Blussuvoll skole

Blussuvoll skole

Kontakt Blussuvoll skole

Se kart

TK-kode: 021020

Om Blussuvoll skole

Blussuvoll skole er bygd for 540 elever fordelt på 8.-10. trinn. Hvert trinn er inndelt i tre klasser på cirka 60 elever og tre kontaktlærere.

Blussuvoll mottar elever fra fire barneskoler; Åsvang, Eberg, Strindheim og Berg.

Bygget inneholder delvis åpne undervisningsareal, grupperom og et auditorium på hvert trinn. I tillegg er det spesialrom for kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og musikk. Sentralt i skolen er allrommet med amfiet og kantina. Skolen har to gymsaler som kan slås sammen til en idrettshall.

Skolens administrasjon

Rektor: Lars Henrik Rygh, 90 60 23 82

Avdelingsleder 8. trinn: Gunnar Krabseth, 91 53 78 34

Avdelingsleder 9. trinn: Sara Ollestad, 90 69 20 76

Avdelingsleder 10. trinn: Pål Arne Olsen, 92 46 56 24

Rådgiver: Marit Nøsavik, 41 33 97 40

Sosiallærer: Fridjof Hjertaas, 91 82 24 01

Spesialpedagogisk rådgiver: Randi Røros, 91 88 96 17

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Kontaktlærere, faglærere og miljøarbeidere

Alle trinn

8. trinn

8A

 • Kjell Roar Aune
 • Mari-Jeanne Schetne
 • Reidar Løfaldli

8B

 • Janne Løkken
 • Dag Raaum
 • Helge Pedersen

8C

 • Line Valsjø
 • Frank Hansen
 • Daniel Johansen

Faglærere på 8. trinn

 • Arnfinn Hilmo (Matematikk og naturfag)
 • Camilla Berg (Kunst og håndverk, KRLE)
 • Stine Bekkos (Spansk), valgfag)
 • Thomas Johansen(Matematikk og naturfag)
 • Rannveig Dale
 • Julie Bidtnes
 • Nina Guttormsen
 • Lubomir Kafonmek
 • Jeanette Rødsjø

9. trinn

9A

 • Ida Sagmo
 • Karoline Karlsen
 • Christoffer Haaveimoen

9B

 • Geir Morten Ellingsen
 • Fredrik Lillevik
 • Christine Skjæran

9C

 • Reidun Johnsen
 • Ingveig Langseth
 • Tina Solvang

Faglærere på 9. trinn

 • May Britt Aas (Mat og helse)
 • Trine Hopsø (Mat og helse)
 • Sindre Finnanger (Mat og helse)
 • Camille Sayous (Fransk, samfunnsfag)

10. trinn

10A

 • Karin Østborg
 • Ragnhild Rasmussen
 • Daniel Gauseth

10B

 • Anne Mette Ibenfelt
 • Ragnhild Lauvås
 • Elisabeth Sveen

10C

 • Maria Mjønes
 • Egil Morten Raaen
 • Karina Benjaminsen

Faglærere på 10. trinn

 • Torjus Grønn
 • Brit Nilsen (Engelsk)
 • Toril Reklev (Kunst og håndverk)
 • Inger Lande (Spansk)
 • Kevin Braaten (Tysk)
 • Eirik Frestad (KRØ)

Fremmedspråk

Fremmedspråk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag

Et lite land som Norge trenger folk som kan mange språk. Ikke bare engelsk, men også fransk, spansk, tysk, russisk, kinesisk og mange flere! Når du begynner på Blussuvoll skole, skal du velge et fremmedspråk, fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag.

Hvilke valgmuligheter har du?

På Blussuvoll kan du velge mellom disse 3 alternativene:

 1. Fremmedspråkene fransk, tysk eller spansk (nivå I)
 2. Fordypning i engelsk
 3. Arbeidslivsfag

Er fremmedspråk noe for meg?

Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk – ikke bare når du skal reise til utlandet, men det er også en stor fordel i mange yrker å beherske flere språk. I tillegg er det mye lettere å bli kjent med folk fra andre land hvis du kan litt av språket deres! Faget er basert på at du tar språket i bruk fra første stund, både muntlig og skriftlig. I fremmedspråk får du standpunktkarakter som teller ved opptak til videregående skole. Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen på 10. trinn.

Kan jeg ombestemme meg?

Når du har valgt fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, skal du normalt ha dette gjennom hele ungdomstrinnet. Hvis du likevel ønsker å bytte, må du ta dette opp med skolen i løpet av første halvår på 8. trinn. Bare når det er helt spesielle grunner, kan skolen godkjenne fagbytte på et senere tidspunkt.

Hva skjer etter ungdomsskolen?

Det er viktig å tenke på at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene dine hvis du ønsker å begynne på studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring. På yrkesfaglige utdanningsprogram har ikke elevene fremmedspråk (tysk,fransk eller spansk)

Fellesfag

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Du har fellesfaget i to eller tre år - avhengig av ditt fagvalg i ungdomsskolen.

Slik er reglene

Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen kan enten fortsette med samme språk på nivå II eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå I. I begge tilfeller har du faget i to år, altså på Vg1 og Vg2.

Et eksempel: Hvis du har fullført spansk nivå I på ungdomsskolen, kan du første året i videregående skole velge om du fortsetter med spansk nivå II eller om du bytter til et annet språk – for eksempel tysk. Da vil du få undervisning på nivå I.

Elever som ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Du begynner på nivå I på Vg1 og Vg2 og avslutter på nivå II på Vg3.

Viktig 1:

Fordi du må ha faget i tre år, kan du bare velge to programfag i stedet for tre på Vg3. Hvis du ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen har du dermed litt mindre valgfrihet på videregående.

Viktig 2:

Informasjon om hvilke språk de ulike skolene tilbyr, fås på skolenes hjemmesider.

Valgfag

Her på Blussuvoll har vi ulike valgfag fra år til år. Hvilke valgfag som blir igangsatt fra høsten 2019 er ikke klart akkurat nå. Ved skolestart vil de ulike valgfagene bli publisert på hjemmesiden, samt at elevene får en grundig innføring i de ulike fagene.

Det undervises i valgfag 1,5 timer i uka og vurderingsformen er karakter.

Det er mulig å bytte valgfag etter hvert skoleår. Eleven kan altså ha tre valgfag gjennom ungdomskolen.

Elevene bestemmer seg for valgfag ca. to uker etter skolestart.

Brukerråd og FAU

Brukerråd 2019-2020

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem bruker representanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp.
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

Lars Henrik Rygh, rektor, telefon 90 60 23 82.

FAU 2019-2020 (FAU og Brukerråd 21/22 er ikke konstituert)

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

Leder av FAU er Erik Skarrud.

8. klasse

9. klasse

10. klasse

Referater brukerråd og FAU

FAU

Brukerråd

06.11.18

26.03.19

29.05.19

Brukerrådsrepresentanter 2020/21

11.11.20

19.01.21

15.06.21

Eksamen

Eksamensinformasjon 2022

Eksamensdatoer vår 2022

 • Onsdag 18. mai : Forberedelsesdag engelsk
 • Torsdag 19. mai: Engelsk skriftlig eksamen
 • Torsdag 19. mai: Forberedelsesdag norsk sidemål
 • Torsdag 19. mai: Forberedelsesdag norsk hovedmål
 • Fredag 20. mai: Norsk skriftlig eksamen (fritak fra vurdering) i sidemål
 • Fredag 20. mai: Norsk hovedmål, skriftlig eksamen
 • Mandag 23. mai: Norsk sidemål, skriftlig eksamen
 • Tirsdag 24. mai: Matematikk, skriftlig eksamen

Med forbehold om endringer
Datoene er hentet fra udir.no

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Helsesykepleiere:

Kontortid Toril Ahlstrøm:

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00-15.30

Kontortid Nina Høvde:

 • Fredag 08.00-15.30

NB! For å ivareta personvern og taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Du trenger ikke å bestille time, ta kontakt eller stikk innom!

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Blussuvoll skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere er fastleger, BUP og St. Olavs hospital

8. trinn

 • Helseundersøkelse: Vekstmåling (høyde-vekt)
 • Helseopplysning i klasse (UngMEST)

9. trinn

 • Psykisk helsedag
 • Ung i dag: Temadag seksuell helse

10. trinn

 • Vaksine: Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP- IPV)

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesykepleier-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter) i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i praksis i skolehelsetjenesten.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten:

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blussuvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021020

Sist oppdatert: 28.04.2022

021020

A03-P1-EPI006