Leistadvegen 1, detaljregulering, r20140036

Klagefrist: 04.02.2018

Leistadvegen 1, detaljregulering, r20140036

Overnevnte plan er 07.12.17 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av boliger i Leistadvegen 1 i Brundalen. Planområdet er bebygd med to eneboliger og brakker som forutsettes revet. Ny plan foreslår blokkbebyggelse i tre-fire etasjer.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse 
Plankart 
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/18392

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward