Kommuneplanens arealdel 2022-2034, tilleggshøring 6 – endringer i Kommunedirektørens forslag av 15.09.2023 - frist for innspill 06.04.2024

Frist for innspill: 06.04.2024

Kommuneplanens arealdel 2022-2034, tilleggshøring 6 – endringer i Kommunedirektørens forslag av 15.09.2023 - frist for innspill 06.04.2024

Tilleggshøring

I tråd med bygningsrådets vedtak i møte 07.12.2024 og 23.01.2024 om å gjennomføre en tilleggshøring av forslaget til ny KPA for Trondheim 2022-2034, legges ovennevnte planforslag med bestemmelser ut til offentlig ettersyn samtidig som det sendes på høring. Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Frist for innspill 06.04.2024.

Bakgrunn

Saken gjelder endringer av Kommunedirektørens forslag oversendt til politisk sluttbehandling 07.12.2023. Bygningsrådet vedtok 07.12.2023 (PS 318/2023) å høre flere endringer i Kommunedirektørens forslag til ny KPA, totalt 36 vedtakspunkter. Kommunedirektøren fremmet 23.01.2024 prinsippsak til bygningsrådet (PS 25/2024) for å få avklart sin tolkning av endringsforslagene. Bygningsrådet vedtok da samtidig å høre flere endringer, herunder noen endringer foreslått av Kommunedirektøren. 

Høringen

Det er kun endringene som er beskrevet i vedlegg 1. Beskrivelse av endringer som sendes på høring.

Innspill til andre deler av planforslaget vil ikke bli vurdert og kommentert i forbindelse med denne høringen.

Endringene i planforslaget er vist i revidert plankart datert 20.02.2024 og endringer i bestemmelser datert 20.02.2024.

Høringsfristen settes til seks uker, til 06.04.2024.

Hvordan sende innspill

Her kan du komme med dine høringsinnspill.

Dersom du har behov for å sende innspill med vedlegg, kan du sende til .

Innspillet merkes "sak 2023/7785" i tittelfeltet, og hvilket vedtakspunkt det sendes merknader til. 

Saksdokumenter

Andre vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 2023/7785

Sist oppdatert: 10.04.2024

Gå til toppen

arrow_upward