Hjem Bispehaugen skole
Bispehaugen skole

Bispehaugen skole

Kontakt Bispehaugen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter

Registrering ved besøk/Registration of visitors

Det har nå blitt et krav om registrering ved besøk til skolen. Dette gjøres ved å anvende QR-kode som henger på oppslag, eller du kan følge lenka fra dokumentet her.

Due to the current infection situation, we are required to register visitors to the school.

Skolestart - 2020/2021

Første skoledag er mandag 17. august. Skoleruta for resten av året.

Digital førskoledag

Førskoledagen i år har blitt digital. Se videoen under

Bibliofil

Ny tilgang til vårt eget skolebibliotek via denne lenka
https://trh-bispehaugen.bib.no/cgi-bin/m2

Førskoledag 1. juni 2018

På Facebook

Du kan nå følge oss via Bispehaugen skoles offisielle Facebook-side

Panoramabilde av Bispehaugen skole

Trinnsider

0. trinn - Førskole

Velkommen til førskoledag.

Invitasjon til førskoledag 2. juni -21
Informasjon om SFO

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere til høsten på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Berit Nordbotn 
berit.nordbotn@trondheim.kommune.no

Silje Leistad Sagstuen
silje-leistad.sagstuen@trondheim.kommune.no

Simon Slåttøy

1. trinn

Velkommen til første skoleår.

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Anne W. Skagseth - Kontaktlærer 1a
Epost: heidi.amundsen@ou.trondheim.kommune.no

Benedicte Øvrebø Wiig - Kontaktlærer 1b
Epost: benedicte-ovrebo.wiig@ou.trondheim.kommune.no

Tone Cathrine Riise - spesialpedagog
Epost: tone-cathrine.riise@ou.trondheim.kommune.no

Eva Solberg - miljøterapeut

Ann Iren Hansen

2. trinn

Velkommen til andre skoleår.

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Heidi Amundsen - Kontaktlærer 2a
Epost: heidi.amundsen@ou.trondheim.kommune.no

Stine Arseth Dahle - Kontaktlærer 2b
Epost: stine-aarset.dahle@ou.trondheim.kommune.no

Mari Eid - spesialpedagog
Epost: mari.eid@ou.trondheim.kommune.no

Kristin Normann
Epost: kristin.normann@ou.trondheim.kommune.no

Maiken Austinat - assistent
Tina Henriksø - barneveileder
Brit S. Sand - miljøarbeider

3. trinn

Velkommen til tredje skoleår.

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Berit Nordbotn - kontaktlærer 3a
berit.nordbotn@trondheim.kommune.no

Liv H. Olsen - kontaktlærer 3b
liv-helen.olsen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:
Stig G. Sæther
stig.gronneroe.sather@ou.trondheim.kommune.no

4. trinn

Velkommen til nytt skoleår.

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Kontaktlærer: Torgrim Torp Karlsen - 4a:
torgrim.torp.karlsen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer: Per Ottar Solheim - 4b:
per-ottar.solheim@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer
Jenny Granli
jenny-elisabeth.granli@ou.trondheim.kommune.no

Stig G. Sæther
stig.gronneroe.sather@ou.trondheim.kommune.no

Roar Pedersen - barne- og ungd.arbeider
roar.pedersen@ou.trondheim.kommune.no

5. trinn

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Kontaktlærer for 5a:
Åse Johansen
ase1.johansen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer (1) for 5b:
Ragne Rønning
ragne.ronning@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer (2) for 5b:
Silje Leistad Sagstuen
silje-leistad.sagstuen@trondheim.kommune.no

Faglærere:
Vidar Green

Musikklærer:
Ingrid Velle
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Kristian Bjørnaas

6. trinn

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Kontaktlærer:
6a: Rian, Maria
Maria.Rian@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer:
6b: Marianne Lyche
marianne.lyche@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer:
6c: Tonje H. Mathisen
Tonje tonje.holthe.mathisen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:
Per Ødegaard - lærer
per.odegard@ou.trondheim.kommune.no

Tove Lervik
tove-birgitte.lervik@trondheim.kommune.no

Musikklærer:
Ingrid Velle
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Bjørn Eidsmo - barneveileder
Hilde Wold Hygen - miljøterapeut

7. trinn

Ukeplaner mm

Kontaktlærerne på trinnet

7a: Hege Sletten
hege1.sletten@ou.trondheim.kommune.no

7b: Joakim M. Brækken
joakim.brakken@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:
Heidi Tømmerås
hby0@skole.trondheim.kommune.no

Musikklærer:
Ingrid Velle
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Velkomstklassen

Bispehaugen skole ble i januar 2016 velkomstskole.

Per i dag er det elever på 1.-7. trinn.

De som starter i velkomstklasse har ikke lang fartstid i Norge, og skal komme i gang med sin første skolegang i et nytt land. Elevene har normalt skoleerfaring fra hjemlandet, og skal først og fremst lære seg mest mulig av det norske språket, før de gradvis overføres til ordinær skolegang.

Kontaktlærer:
Aylin Kaya
aylin.kaya@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:
Gudrun K. Øveraas (5.,6. og 7. trinn)
gudrun-kristine.overaas@trondheim.kommune.no

Anette L. Brekke
anette-louise.brekke@trondheim.kommune.no

SFO

Planer, brev og info

Velkommen til Bispehaugen SFO (oppdatert 02.02.21)

Rammeplan for Bispehaugen Skole SFO (oppdatert 02.02.21)

Kontaktinfo

Base 1. trinn
Telefon direkte: 95 26 31 32

Base 2. og 3. trinn
Telefon direkte: 91 11 29 58

Base 4. trinn
Telefon direkte: 95 26 34 74

Om Bispehaugen SFO

SFO er en naturlig del av skolens helhet, og sammen spiller vi på lag for å gi barna en best mulig oppvekst. Undervisning + SFO = Skole. Vi har fokus på et godt foreldresamarbeid, og skal legge til rette for at barn og foreldre opplever et felles lag, som samarbeider tross ulike oppdrag og mål.

Bispehaugen SFO skal være et trygt, godt og inkluderende sted å komme til.

Bispehaugen skole ligger “midt i byen”, og har en unik beliggenhet. Vi har lett tilgang til Trondheims historiske og kulturelle aktiviteter, og vi utvider ofte skolegården med de flotte turområdene rundt Festningen, Småbergan og andre parker i nærområdet.

SFO er barnas fritidsarena, og barna skal få forvalte sin egen fritid. Vi tilbyr en rekke aktiviteter, alt fra sløyd, musikk, forming og fotball. Samtidig legger vi vekt på å ivareta barns spontane ideer i hverdagen.

Grunnprinsipper og fokusområder for SFO i Trondheim kommune:

 • Lekens betydning
 • Relasjonskompetanse
 • Barns medvirkning/Samarbeid med barn
 • Hele barnet - hele dagen.

Grunnprinsippene henger naturlig sammen, og skal være grunnleggende for måten vi tenker på i møte med barn, foreldre og samarbeidspartnere.

I skoleåret 2020/21 har vi valgt Barns medvirkning og samarbeid som satsingsområde.

Vårt hovedmål: Aktiviteter skal utarbeides i samarbeid med barna og tilpasses deres interesser.

Gjennom medvirkning ønsker vi å fremme demokrati og et inkluderende fellesskap der alle får mulighet til å ytre seg, bli hørt og delta. Personalet skal vise respekt for ulike meninger og perspektiver. Barnet får forklaring hvis ikke utfallet blir slik det ønsker.

Vi er opptatt av å ha en spørrende holdning i forhold til barnas innspill og lek, og vi støtter opp om deres initiativ.

Vi har barnemøter en gang i måneden, og i tillegg ved behov.

Det er den voksne som har ansvaret for å sikre at barnets og barnegruppas behov blir ivaretatt.

SFO-ansatte

Ledelse SFO

Øvrige ansatte

 • Ann Iren Saksvik
 • Mustapha Fahnbulleh
 • Roar Pedersen
 • Eva Solberg
 • Maiken Austinat
 • Bjarte Hoff Brygfjeld
 • Brit Sand
 • Hilde Wold Hygen
 • Tina Kristine Henriksø
 • Lærling

Foreldresamarbeid

Dere foreldre utgjør vår viktigste samarbeidspartner, vi spiller på lag og har til felles at vi vil det beste for barnet og barnegruppa.

Hva kan dere foreldre forvente av personalet på SFO?

 • At barnet ditt blir sett hver dag.
 • At dere opplever oss som åpen og fleksibel.
 • At dere får informasjon om mål, innhold og arbeidsmåter
 • At vi tar kontakt om vi er bekymret for noe
 • At vi tar på alvor det dere forteller oss.

Hva forventer vi av dere?

 • At dere leser informasjonen fra oss og forholder dere til den.
 • At dere snakker positivt om skolen til barna.
 • At hvis noen sitter inne med ressurser som de ønsker bidra med inn i SFO, tar de kontakt (eksempel klatre-dag, museumsbesøk eller annet som kan være aktuelt).
 • At barna har med klær til all slags vær og skiftetøy.
 • At dere tar kontakt om dere har synspunkter eller spørsmål.

FAU

Informasjon fra FAU

Bispehaugen skoles foreldrearbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU består av en foreldrerepresentant for hvert trinn og er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

Helsesykepleiere

Her er informasjonen om hvilke helsesykepleiere som er på Bispehaugen skole og kontaktinformasjon til oss.

Mandag og fredag

Nina Arvidsson
Mobil: 90 67 18 58
E-post: arvidson.nina@trondheim.kommune.no

Onsdag og torsdag + fredag i partallsuker

Tonje Tokle Gagnat
Mobil: 46 82 79 13
E-post: tonje.gagnat@trondheim.kommune.no

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bispehaugen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006