Heimdalsvegen 1, 3, 3b og 3c, detaljregulering, r20170008

Klagefrist: 16.05.2020

Heimdalsvegen 1, 3, 3b og 3c, detaljregulering, r20170008

Overnevnte plan er 01.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere området til bolig, kontor- og forretningsvirksomhet. Planen muliggjør fleksibilitet i andelen bolig og kontor. Bebyggelsens volum er regulert med maksimale byggehøyder og byggegrenser. Bilparkering og bodplass legges under bakkeplan. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/62

Sist oppdatert: 30.04.2020

Gå til toppen

arrow_upward