Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Lillebergvegen - Brøsetvegen, detaljregulering, r20210019

Klagefrist: 09.12.2023

Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Lillebergvegen - Brøsetvegen, detaljregulering, r20210019

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å kunne etablere en sammenhengende sykkelveg med fortau langs Sigurd Jorsalfars veg fra Blussuvoll skole til Brøsetvegen. Dette er en delstrekning av Brøsetruta
som er en del av hovedsykkelnettet i Trondheim. Brøsetruta strekker seg fra Øvre Bakklandet til Dragvoll.

Planen omfatter i tillegg nødvendig areal for tekniske installasjoner, midlertidig anleggsbelte og riggområde.

Bebyggelsen skal tilpasses den eksisterendesituasjonen, men samtidig gi rom for høyere tetthet og byggehøyder.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/11742

Sist oppdatert: 16.11.2023