Vikåsen vanntunnel, detaljregulering, r20150031

Klagefrist: 26.03.2017

Vikåsen vanntunnel, detaljregulering, r20150031

Overnevnte plan er 26.01.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere både ny og eksisterende vanntunnel. Sammen med vanntunnelen reguleres hensynssoner og område for vannforsyningsanlegg (tunnelpåslag).
Samtidig legges det til rette for midlertidig anleggsområde, ny avkjørsel fra Jonsvannsveien, ny adkomstveg og parkeringsareal ved tunnelåpningen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart, del 1 og del 2
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/57492

Sist oppdatert: 01.02.2018

Gå til toppen

arrow_upward