Bispehaugen skole

Bispehaugen skole - Trondheim

Kontakt Bispehaugen skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Nyheter

17. mai 2023
Program for dagen:2023 17.mai Bispehaugen skole (2).jpg

Innskriving

Mandag 6. mars var det innskriving for høstens førsteklassinger. Se brev for mere info

Ny meldebok - VIGILO - fra skoleåret 22/23

Bispehaugen har tatt i bruk den nye meldingsboka for Trondheim kommune, Vigilo.
Last ned app for foresatte

 

Førskoledag 1. juni 2018

På Facebook

Du kan nå følge oss via Bispehaugen skoles offisielle Facebook-side

Panoramabilde av Bispehaugen skole

Trinnsider

1. trinn 23/24

Velkommen til første skoleår (under arbeid)

Førskoledag er satt til 8. juni. 

Første skoledag starter mandag 21. august kl 09:30.

Bispehaugen (Trondheim kommune) bruker meldingsboka Viglio. Last ned app for foresatte
QR-kode for Vigilo foreldreapp

SFO
Info kommer...
SFO-plass kan bestilles/søkes...

Voksne på trinnet

Kontaktlærer for 1a
Kommer....

Kontaktlærer for 1b
Kommer...

Faglærere
Kommer...

Miljøpersonell m/fl
Kommer...

1. trinn

Velkommen til første skoleår

Første skoledag startet 22. august kl 09:30.

Ny meldebok - VIGILO - fra skoleåret 22/23

Bispehaugen har tatt i bruk den nye meldingsboka for Trondheim kommune, Vigilo. Last ned app for foresatte
QR-kode for Vigilo foreldreapp

SFO

Info fra SFO

Voksne på trinnet

Kontaktlærer for 1a
Liv H. Olsen
liv-helen.olsen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer for 1b
Silje Leistad Sagstuen
silje-leistad.sagstuen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere/spes.ped
Anne Waadeland
Tone C. Riise
Daniel R

Miljøpersonell m/fl
Hilde Wold Hygen
Ina Pedersen
Brit S Sand
Aiden - lærling

2. trinn

Velkommen til skoleåret 2022/2023

Informasjon om SFO

Ukeplan sendes hver uke ut til foresatte via Vigilo.

Lærere på trinnet

Kontaktlærer for 2a
Berit Nordbotn,
berit.nordbotn@trondheim.kommune.no

Kontaktlærer for 2b
Simon Slåttøy,
simon.rene.slattoy@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer
Per Ottar Solheim

Miljøpersonell
Ann Iren Hansen Saksvik

3. trinn

Velkommen til skoleåret 2022/2023

Ukeplan sendes hver uke ut til foresatte via Vigilo.

Lærere på trinnet

Anne W. Skagseth - Kontaktlærer 3a
Epost: heidi.amundsen@ou.trondheim.kommune.no

Benedicte Øvrebø Wiig - Kontaktlærer 3b
Epost: benedicte-ovrebo.wiig@ou.trondheim.kommune.no

Tonje Holthe Mathisen - faglærer

Bjarte Hoff Brygfeld - miljøpersonell

4. trinn

Velkommen til skoleåret 2022/2023

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Heidi Amundsen - Kontaktlærer 4a
Epost: heidi.amundsen@ou.trondheim.kommune.no

Farah Elkhafadji - Kontaktlærer 4b
Epost: farah.elkhafadji@ou.trondheim.kommune.no

Stine Dahle - faglærer

Tove Lervik - spesialpedagog

Tina Henriksø - miljøpersonell

Brit S. Sand - miljøarbeider

Eva Solberg - miljøarbeider

5. trinn

Velkommen til skoleåret 2022/2023

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Vigilo (ny meldebok).

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Vigilo.

Lærere på trinnet

Joakim M. Brækken - kontaktlærer 5a
joakim.brakken@ou.trondheim.kommune.no

Birgit Aune - kontaktlærer 5b
birgit.aune@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:
Stig G. Sæther
stig.gronneroe.sather@ou.trondheim.kommune.no

6. trinn

Velkommen til skoleåret 2022/2023

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via meldeboka (Vigilo).

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Vigilo.

Lærere på trinnet

Kontaktlærer 6a:
Maria Rian
Maria.rian@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer 6b:
Vidar Green:
vidar.green@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:
Jenny Granli
jenny-elisabeth.granli@ou.trondheim.kommune.no

Tove Lervik
tove-birgitte.lervik@ou.trondheim.kommune.no

Stig G. Sæther
stig.gronneroe.sather@ou.trondheim.kommune.no

Ingrid Velle (Musikklærer)
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Roar Pedersen - miljøpersonell
roar.pedersen@ou.trondheim.kommune.no

7. trinn

Velkommen til skoleåret 2022/2023

Oppdatert

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Vigilo.

Kontaktlærer for 7a:
Åse Johansen
ase1.johansen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer for 7b:
Marianne Lyche
marianne.lyche@ou.trondheim.kommune.no

Torgrim Karlsen - faglærer
per.odegard@ou.trondheim.kommune.no

Mari Eid - spesialpedagog
Epost: mari.eid@ou.trondheim.kommune.no

Ingrid Velle - musikklærer
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Kristian Bjørnaas - miljøpersonell
Bjørn

Velkomstklassen/Mottak

Bispehaugen skole ble i januar 2016 velkomst-/mottaksskole.

Per i dag er det elever på 1.-7. trinn.

De som starter i velkomstklasse har ikke lang fartstid i Norge, og skal komme i gang med sin første skolegang i et nytt land. Elevene har normalt skoleerfaring fra hjemlandet, og skal først og fremst lære seg mest mulig av det norske språket, før de gradvis overføres til ordinær skolegang.

Kontaktlærere

Miljøpersonell

- Berentina 
- Anastasiia L
- Ina

SFO

Planer, brev og info

Velkommen til Bispehaugen SFO (oppdatert 03.03.23)

Rammeplan for Bispehaugen Skole SFO (oppdatert 02.02.21)

Ferie og planleggingsdager på SFO

Skoleåret 22/23:
SFO har fem planleggingsdager i året - Da er SFO stengt. Hvor disse plasseres kan variere fra år til år.

 • 18.08.2022
 • 19.08.2022
 • 27.01.2023
 • 19.05.2023
 • 23.06.2023

Kontaktinfo

Base 1. trinn
Telefon direkte: 95 26 31 32

Base 2. og 3. trinn
Telefon direkte: 91 11 29 58

Base 4. trinn
Telefon direkte: 95 26 34 74

Om Bispehaugen SFO

SFO er en naturlig del av skolens helhet, og sammen spiller vi på lag for å gi barna en best mulig oppvekst. Undervisning + SFO = Skole. Vi har fokus på et godt foreldresamarbeid, og skal legge til rette for at barn og foreldre opplever et felles lag, som samarbeider tross ulike oppdrag og mål.

Bispehaugen SFO skal være et trygt, godt og inkluderende sted å komme til.

Bispehaugen skole ligger “midt i byen”, og har en unik beliggenhet. Vi har lett tilgang til Trondheims historiske og kulturelle aktiviteter, og vi utvider ofte skolegården med de flotte turområdene rundt Festningen, Småbergan og andre parker i nærområdet.

SFO er barnas fritidsarena, og barna skal få forvalte sin egen fritid. Vi tilbyr en rekke aktiviteter, alt fra sløyd, musikk, forming og fotball. Samtidig legger vi vekt på å ivareta barns spontane ideer i hverdagen.

Grunnprinsipper og fokusområder for SFO i Trondheim kommune:

 • Lekens betydning
 • Relasjonskompetanse
 • Barns medvirkning/Samarbeid med barn
 • Hele barnet - hele dagen.

Grunnprinsippene henger naturlig sammen, og skal være grunnleggende for måten vi tenker på i møte med barn, foreldre og samarbeidspartnere.

I 22/23 har vi valgt "Rom for alle" og Samarbeid som satsingsområder.

 

SFO-ansatte

Ledelse SFO

Øvrige ansatte

 • Ann Iren Saksvik
 • Mustapha Fahnbulleh
 • Roar Pedersen
 • Eva Solberg
 • Maiken Austinat
 • Bjarte Hoff Brygfjeld
 • Brit Sand
 • Hilde Wold Hygen
 • Tina Kristine Henriksø
 • Berentina Madsen
 • Ina A Pedersen
 • Lærling

Foreldresamarbeid

Dere foreldre utgjør vår viktigste samarbeidspartner, vi spiller på lag og har til felles at vi vil det beste for barnet og barnegruppa.

Hva kan dere foreldre forvente av personalet på SFO?

 • At barnet ditt blir sett hver dag.
 • At dere opplever oss som åpen og fleksibel.
 • At dere får informasjon om mål, innhold og arbeidsmåter
 • At vi tar kontakt om vi er bekymret for noe
 • At vi tar på alvor det dere forteller oss.

Hva forventer vi av dere?

 • At dere leser informasjonen fra oss og forholder dere til den.
 • At dere snakker positivt om skolen til barna.
 • At hvis noen sitter inne med ressurser som de ønsker bidra med inn i SFO, tar de kontakt (eksempel klatre-dag, museumsbesøk eller annet som kan være aktuelt).
 • At barna har med klær til all slags vær og skiftetøy.
 • At dere tar kontakt om dere har synspunkter eller spørsmål.

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2022

Lenke til handlingsplan mot mobbing

FAU

Informasjon fra FAU

Bispehaugen skoles foreldrearbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet.

FAU består av en foreldrerepresentant for hvert trinn og er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

Fau kan kontaktes på

fau.bispehaugen@gmail.com

FAU-leder Torstein Dybdahl kan kontaktes på 91 53 63 46

Representanter er

Trinn Representant Rolle

1

Linda Røsvik Vikaune

Nestleder

2

Astrid Røkke

 

3

Merethe Skjefjord Kristiansen

 

4

Ana Paula Freitas

 

5

Torstein Dybdahl

Leder/Kasserer

6

Kathrin Bjørnstad

 

7

Heike Schmidtko

 

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere ved Bispehaugen skole

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Her er informasjonen om hvilke helsesykepleiere som er på Bispehaugen skole og kontaktinformasjon til oss.
Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier

Tonje Tokle Gagnat
Mobil: 46 82 79 13
E-post: tonje.gagnat@trondheim.kommune.no

Til stede på skolen: Mandag, onsdag, torsdag og annenhver fredag

Helsesykepleier

Nina Arvidsson
Mobil: 90 67 18 58
E-post: nina.arvidsson@trondheim.kommune.no

Til stede på skolen: Mandag og fredag

Fysioterapeut

Siri Lund Gjerde
siri-lund.gjerde@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut

Anne Mette Hagen
anne.mette.hagen@trondheim.kommune.no

Vi har kontor i 1. etg.

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bispehaugen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011010

Sist oppdatert: 11.05.2023

011010

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242