Overvik, områdeplan, r20150024

Klagefrist: 03.08.2018

Overvik, områdeplan, r20150024

Overnevnte plan er 21.06.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å skape et boligområde på Overvik, som en integrert
del av Trondheim øst og i tråd med målsettingen om at all trafikkvekst skal skje med miljøvennlig transport.Planforslaget muliggjør utbygging av
minimum ca. 2400 boliger, som vil si 6 boliger pr dekar.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Tabell for arealregnskap

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Uttalelse til fylkeskommunen

Uttalelse fra Fylkesmannen og Statens vegvesen

Notat til bystyret 21.06.18

Agenda, møte med FM og SSV 15.06.18

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/43152

Sist oppdatert: 05.07.2018

Gå til toppen

arrow_upward