Universitetskommunen Trondheim

Nyheter

Arrangement
 • 2. november 2023, i 09.00-17.00 (Trondheim): Arena Unikom. Som før vil vi åpne for gode samtaler om kunnskap i praksis, og hvordan samarbeidsmodeller, praksiser og politikk kan gi byer og steder langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi, som byggesteiner for gode og bærekraftige samfunn. For program og påmelding, følg lenken Arena Unikom.

Tidligere arrangement:

 • 18. mars 2022: Digitalt møte for Unikom-nettverket
 • 19. mai 2022: Sammen skaper vi Trondheim
 • 23. mai 2022: TRD3.0 møter Universitetsregionen Nord-Gudbrandsdal i Trondheim
 • 1.-3. juni 2022: Konferanse om Relasjonell velferd i Trondheim
 • 9.-10. juni 2022: Konferansen Fremtidens kommuner i Arendal
 • 20. juni 2022: Kunnskapskommunekonferansen i Bergen
 • 22. juni 2022, kl. 9-12: Kongstanken: Barn kunst og kultur. Gamle Kongsgården barnehage, Trondheim.
 • 5. september 2022, kl. 9-12: Felles møte for TRD3.0 samarbeidsutvalgene. Bøker og bylab
 • 14. september 2022, kl. 9-12: Kongstanken. Det andre seminaret i rekken har tittelen "Barns demokratiske deltakelse"
 • 9. november 2022, 12-15: Digitalt møte for Unikom-nettverket
 • 14. november 2022, 08.00-11.00: Fagdag Mobilitet.
 • 23. november 2022, 09.00-12.00: Det tredje seminaret i Kongs-tanken har tittelen "Barns utvikling og digitalt liv" og arrangeres på Kongsgården.
 • 8. mars 2023, 08.30-15.00: Etikkseminar. Offentlig sektor som forskningspartner: utfordringer og potensiale for forskningsetikken.
 • 10. mars 2023 (Trondheim): UCL/Sir M. Marmot presenterer rapport om sosial ulikhet i livskvalitet i Norge.
 • 29.august 2023: Seminar om barn og visuelle uttrykk (Kongsgården, Trondheim).  
Unikom nettverk

Nasjonalt arbeid for samarbeid mellom kommuner og akademia

Da Universitetskommunen TRD3.0 ble etablert i 2018, representerte partnerskapet en helt ny måte å koble forskning og praksis tettere sammen for å øke innovasjonstakten i kommunene og samtidig sikre universitetene mulighet til å drive relevant forskning og undervisning av høy kvalitet.

I 2019 startet følgeforskningsprosjektet UniverCity: Plattform for universitetskommune, med hovedmål om å utvikle kunnskap om hvordan et slikt samarbeid mellom kommune og universitet påvirker partnernes organisasjoner og omgivelser, og derved deres forutsetninger for å innfri hensikten med TRD3.0. Dette prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

I samarbeid mellom TRD3.0, unikom-nettverket og KS undersøker vi hvordan så vel Trondheim kommune som andre større og mindre kommuner kan oppnå gevinster av slike "universitetskommunesamarbeid", uavhengig av om det er et universitet innenfor kommunegrensen eller ikke.

Målet er at vi innen 2025 vil ha utviklet en generisk modell for moderne universitetskommunesamarbeid.

Information about TRD3.0 in English


Kontakt oss

 

Er du ansatt i kommunen og ønsker å kontakte oss om en prosjektmulighet, kan du sende en e-post til universitetskommunen@trondheim.kommune.no

Er du ansatt utenfor Trondheim kommune og ønsker samarbeid om forskningsprosjekt, kan du sende en henvendelse om forskningssamarbeid.

 

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB