Lia - Leiråsen - Sæteråsen, detaljregulering av skiløype og turvei, r20130011

Klagefrist: 29.01.2017

Lia - Leiråsen - Sæteråsen, detaljregulering av skiløype og turvei, r20130011

Overnevnte plan er 08.12.2016 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for skiløype og turvei fra Lia utfartsparkering mot Leiråsen og Sæteråsen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/55249

Sist oppdatert: 01.02.2018