Barne- og familietjenesten Østbyen

Peder Falcks vei 31
Barne- og familietjenesten Østbyen

Kontakt Barne- og familietjenesten Østbyen

Finn ansatt og se kart

Barne- og familietjenesten (BFT) tilbyr tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-24 år, og deres familier. Vi består av ulike tjenesteområder.

På denne siden finner du informasjon om de forskjellige avdelingene hos oss, og hva vi kan hjelpe med. 

Til samlesiden om barne- og familietjenesten.

Våre avdelinger

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten tilbyr helsetjenester til gravide og barn 0–5 år. Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

Falkenborg helsestasjon har to lokaliteter. Tjenester til gravide ligger i 4.etasje, Sirkus shopping og tjenester for barn 0-5 år ligger i 4. etasje, Falkenborg-bygget/NAV- bygget

Mer informasjon på helsestasjonstjenestens nettsider,

Avdelingsleder:
Bente Tennfjord Müller
Telefon: 48 05 51 00
E-post:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Mer informasjon på skolehelsetjenestens nettsider

Avdelingsleder:
Dordi Øyamo Frigård
Telefon: 95 26 30 14
E-post:

Trondheimshjelpa Østbyen

Trondheimshjelpa er et forebyggende og helsefremmende tilbud for barn, ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Vi tilbyr foreldreveiledning, både individuelt og i grupper. I tillegg gir vi individuell psykisk helsehjelp, ved lette til moderate psykiske helseplager hos barn og unge

Trondheimshjelpa jobber både individrettet og ut mot barnehagen og skolen. Tilbudet er frivillig og man kan ta kontakt med oss direkte eller via helsestasjon, barnehage/skole, fastlege og skolehelsetjenesten.

Her kan du lese mer om Trondheimshjelpa.

E-post:

Telefon: 90 85 22 28

Avdelingsleder:
Torhild O Husby
Telefon: 91 67 28 22
E-post:

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barnevernstjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien ved særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. 

Du kan ta kontakt med barnevernstjenestens mottak for å få råd og veiledning eller drøfte eventuelle problemstillinger på telefon 91 11 25 55. Ønsker du å melde bekymring for et barn eller har behov for bistand, kan du melde i fra til barnevernet her

Utenom våre åpningstider kan du ta kontakt med Barnevernsvakta.

Les mer på barnevernstjenestens nettside.

Barnevernsleder:
Lena Borch Abrahamsen
Telefon: 91 16 38 58
E-post:

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Østbyen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 027600

Adresse: Peder Falcks veg 31A, 7044 TRONDHEIM

Leder

Line Øyen
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Lena Borch Abrahamsen

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Marthe Alstad

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Line Andreassen

Ped/ps.rådg.II

Telefon:

E-post:

Rune Angelshaug

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Evy Hestnes Araya

Sosionom II

E-post:

Birgit Paulsen Arntsberg

Spesialkonsulent II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julie Brobak Arnø

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Nina Arvidsson

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Jørn Are Aune

Rådgiver II

Direktetelefon:

E-post:

Jim Henrik Austbø

Ped/ps.rådg.II

Direktetelefon:

E-post:

Iselin Austvik

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Karen Bakke

Sosionom IV

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Bartnes

Personalkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Bech

Ped/ps.rådg.II

Direktetelefon:

E-post:

Marit Vassbotn Bjørseth

Ped/ps.rådg.II

Telefon:

E-post:

Hanne Ch. Mosand Bliksås

Helsesykepleier I

Telefon:

E-post:

Kari Marte Brandt

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Trude Anita Eggen Burø

Ped/ps.rådg.II

Direktetelefon:

E-post:

Roger Bøkseth

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Hege Marie Dahl

Barnevernspedagog I

E-post:

Torbjørn Haddeland Dahl

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Henning Gjøl Dahle

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Katherine De la Plaza

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Laila Synøve Didriksen

Kontorfagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Dypdalen

Helsesykepleier II

Telefon:

E-post:

Einar Eid

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Tina Eliassen

Miljøterapeut II

E-post:

Ingrid Engesbak

Miljøterapeut II

Direktetelefon: (+47) 48206623

E-post:

Unn Randi Erlien

Helsesykepleier III

Telefon:

E-post:

Mette Ervik

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Lise Gunn Eskeland

Sosionom III

Telefon:

E-post:

Erlend Evenstad

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Mia Falk-Larssen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Elise Nilsen Fredheim

Helsesykepleier m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Dordi Øiamo Frigård

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Julie Friis

Sykepleier II

Telefon:

E-post:

Hilde Kruksve Gartland

logoped

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Synnøve Gjetø

Sosionom I

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Kari Gran

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Heidi Grytdal

Barnevernspedagog III

E-post:

Sunniva Hamansen

Helsesykepleier m/master

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Hansen

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Monica Iren Hansen

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Fjell Hassel

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Erica Haukø

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Anne Karin Torstveit Hemmingsen

Barnevernspedagog I

E-post:

Alexander Henden

Lektor

E-post:

Irene H Heskestad

Ped/ps.rådg.II

Telefon:

E-post:

Marianne Hoffart

Psykologspesialist II

Direktetelefon:

E-post:

Nadine Kroken Hogsand

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Torhild Olsen Husby

Avdelingsleder V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marit Halgunset Hågensen

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Eirin Marie Inderberg

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Ulrik Solberg Isaksen

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Kirsti Berg Jensen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Størset Johansen

Psykologspesialist

E-post:

Tove Mette Johansen

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Marte Veronica Kilhavn

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Mia Helene Langslet Krafft

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Ole Anders Krogstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Oda Digernes Kvithyll

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Lene Stellander Larsen

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Maren Lundberg Larsen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Nadine Hvesser Lien

Barnevernspedagog m/master I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Eline Karlsen Linchausen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Bente Lorentzen

Helsesykepleier I

Telefon:

E-post:

Maren Emilie Lundstadsveen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Løken

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Turid Løvseth

Kontorfagarbeider

Telefon:

E-post:

Torgunn Reitlo Malmo

Psykologspesialist II

Direktetelefon:

E-post:

Zara Meheri

Ped/psyk rådg.

Telefon:

E-post:

Anita Synnøve Julshamn Melkvik

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Line Mellemsæther

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Melum

Omsorgsarbeider

Telefon: 95907507 jobb

Direktetelefon: 95907505 jobb

E-post:

Wenche Bankhaug Michelsen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Monica Ervik Momyr

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Geir Mosand

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Eline Johanne Muri

Helsesykepleier m/master

E-post:

Synnøve Myhr

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Ida Lock Myhre

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Bente Tennfjord Müller

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Linn Møller

Jordmor II

E-post:

Renate Nielsen

Jordmor II

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Wangsmo Nielsen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Annicka Nilsen

Barnehagelærer II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ida Lyng Northug

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Judith Mwasi Nyamuko

Konsulent 1 m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Mona Nikolaisen Nygård

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Hege Oddvik

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Erika Ofstad

Jordmor I

E-post:

Marianne Helmo Opdal

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Roy Paulsen

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Ian D'Armond Percy

Samfunnsvit.II

Direktetelefon:

E-post:

Daniel Lothe Pettersen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Øystein Riise Reppesgaard

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Reidun Rist

Barnevernsped. m/master

E-post:

Lisbeth Marie Rognes

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Inger Lise Romsdal

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Helena Roos

Jordmor II

E-post:

Nina Helen Aas Røkkum

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Rønning

Ped/ps.rådg.II

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Rønning

Helsesykepleier

Telefon:

E-post:

Nina Presthus Rørbakk

Jordmor II

Direktetelefon:

E-post:

Eline Raastad

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Roza Salar Nori Saleh

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Helen Sandvik

Barnehagelærer IV

E-post:

Siss S Setsaas

Ped/ps.rådg.II

E-post:

Ann-Karin Skamfer

Førstesekretær

E-post:

Christian Handegaard Skrogstad

Barnevernspedagog III

E-post:

Ida Granheim Skåland

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Katja Marianna Elisabeth Solem

Jordmor III

Direktetelefon:

E-post:

Ingvill Stamnes

Avdelingsleder IV

Telefon:

E-post:

Viktor Stavrum

Lektor I

E-post:

Anne Bredal Steinmo

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Mari Steinvikaune

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Karen Sofie Bjørlo Strømsnes

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Svepstad

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Julian Sæther

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Maria Kristin Tetlie

Barnevernspedagog II

E-post:

Elin Thue Wiig

Rådgiver II

Direktetelefon:

E-post:

Ann-Mari Traasdahl Løvstad

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Lena Uddu

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Trine Kornelia Utne

Barnevernspedagog III

E-post:

Andrea Haugen Voldnes

Ped/ps.rådg.I

E-post:

Morten Værness

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Laila Bjørnli Wang

Spesialpedagog V

Telefon:

E-post:

Åse Kristine Skomsvoll Weber

Logoped m/mastergrad

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Rune Winum

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Line Woldmo

Jordmor I

E-post:

Mari Lovise Woldseth

Helsesykepleier II

Telefon:

E-post:

Annicken Wæraas

Helsesykepleier

Telefon:

E-post:

Nana Hestbek Ydo

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Monica B. Øksnes

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Kari Aagaard

Pedagogisk leder III

E-post:

Eli Aashaug

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Monica Pettersen Åsheim

Barnehagelærer V

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Christin Aavik

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 04.07.2024

027600

Fant du det du lette etter?