Hjem Bispehaugen skole

Bispehaugen skole

Kontakt Bispehaugen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter

Digital førskoledag
Førskoledagen i år har blitt digital. Se videoen under 

17. mai - 2020 - Bispehaugen skole

Hilsen fra rektor

Hilsen fra elevrådet


Hjertetelefon

Lørdag 4. april åpner vi skolens hjertetelefon. Det er ei spesiell og uvant tid vi er i nå. Mange barn trenger å snakke med noen, og det er ikke alltid enkelt å snakke med de voksne hjemme. Derfor vil vi at du skal ringe Hjertetelefonen vår hvis du trenger å snakke med noen. Telefonnummer til Hjertetelefonen er 930 42 481.  Bildeoppslag om Hjertetelefon 

Informasjon til foresatte om undervisning i perioden 13. - 26. mars

Bispehaugen skole er stengt for ordinær virksomhet til og med 25. mars. Dette for å redusere smittespredning. Opplæringen vil derfor foregå på nett.

Foresatte oppfordres derfor så langt det er mulig å holde sine barn hjemme. Med noen unntak. Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål ang. unntak. Se også informasjon som er sendt ut i meldeboka. 

Opplæringen vil bestå av opplegg/arbeidsoppgaver lagt ut på Classroom. Da dere foresatte ikke har tilgang til Classroom, er det viktig at dere logger dere inn sammen med barna for å være informert om hva de skal arbeide med. 

Vi voksne på skolen jobber og er tilgjengelig for dere, det er bare å ta kontakt via classroom, meldeboka, på hangouts, på e-post eller på telefon.

Denne måten å drive undervisning på er helt nytt for oss alle, både dere hjemme og oss på skolen. Så det er viktig med et godt samarbeid og stor grad av fleksibilitet og raushet fra alle parter. 

Sammen får vi dette til. 

Med vennlig hilsen 

Heidi Torbergsen
Rektor 
Bispehaugen skole

Bibliofil
Ny tilgang til vårt eget skolebibliotek via denne lenka
https://trh-bispehaugen.bib.no/cgi-bin/m2

Julegrantenning
Mandag 2. desember kl 18:00 blir det julegrantenning. Mer info kommer

Skolestart 2019/2020
Mandag 19. august er første skoledag i skoleåret 2019/2020. 
2. - 7. trinn møter til vanlig tid kl. 08:30
1. trinn møter kl. 09.30 i skolegården
Brev fra rektor
For mer info om skolerute, ferie og fridager kan du sjekke kommunens oversikt.

Førskoledag
Tirsdag 4. juni er det førskoledag for neste års førsteklassinger. Oppmøte kl 09.30-13.00. Ta med matpakke og drikke. Alle får egen skolesekk. Det arrangeres foreldremøte med rektor og avdelingsleder for SFO.

17. mai 2019
Småbispan har tradisjonen tro ansvaret for arrangement på Bispehaugen i forbindelse med 17. mai. 

Elevene møter kl. 09.30. Avgang fra Bispehaugen er satt til kl. 10.10. 

15.45 er det barnetog fra Rosenborg skole for alle som vil være med. Toget ender på Bispehaugen skole.

16.00: Familiefest i regi av Småbispan på Bispehaugen skole. 

Fullstendig program for dagen får du i skannet versjon.

 

På Facebook
Du kan nå følge oss via Bispehaugen skoles offisielle Facebook-side


 

Trinnsider

1. trinn

Velkommen til første skoleår.

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka 

Ukeplan på nett.

Lærere på trinnet:

Kontaktlærer: Hildegunn Gideonsen 
Epost: hildegunn.gideonsen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer: Stine Arseth Dahle
Epost: stine-aarset.dahle@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:
Benedicte Øvrebø Wiig - lærer
Epost: benedicte-ovrebo.wiig@ou.trondheim.kommune.no

Mari Eid - spesialpedagog
Epost: mari.eid@ou.trondheim.kommune.no

Eva Solberg - miljøterapeut
Maiken Austinat - assistent 

2. trinn

Velkommen til andre skoleår.

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka 

Ukeplan på nett.

Lærere på trinnet:

Berit Nordbotn - kontaktlærer 2a
berit.nordbotn@trondheim.kommune.no

Liv H. Olsen - kontaktlærer 2b
liv-helen.olsen@ou.trondheim.kommune.no
 
Faglærere:
Stølen, Hanne Ottemo 
Hanne-ottemo.stolen@ou.trondheim.kommune.no

Zakia El Yagoubi - barneveileder

3. trinn

Velkommen til nytt skoleår.
En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden for meldeboka.

Ukeplaner mm  

Lærere på trinnet:

Kontaktlærer: Marit Iversen - 3a:
marit.iversen@ou.trondheim.kommune.no 

Kontaktlærer: Per Ottar Solheim - 3b:
per-ottar.solheim@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere
Jenny Granli,
Tonje Mathisen

Roar Pedersen - barne- og ungd.arbeider
roar.pedersen@ou.trondheim.kommune.no

4. trinn

Ukeplaner mm

Kontaktlærer for 4a:
Åse Johansen
ase1.johansen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer for 4b:
Silje Leistad Sagstuen
silje-leistad.sagstuen@trondheim.kommune.no

Erik Sivertsen Seltveit - lærer

Tone C. Riise
tone-cathrine.riise@ou.trondheim.kommune.no

Ann Iren Saksvik Hansen - barneveileder 
Mustapha Fanbulleh - barneveileder

5. trinn

Ukeplaner mm

Kontaktlærer: 
5a: Rian, Maria
Maria.Rian@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer:  
5b: Anette L. Brekke
anette-louise.brekke@trondheim.kommune.no

Kontaktlærer: 
5c: Marianne Lycke
marianne.lyche@ou.trondheim.kommune.no 

Faglærere:
Tonje Mathisen - lærer

Per Ødegaard - lærer
per.odegard@ou.trondheim.kommune.no

Ingrid Velle - musikklærer:
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Bjørn Eidsmo - barneveileder
Hilde Wold Hygen - miljøterapeut 
Brit Skansen Sand - barneveileder

6. trinn

Ukeplaner mm

Kontaktlærerne på trinnet:

6a: Hege Sletten
hege1.sletten@ou.trondheim.kommune.no

6b: Joakim M. Brækken
joakim.brakken@ou.trondheim.kommune.no 

Faglærere: 
Heidi Tømmerås
Tove Lervik

Ingrid Velle - musikklærer

7. trinn

Ukeplaner

Kontaktlærer for 7a
Stig G. Sæther
stig.gronneroe.sather@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer for 7b
Martin B. Øystese
martin.berland.oystese@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere: 
Vidar Green - lærer
Heidi Tømmerås - lærer - engelsk 
Tone Riise - spesialpedagog

Ingrid Velle - musikklærer

Bjarte Bygfjeld - barneveileder 
Kristian Bjørnaas - barneveileder

Velkomstklassen

Bispehaugen skole ble i januar 2016 velkomstskole. 

Pr i dag er det elever på 1.-7. trinn.

De som starter i velkomstklasse har ikke lang fartstid i Norge, og skal komme i gang med sin første skolegang i et nytt land. Elevene har normalt skoleerfaring fra hjemlandet, og skal først og fremst lære seg mest mulig av det norske språket, før de gradvis overføres til ordinær skolegang.

Mappe med ukeplaner

Kontaktlærer: Gudrun K. Øveraas (5., 6. og 7. trinn)
Epost: gudrun-kristine.overaas@trondheim.kommune.no

Tonje Mathisen - lærer - en hel dag
Zakia El Yagoubi- barneveileder

Tina Henriksø - barneveileder

SFO

Planer, brev og info

Velkommen til Bispehaugen SFO (oppdatert 27.05.20)

Kontaktinfo 

Base 1. trinn
Telefon direkte: 95263132

Base 2.  og 3. trinn
Telefon direkte: 91112958

Base 4. trinn  
Telefon direkte: 95263474

FAU

Informasjon fra FAU

Bispehaugen skoles foreldrearbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU består av en foreldrerepresentant for hvert trinn og er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt 

Helsesøster

Her er informasjonen om hvilke helsesykepleiere som er på Bispehaugen skole. og kontaktinformasjon til oss

Ingebjørg Grønning
Mobil: 91760264
 
 
Nina Arvidsson
Mobil: 90671858 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bispehaugen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 27.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006