Utleira skole

Utleira skole

Kontakt Utleira skole

Se kart

Vår visjon

ROM FOR ALLE - BLIKK FOR DEN ENKELTE.

Vi er en Respekt og Trivsels leder skole.

Første skoledag mandag 22. august

Oppmøtetidspunkt

Mandag 22. august

1. trinn møter kl. 9.00 i atriet (værforbehold, i gymsalen hvis det blir dårlig vær).

2.-7. trinn møter kl.8.00 ved trinninngangene.

Ny meldebok

Her finner du informasjon om den nye digitale meldeboken

Lenke til Trondheim kommunes nettside om den nye foreldreportalen

Classroom

Her kan du logge deg inn Classroom

Skolens ledelse

Kontaktinformasjon til skolens ledelse

Enhetsleder: Bente Moholt. E-post: bente.moholt@ou.trondheim.kommune.no.

Avdelingsleder 1.-4. trinn: Per-Åge Gundersen. E-post: per-age.gundersen@ou.trondheim.kommune.no.

Avdelingleder 5.-7. trinn: Vibeke Sund. E-post: vibeke.sund@ou.trondheim.kommune.no.

Avdelingsleder SFO: Liv Randi M. Johnsen. E-post: liv-randi.johnsen@ou.trondheim.kommune.no.

Skolejoggen

Skolejoggen på Utleira skole

Infoheftet

Infoheftet til Utleira skole

Infoheftet 2022-2023

Skolestartere

Her er det informasjon for deg som har barn på 1. trinn høsten 2022

Første skoledag er vel overstått. Her er stikkord på hva som ble sagt under foreldremøtet:

 • 69 barn starter i år 
  Hva er forskjellen fra barnehagen? 
  SFO - en viktig arena for lek og vennskap 
  Pilot Bedre skolestart  
  Kort rapport etter oppstarten på SFO  
  Skolesekk 
  Skole - Hjem 
  Rom for alle - Blikk for den enkelte 
  RESPEKT og arbeid med positive relasjoner 
  Lek og læring 
  Rett til en trygg og god skolehverdag 
  Rett til tilpasset opplæring 
  Forventninger til dere som foreldre 
  FAU og Brukerrådet 
  Fritid og skole henger sammen 

For bestilling av skolemelk til høsten, klikk deg inn på skolelyst.no

Velkommen til bli kjentdager 2022.pdf

Oppsummering av foreldremøtet på Bli kjent-dagen 31. mai

Det var hyggelig å hilse på små og store under årets innskriving. Mye info ble sagt og her er rektors stikkord:

 • STEIN SAKS PAPIR
 • Skolebygget og skolegården
 • 68 elever; 27 jenter og 41 gutter
 • 4 kontaktlærere, noen som kan endre seg senere
 • 2 miljøarbeidere
 • Egen inngang, garderobe, samlokalisert med SFO
 • 5-dagers skoleuke, med oppstart kl. 08.00. 18,5 klokketimer pr. uke, undervisningsøkter av ulik lengde.
 • Klær etter vær, og merkes med navn
 • Abonnement på skolemelk - www.skolelyst.no
 • Førskoledager tirsdag 31. mai og onsdag 1. juni
 • Hjemmesida
 • Meldeboka - app
 • Skjema inn til helsesykepleier
 • Ryggsekker fra Statens Vegvesen / Trøndelag Fylke
 • Gruppeinndeling; heterogene grupper, tre kriterier - kjønn, geografi og spesiell behov
 • Helsesykepleier
 • Prosjekt Bedre skolestart
 • Grenseobjekter
 • FAU (Foreldrerådet)
 • Skoleskyss
 • "Gåbuss"
 • Sykling
 • Fritidsaktivitetene på Utleira; Allidrett, korps, biblioteket og Kulturskolen
 • Første skoledag er mandag 22. august

Korona

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Koronainformasjon fra Trondheim kommune

Den kulturelle skolesekken

Kalender

Kalender

FAU og Brukerråd

Møtereferater brukerråd og FAU

FAU, møtereferat 04.05.22.pdf

FAU, møtereferat 02.03.2022

FAU, møtereferat 16.02.2022

FAU, møtereferat 04.12.19

Brukerråd, møtereferat 04.12.19

Brukerråd, møtereferat 04.11.19

FAU, møtereferat 01.10.19

Brukerråd, møtereferat 06.06.19

Brukerråd, møtereferat 24.04.19

Brukerråd, møtereferat 25.03.19

FAU, møtereferat 16.01.19

Brukerråd, møtereferat 16.01.19

FAU, møtereferat 24.02.2020

FAU, møtereferat 26.05.2020

FAU, møtereferat 28.09.2020

Brukerråd, møtereferat 23.11.2020

Brukerråd, møtereferat 15.02.2021

Brukerråd, møtereferat 31.05.2021

Leksehjelp

Leksehjelp ved Utleira skole

Etter politisk vedtak skal leksehjelp være et tilbud til 4.-7. trinn. Gjennomføringen av dette starter i uke 36. To dager i uken, umiddelbart etter undervisning har elevene ved disse trinnene muligheten til å gjøre skolearbeid.

Organiseringen av leksehjelptilbudet:

 • 4. trinn: Mandager og onsdager fra 14.00-15.00
 • 5. trinn: Tirsdager fra 14.00-15.30. Torsdager 12.00-13.30
 • 6. trinn: Tirsdager 14.00-15.30. Torsdager 12.00-13.30
 • 7. trinn: Tirsdager fra 14.00-15.30. Torsdager 13.00-14.30
 • 4. trinns-elevene møter på 5. trinns-arealet
 • 5., 6., og 7. trinn møter på 6. trinns-arealet

Leksehjelptilbudet er et frivillig tilbud, og vi krever ingen påmelding til dette.

For at dette skal fungere på en forsvarlig måte har vi følgende kjøreregler.

 1. De som ønsker å delta på leksehjelp møter opp til oppstart tid. Om noen ønsker å forlate leksehjelp før det er slutt, så er det mulig.
 2. Elevene skriver seg inn i en bok når de møter til leksehjelp, og stryker seg ut når de forlater leksehjelp. Dette er på grunn av sikkerhet ved en eventuell brann.

Det er viktig å presisere at dette er et supplement til oppfølging hjemme.

Med vennlig hilsen

Bente Moholt

Rektor

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste Utleira skole

1.- 4. trinn
Helsesykepleier: Marita Sivertsen, 48 12 59 19, e-post: marita.sivertsen@trondheim.kommune.no

Til stede på skolen alle dager unntatt mandag

5.-7. trinn
Helsesykepleier Ellen Midtsian Johnsen, 90 81 82 99, e-post: ellen-midtsian.johnsen@trondheim.kommune.no

Til stede på skolen alle dager unntatt tirsdag

Fysioterapeut: Wibeke Stenset, 47 68 07 55, e-post: wibeke.stenset@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut: Ingunn Hauknes Larsen, 97 96 91 34, e-post: ingunn-hauknes.larsen@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver
Førskole/1. trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.
2. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).
3. trinn:

Høyde- og vektmåling
Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene,
Trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep
5. trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.
6. trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).
7. trinn:

Vaksinasjon: HPV
Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten tiltak (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og evt. videre henvisning. Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og 2. linjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter)i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten.

SFO

Telefonnummer til SFO-basene

1. trinn: 91 12 07 59

2. trinn: 46 94 35 60

3. trinn: 91 31 29 07

4. trinn: 91 30 77 22

Åpningstider og planleggingsdager

Åpningstider SFO: 07.15-16.30

I jule- og påskeferien: 08.00-15.00

Påsken 2022: Onsdag 13. april, stengt.

Jul 2022: Julaften og nyttårsaften stengt

Planleggingsdager SFO 2022-2023

SFO har planleggingsdager og er dermed stengt 17.-19. august 2022.

Årshjul SFO

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Første skoledag høsten 2022 er mandag 22. august.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Utleira skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031070

Sist oppdatert: 29.08.2022

031070

A03-P1-EPI004