Selsbakkvegen 75, detaljregulering, r20140031

Klagefrist: 15.06.2019

Selsbakkvegen 75, detaljregulering, r20140031

Overnevnte plan er 25.04.219 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten er å legge til rette for oppføring av nytt leilighetsbygg med opp til 11 boenheter.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/14337

Sist oppdatert: 24.05.2019