Heimdalsvegen 7 og 9 og Kirkeringen 2, 2B, 4 og 4B, detaljregulering, r20180019

Frist for innspill: 07.09.2018

Heimdalsvegen 7 og 9 og Kirkeringen 2, 2B, 4 og 4B, detaljregulering, r20180019

Overnevnte plan er 06.07.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å omregulere gjeldende reguleringsplan slik at området kan benyttes med høyere tetthet enn dagens bruk. Planen legger opp til leilighets-/næringsbygg langs Heimdalsvegen i fire etasjer (inkludert sokkel), med en femte inntrukket etasje, fire etasjer (inkludert sokkel) mot ravinedalen i sør, og to leilighetsbygg mot Kirkeringen i fire etasjer.

Parkering skal skje i kjeller. Prosjektet vil samlet gi circa 120 leiligheter.

Sammendrag

Planforslaget er et fortettingsprosjekt i Heimdal sentrum. Politistasjonen skal bevares. Bygget i sør er trukket fra ravinedalen for å skåne denne mot betydelige inngrep. Det foreslår flere leilighetsbygg med fire etasjer. Bygget mot Heimdalsvegen har en inntrukket femte etasje, medregnet sokkel. Antall boliger planlagt innenfor planområdet er ca. 120, og antall arbeidsplasser er ca. 120. Dette tilsvarer ca. 9,5 boliger/daa. BRA for prosjektet er ca. 15 000 m2.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/29563

Sist oppdatert: 10.07.2018

Gå til toppen

arrow_upward