Brudalsvegen 1B og 1C, detaljregulering, r20160006

Klagefrist: 11.06.2017

Brudalsvegen 1B og 1C, detaljregulering, r20160006

Overnevnte plan er 26.04.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med ny boligbebyggelse i Brudalsvegen 1b og 1c, gnr/bnr 315/4, 315/352 og 197/939, på Heimdal. Eksisterende bebyggelse skal rives.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/6396

Sist oppdatert: 01.02.2018

Gå til toppen

arrow_upward