Lilleby skole - Strandveien, hovedsykkelrute, detaljregulering, r20210057

Klagefrist: 04.02.2023

Lilleby skole - Strandveien, hovedsykkelrute, detaljregulering, r20210057

Overnevnte plan er 08.12.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en ny hovedsykkelvei med adskilt fortau, som vil gi flere et tilbud om en attraktiv sykkelveg øst for Trondheim. Stekningen er en del av den sammenhengende hovedsykkelruta langs rv. 706 mellom Gildheim og Pirbrua. Planen vil bidra til at målene i byvekstavtalen lettere kan nås.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

21/25509

Sist oppdatert: 13.01.2023