Innherredsveien 108 og 108 B, detaljregulering, r20180017

Klagefrist: 28.03.2021

Innherredsveien 108 og 108 B, detaljregulering, r20180017

Overnevnte plan er 04.02.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et boligbygg der det i dag ligger en bensinstasjon, som har antikvarisk verdi og er et kulturminne. Deler av første etasje skal ha kontor/forretning for å gi aktivitet til byrommet utenfor. I alternativ 1 tillates bensinstasjonen revet og det legges til rette for et boligbygg som kan ha cirka 50 leiligheter. I alternativ 2 tillates kun deler av bensinstasjonen revet og det legges til rette for et boligbygg på cirka 30 leiligheter. I den delen av bensinstasjonen som skal bestå, er det lagt til rette for kontor eller tjenesteyting.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/88

Sist oppdatert: 04.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward