Munkvoll gård, metrobusstasjon fra sentrum,detaljregulering, r20180009

Klagefrist: 15.07.2018

Munkvoll gård, metrobusstasjon fra sentrum,detaljregulering, r20180009

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av Metrobussholdeplass ved Munkvoll gård – fra sentrum, i Byåsveien på Havstein. Tiltaket omfatter plattform på 50 m på vestsiden av Byåsveien med tilhørende leskur og sykkelparkering. Sykkelveg og fortau foreslås bak  plattformen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/28251

Sist oppdatert: 21.06.2018

Gå til toppen

arrow_upward