om omsorgsstønad

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward