Østmarka snuplass, detaljregulering, r20180037

Klagefrist: 06.07.2019

Østmarka snuplass, detaljregulering, r20180037

Overnevnte plan er 23.05.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av snuplass, hvilebod og holdeplass langs Østmarkveien, for å betjene nytt busstilbud til området.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/29311

Sist oppdatert: 14.06.2019