Ranheim, kommunedelplan, oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

Frist for innspill: 29.05.2020

Ranheim, kommunedelplan, oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

Planprogram for kommunedelplan for Ranheim er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet 31.03.20, samtidig som det varsles oppstart av planarbeidet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen/sammendrag

Målet er at Ranheim skal bli et attraktivt og velfungerende sted med en god overordnet struktur. Ranheim skal utformes slik at det er lett å ta miljøvennlige reisevalg. Det skal være plass for utvikling av både flere boliger, nødvendige offentlige funksjoner, og ikke minst et attraktivt lokalt sentrum. Ranheim lokale sentrum skal legges til rette med et utvalg av funksjoner tilpasset innbyggertallet og et bymiljø med kvalitet som er et sentrum verdig.

Planen skal gi større forutsigbarhet med tanke på hvordan stedet skal utvikles for både innbyggere, brukere, næringsdrivende og utbyggerne.

Hovedutfordringer med planarbeidet vil være å lage en robust plan som legger til rette for at Ranheim videreutvikles både før, under og etter utbyggingen av nytt dobbeltspor gjennom området.

Kommunedelplanen vil definere og illustrere en overordnet struktur, med plassering av ulike formål, byrom og viktige forbindelser. Viktige avklaringer i planarbeidet vil være:

- arealbruk, der i blant:

  • utstrekning og plassering av et sentrumsområde
  • offentlige arealbehov: tjenesteyting, torg og parker
  • nærmere plassering av ny jernbanestasjon (i samarbeid med Bane Nor)
  • hensynssoner
  • prinsipper for utforming av viktige offentlige gater, forbindelser og tilstøtende bygninger
  • rekkefølge på utbygging og tiltak

Det blir digitalt folkemøte 27. mai kl 18.00 til 19.30.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/163

Sist oppdatert: 01.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward