Lundvegen, detaljregulering av fortau, r20200005

Klagefrist: 28.03.2021

Lundvegen, detaljregulering av fortau, r20200005

Overnevnte plan er 04.02.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre myke trafikanter, ved å etablere et trafikksikkert gang/sykkeltilbud langs nedre deler av Lundvegen. Det er et stort behov for dette, etter at det ble etablert endeholdeplass for to Metrobuss-linjer ved Østre Lund.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/200

Sist oppdatert: 04.03.2021