Fv 6680 Kambrua-Lia, gang -og sykkelveg, detaljregulering, r20180023

Klagefrist: 08.05.2021

Fv 6680 Kambrua-Lia, gang -og sykkelveg, detaljregulering, r20180023

Overnevnte plan er 25.03.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for å opparbeide gang- og sykkelveg langs fylkesveg 6680, mellom Kambrua og avkjørsel til Lia pukkverk i Trondheim kommune.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk rapport

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/94

Sist oppdatert: 16.04.2021

Gå til toppen

arrow_upward