Furuvegen 21B, detaljregulering, r20180030

Klagefrist: 06.02.2021

Furuvegen 21B, detaljregulering, r20180030

Overnevnte plan er 09.12.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for tre boenheter i to bygg (en tomannsbolig og en enebolig).
Tomta er regulert til bolig og fradelt fra Furuvegen 21A i 1998. Planen skal også både sikre vegrett til boligene og opparbeidelse av deler av Furuvegen og Granvegen i tråd med gjeldende regulering

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Illustrasjonsplan

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/89

Sist oppdatert: 15.01.2021