Innherredsveien 103 og Rønningsbakken 2, detaljregulering, r20130036

Klagefrist: 30.11.2019

Innherredsveien 103 og Rønningsbakken 2, detaljregulering, r20130036

Overnevnte plan er 17.10.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting i form av to frittliggende bygg på fem til seks etasjer. Omkringliggende bebyggelse er Saxenborg gård som har svært høy antikvarisk verdi. Det er viktig å sikre tilpassede høyder, materialbruk og fargebruk på ny bebyggelse for å tilpasse seg den eksisterende situasjonen.

For at Saxenborg gård skal kunne ses fra Innherredsveien og innlemmes i en helhetlig planlagt bebyggelse, er det viktig å etablere trapp mellom de to bygningene, samt et sammenhengende grøntareal uten store støttemurer, fra sydsiden av den nye bebyggelsen og opp til eiendomsgrense mot syd.

Rønningsbakken 2 reguleres til offentlig park for å holde siktlinje til Saxenborg gård åpen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

13/15355

Sist oppdatert: 08.11.2019

Gå til toppen

arrow_upward