Bjørndalen, detaljregulering av gang- og sykkelbru, r20120002

Klagefrist: 12.01.2019

Bjørndalen, detaljregulering av gang- og sykkelbru, r20120002

Overnevnte plan er 22.11.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å forbedre forbindelsen mellom terrengplatåene med de folkerike bydelene Saupstad/Kolstad/Huseby vest for Bjørndalen (6000 innbyggere i dag)og Rosten (650) og Tiller (6000) øst for Bjørndalen tettere sammen med en gang- og sykkelbro. Planen legger til rette
for å bygge ca 180 meter bro og ca 270 meter tilhørende gang- og sykkelveger.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/2502

Sist oppdatert: 14.12.2018