Blussuvoll skole

Blussuvoll skole med Tyholt-tårnet i bakgrunnen

Kontakt Blussuvoll skole

Se kart

Om Blussuvoll skole

Blussuvoll skole er bygd for 540 elever fordelt på 8.-10. trinn. Hvert trinn er inndelt i tre klasser på cirka 60 elever og tre kontaktlærere. For skoleåret 2022/23 er vi 555 elever.

Blussuvoll mottar elever fra fire barneskoler; Åsvang, Eberg, Strindheim og Berg.

Bygget inneholder delvis åpne undervisningsareal, grupperom og et auditorium på hvert trinn. I tillegg er det spesialrom for kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og musikk. Sentralt i skolen er allrommet med amfiet og kantina. Skolen har to gymsaler som kan slås sammen til en idrettshall.

Informasjon om skolestart

Skoleåret 2023-24 starter mandag 21. august. Elever på årets 9. og 10. trinn møter opp i skolegården klokken 08.30, mens elever på årets 8. trinn møter opp i skolegården 09.00.

Foreldremøter høst 2023

8. trinn: mandag 28. august
9. trinn: mandag 4. september
10. trinn: mandag 18. september

Alle møtene starter 19.00.

Skolens administrasjon

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Kontaktlærere, faglærere og miljøarbeidere

8. trinn

Kontaktlærere 8A

 • Karoline Karlsen
 • Kent Inge Bjerknes
 • Ida Marianne Sagmo

Kontaktlærere 8B

 • Christoffer Haavelmoen
 • Tina Solvang
 • Oskar Olsen

Kontaktlærere 8C

 • Wenche Liabø
 • Reidar Løfaldli
 • Maria Mjønes

Faglærere på 8. trinn

 • Luise Olsen
 • Toril Reklev
 • Elodie Miswald
 • Trine Hopsø
 • Brit Nilsen
 • Inger Lande
9. trinn

Kontaktlærere 9A

 • Egil Morten Raaen
 • Karin Østborg
 • Ingveig Langseth

Kontaktlærere 9B

 • Trine Børseth
 • Daniel Gauseth
 • Elisabeth Sveen

Kontaktlærere 9C

 • Åshild Hals Stene
 • Karina Benjaminsen
 • Dag Raaum

Faglærere på 9. trinn

 • Fredrik Lillevik
 • Ragnhild Lauvås
 • May Britt Aas
 • Fridtjof Hjertaas
10. trinn

Kontaktlærere 10A

 • Kjell Roar Aune
 • Mari-Jeanne Schjetne
 • Christine Skjæran

Kontaktlærere 10B

 • Helge Pedersen
 • Åslaug Bysveen
 • Ragnhild Aalbu Rasmussen

Kontaktlærere 10C

 • Reidun Johnsen
 • Emil Slettedal
 • June Haarvik

Faglærere på 10. trinn

 • Arnfinn Hilmo
 • Frank Hansen
 • Thomas Johansen
 • Sindre Finnanger
 • Camilla Berg
 • Marit Nøsavik
 • Rannveig Østbye Dale
 • Nina Løfald (helsefagarbeider)
Miljøarbeidere
 • Hanne Simonsen
 • Nina Guttormsen
 • Oddvar Korsnes
 • Torjus Grønn

Fremmedspråk

Fremmedspråk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag

Et lite land som Norge trenger folk som kan mange språk. Ikke bare engelsk, men også fransk, spansk, tysk, russisk, kinesisk og mange flere! Når du begynner på Blussuvoll skole, skal du velge et fremmedspråk, fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag.

Hvilke valgmuligheter har du?

På Blussuvoll kan du velge mellom disse 3 alternativene:

 1. Fremmedspråkene fransk, tysk eller spansk (nivå I)
 2. Fordypning i engelsk
 3. Arbeidslivsfag

Er fremmedspråk noe for meg?

Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk – ikke bare når du skal reise til utlandet, men det er også en stor fordel i mange yrker å beherske flere språk. I tillegg er det mye lettere å bli kjent med folk fra andre land hvis du kan litt av språket deres! Faget er basert på at du tar språket i bruk fra første stund, både muntlig og skriftlig. I fremmedspråk får du standpunktkarakter som teller ved opptak til videregående skole. Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen på 10. trinn.

Kan jeg ombestemme meg?

Når du har valgt fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, skal du normalt ha dette gjennom hele ungdomstrinnet. Hvis du likevel ønsker å bytte, må du ta dette opp med skolen i løpet av første halvår på 8. trinn. Bare når det er helt spesielle grunner, kan skolen godkjenne fagbytte på et senere tidspunkt.

Hva skjer etter ungdomsskolen?

Det er viktig å tenke på at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene dine hvis du ønsker å begynne på studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring. På yrkesfaglige utdanningsprogram har ikke elevene fremmedspråk (tysk,fransk eller spansk)

Fellesfag

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Du har fellesfaget i to eller tre år - avhengig av ditt fagvalg i ungdomsskolen.

Slik er reglene

Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen kan enten fortsette med samme språk på nivå II eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå I. I begge tilfeller har du faget i to år, altså på Vg1 og Vg2.

Et eksempel: Hvis du har fullført spansk nivå I på ungdomsskolen, kan du første året i videregående skole velge om du fortsetter med spansk nivå II eller om du bytter til et annet språk – for eksempel tysk. Da vil du få undervisning på nivå I.

Elever som ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Du begynner på nivå I på Vg1 og Vg2 og avslutter på nivå II på Vg3.

Viktig 1:

Fordi du må ha faget i tre år, kan du bare velge to programfag i stedet for tre på Vg3. Hvis du ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen har du dermed litt mindre valgfrihet på videregående.

Viktig 2:

Informasjon om hvilke språk de ulike skolene tilbyr, fås på skolenes hjemmesider.

Valgfag

Her på Blussuvoll har vi ulike valgfag fra år til år. Ved skolestart vil de ulike valgfagene bli publisert på hjemmesiden, samt at elevene får en grundig innføring i de ulike fagene.

Det undervises i valgfag 1,5 timer i uka og vurderingsformen er karakter.

Det er mulig å bytte valgfag etter hvert skoleår. Eleven kan altså ha tre valgfag gjennom ungdomskolen.

Elevene bestemmer seg for valgfag første skoleuke,

Brukerråd og FAU

Brukerråd 2022-23

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem bruker representanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp.
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

Kristin Bratberg Røe, rektor, telefon 98 00 94 23.

Brukerråd 2022-23
Kristin Bratberg Røe - rektor
Kjell Roar Aune - lærerrepresentant
Halvor Nordeng Jakobsen - elevrådet
Mia Raaum - elevrådet
Charlotte Spark - elevrådet
Fredrik Lillevik - lærerrepresentant, elevrådet
Beate Eide - FAU
Ragnhild Thorin - FAU

FAU 2022-23 

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

FAU 2022-23

 • Erik Skarrud (leder)
 • Hilde Grandaunet (nestleder)
 • Espen Gressetvold
 • Beate Eide
 • Stein H. Nielsen
 • Lynda B. Fossbakk
 • April Almaas
 • Ragnhild Thorin
 • Ingvild Håkestad
 • John Andre Tran
Referater brukerråd og FAU

FAU

Brukerråd

 

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Helsesykepleiere:

Helsesykepleiere er til stede på skolen alle dager, 08.00-15.30.

Fysioterapeut:

Ergoterapeut:

NB! For å ivareta personvern og taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Du trenger ikke å bestille time, ta kontakt eller stikk innom!

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Blussuvoll skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere er fastleger, BUP og St. Olavs hospital

8. trinn

 • Helseundersøkelse: Vekstmåling (høyde-vekt)
 • Helseopplysning i klasse (UngMEST)

9. trinn

 • Psykisk helsedag
 • Ung i dag: Temadag seksuell helse

10. trinn

 • Vaksine: Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP- IPV)

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesykepleier-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter) i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i praksis i skolehelsetjenesten.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten:

Eksamen 2023

Skriftlig eksamen
 • 12. mai 2023 - trekkdag for skriftlig eksamen
 • 22. mai 2023 - skriftlig eksamen i matematikk
 • 23. mai 2023 - skriftlig eksamen i engelsk
 • 24. mai 2023 - skriftlig eksamen i norsk hovedmål
 • 25. mai 2023 - skriftlig eksamen i norsk sidemål
Muntlig eksamen

Muntlig eksamen vil foregå i uke 24.

Informasjon om klagerett på standpunktkarakter

Trondheim kommunes retningslinjer for klage på karakter.

Mer informasjon om klagerett på standpunktkarakter finner dere på Utdanningsdirektoratets sider.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blussuvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021020

Sist oppdatert: 20.08.2023

021020

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3