Gildheimsvegen 10A, 10B og 12, detaljregulering, r20210048

Klagefrist: 03.06.2023

Gildheimsvegen 10A, 10B og 12, detaljregulering, r20210048

Overnevnte plan er 27.04.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er fortetting ved å erstatte to eneboliger og en tomannsbolig med tre leilighetsbygg i fire og fem etasjer, med maksimalt 54 leiligheter. Parkering og boder skjer under bakken.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/64297

Sist oppdatert: 08.05.2023