Anders Søyseths veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170040

Klagefrist: 03.08.2018

Anders Søyseths veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170040

Overnevnte plan er 21.06.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av to kantstoppstasjoner tilrettelagt for Metrobuss i Ranheimsvegen, mellom Anders Søyseths veg og Grillstadfjæra. Det skal også legges til rette for gangforbindelser i tilknytning til kantstoppstasjonene.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/28186

Sist oppdatert: 05.07.2018

Gå til toppen

arrow_upward