Magnus Berrføtts veg 28, Valentinlyst gård, detaljregulering, r20200001

Klagefrist: 13.06.2021

Magnus Berrføtts veg 28, Valentinlyst gård, detaljregulering, r20200001

Overnevnte plan er 28.04.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av leilighetsbygg i kulturmiljøet Valentinlyst gårdsanlegg, som ligger i et småhusområde.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk utredning

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til:

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/180

Sist oppdatert: 21.05.2021