Hjem Blussuvoll skole
Blussuvoll skole

Blussuvoll skole

Kontakt Blussuvoll skole

Se kart

God sommer til alle elever og foresatte

Skolestart er mandag 16. august

Elevene møter i skolegården til følgende tider:

 • 8. trinn: 09.00
 • 9. trinn 08.30
 • 10. trinn 08.30

Om Blussuvoll skole

Blussuvoll skole er bygd for 540 elever fordelt på 8.-10. trinn. Hvert trinn er inndelt i tre klasser på cirka 60 elever og tre kontaktlærere.

Blussuvoll mottar elever fra fire barneskoler; Åsvang, Eberg, Strindheim og Berg.

Bygget inneholder delvis åpne undervisningsareal, grupperom og et auditorium på hvert trinn. I tillegg er det spesialrom for kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og musikk. Sentralt i skolen er allrommet med amfiet og kantina. Skolen har to gymsaler som kan slås sammen til en idrettshall.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Kontaktlærere, faglærere og miljøarbeidere

Alle trinn

8. trinn

8A

 • Ida Sagmo
 • Karoline Karlsen
 • Christoffer Haaveimoen

8B

 • Marit Solvang
 • Fredrik Lillevik
 • Christine Skjæran

8C

 • Reidun Johnsen
 • Ingveig Langseth
 • Tina Solvang

Faglærere på 8. trinn

 • Fridtjof Hjertaas
 • Toril Reklev
 • Arnfinn Hilmo
 • Camilla Berg
 • Camille Sayous

9. trinn

9A

 • Karin Østborg
 • Ragnhild Rasmussen
 • Daniel Gauseth

9B

 • Anne Mette Ibenfelt
 • Ragnhild Lauvås
 • Sindre Finnanger/Bhanu Kausal

9C

 • Maria Mjønes
 • Egil Morten Raaen
 • Karina Benjaminsen

Faglærere på 9. trinn

 • Brit Nilsen
 • Helge Basmo
 • Randi Røros
 • Bhanu Kaushal
 • Toril Reklev
 • May-Britt aas
 • Trine Hopsø
 • Sandra Nørholm

Miljøpersonale og assistenter på 8., 9. og 10. trinn

 • Torjus Grønn
 • Kristin Reberg

10. trinn

10A

 • Helge Pedersen
 • Mari-Jeanne Schetne
 • Frank Hansen

10B

 • Kjell Roar Aune
 • Line Valsjø
 • Janne Løkken

10C

 • Dag Raaum
 • Line Gagnat
 • Ola Kvitland

Faglærere på 9. trinn

 • Kevin Braaten
 • Reidar Løfaldli
 • Fridtjof Hjertaas
 • Inger Lande
 • Toril Reklev

Overgang barneskole-ungdomskole

Presentasjon som skulle ha vært vist på foreldremøtet 04.05.20

Fremmedspråk

Et lite land som Norge trenger folk som kan mange språk. Ikke bare engelsk, men også fransk, spansk, tysk, russisk, kinesisk og mange flere! Når du begynner på Blussuvoll skole, skal du velge et fremmedspråk, fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag.

Hvilke valgmuligheter har du?

På Blussuvoll kan du velge mellom disse 3 alternativene:

 1. Fremmedspråkene fransk, tysk eller spansk (nivå I),
 2. Fordypning i engelsk
 3. Arbeidslivsfag

Er fremmedspråk noe for meg?

Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk – ikke bare når du skal reise til utlandet, men det er også en stor fordel i mange yrker å beherske flere språk. I tillegg er det mye lettere å bli kjent med folk fra andre land hvis du kan litt av språket deres! Faget er basert på at du tar språket i bruk fra første stund, både muntlig og skriftlig. I fremmedspråk får du standpunktkarakter som teller ved opptak til videregående skole. Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen på 10. trinn.

Kan jeg ombestemme meg?

Når du har valgt fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, skal du normalt ha dette gjennom hele ungdomstrinnet. Hvis du likevel ønsker å bytte, må du ta dette opp med skolen i løpet av første halvår på 8. trinn. Bare når det er helt spesielle grunner, kan skolen godkjenne fagbytte på et senere tidspunkt.

Hva skjer etter ungdomsskolen?

Det er viktig å tenke på at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene dine hvis du ønsker å fortsette på studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring.

Fellesfag

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Du har fellesfaget i to eller tre år - avhengig av ditt fagvalg i ungdomsskolen.

Slik er reglene

Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen kan enten fortsette med samme språk på nivå II eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå I. I begge tilfeller har du faget i to år, altså på Vg1 og Vg2.

Et eksempel: Hvis du har fullført spansk nivå I på ungdomsskolen, kan du første året i videregående skole velge om du fortsetter med spansk nivå II eller om du bytter til et annet språk – f.eks. tysk. Da vil du få undervisning på nivå I.

Elever som ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Du begynner på nivå I på Vg1 og Vg2 og avslutter på nivå II på Vg3. Viktig: Fordi du må ha faget i tre år, kan du bare velge to programfag i stedet for tre på Vg3. Hvis du ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen har du dermed litt mindre valgfrihet på videregående.

Valgfag

Her på Blussuvoll har vi ulike valgfag fra år til år. Hvilke valgfag som blir igangsatt fra høsten 2019 er ikke klart akkurat nå. Ved skolestart vil de ulike valgfagene bli publisert på hjemmesiden, samt at elevene får en grundig innføring i de ulike fagene.

Det undervises i valgfag 1,5 t/u og vurderingsformen er karakter.

Det er mulig å bytte valgfag etter hvert skoleår. Eleven kan altså ha tre valgfag gjennom ungdomskolen.

Elevene bestemmer seg for valgfag ca to uker etter skolestart.

Brukerråd og FAU

Brukerråd 2019-2020

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem bruker representanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp.
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

Lars Henrik Rygh, rektor, telefon 90 60 23 82.

FAU 2019-2020

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

Leder av FAU er Erik Skarrud.

8. klasse

9. klasse

10. klasse

Referater brukerråd og FAU

FAU

FAU 29.10.20

FAU 04.10.18

FAU 25.09.17

FAU 31.01.19

FAU 24.04.19

FAU 07.11.19

FAU 03.12.20

FAU 21.01.21

Brukerråd

061118

260319

290519

Brukerrådsrepresentanter 2020/21

111120

190121

150621

Eksamen

Eksamensinformasjon 2020

Alle eksamener er avlyst på grunn av korona.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Helsesykepleiere:

Kontortid: Mandag-fredag 08.00-15.30

NB! For å ivareta personvern og taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Du trenger ikke å bestille time, ta kontakt eller stikk innom!

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Blussuvoll skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere er fastleger, BUP og St. Olavs hospital

8. trinn

 • Helseundersøkelse: Vekstmåling (høyde-vekt)
 • Helseopplysning i klasse (UngMEST)

9. trinn

 • Psykisk helsedag

10. trinn

 • Vaksine: Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP- IPV)
 • Ung i dag: Temadag seksuell helse

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesykepleier-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter) i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i praksis i skolehelsetjenesten.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten:

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blussuvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 24.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006