Tungasletta, ramper til/fra E6, detaljregulering, r20160005

Klagefrist: 26.03.2017

Tungasletta, ramper til/fra E6, detaljregulering, r20160005

Overnevnte plan er 26.01.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere ny rundkjøring i krysset der avkjøringsrampene til E6 møter vegen Tungasletta, og tilrettelegge for breddeutvidelse av avkjøringsrampen fra E6.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/63166

Sist oppdatert: 01.02.2018

Gå til toppen

arrow_upward