Hjem Blussuvoll skole

Blussuvoll skole

Kontakt Blussuvoll skole

Se kart og finn ansatt

Om Blussuvoll skole

Blussuvoll skole er bygd for 540 elever fordelt på 8.-10. trinn. Klassebegrepet er beholdt og skolen har 6 klasser med ca 30 elever og 2 kontaktlærere på hvert trinn.

Blussuvoll rekrutterer elever fra fire barneskoler; Åsvang, Eberg, Strindheim og Berg.

Bygget inneholder delvis åpne undervisningsareal, grupperom og et auditorium på hvert trinn. I tillegg er det spesialrom for kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og musikk. Sentralt i skolen er allrommet med amfiet og kantina. Skolen har to gymsaler som kan slås sammen til en idrettshall.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Kontaktlærere

Alle trinn

8.trinn

8A

Line Valsjø

Kristin Leonhardsen

8B

Hilde Bevanger

Arnfinn Hilmo

8C

Ida Sagmo

Reidun Johnsen

8D

Marit Solvang

Hilde Bakkan

8E

Geir Morten Ellingsen

Christine Skjæran

8F

Camilla Berg

Inger Langseth

9.trinn

9A

Brit Nilsen

Ragnhild Lauvås

9B

Karin Østborg 

Rune Hjelen

9C

Helge Basmo

Vigdis Solberg

9D

Egil Morten Raaen

Karina Benjaminsen

9E

Anne Mette Ibenfelt

Fredrik Lilevik

 

10.trinn

10A

Kirsten Ronæss

Frank Hansen

10B

Mette  G. Sæter

Daniel Gauseth

10C

Kjerstin M. Bjellan

Dag Raaum

10D

Wenche Liabø

Ola Kvitland

10E

Helge Pedersen

Inger Lande

 

 

FAU og Brukerråd

Brukerråd 2017-18
Leder: Synne Brenne Bondevik (elev), 10. trinn
Nestleder: Joakim Putz (elev), 8. trinn

Kari Ulseth            kari.ulseth@gmail.com                   41656371

Tor Urdalen

 

Skolerådgiver

 

 

Eksamen

Eksamensinformasjon 2018

 

 Skriftlig eksamen

 • Onsdag 9. mai kl 09.00: opplysning om trekkfag
 • Onsdag 16. mai: eksamen i MATEMATIKK
 • Fredag 25. mai: eksamen i ENGELSK
 • Tirsdag 29. mai: eksamen i NORSK HOVEDMÅL
 • Onsdag 30. mai: eksamen i NORSK SIDEMÅL

 Alle elever får beskjed om hvilket fag de er trukket opp i onsdag 9.mai. Hver klasse er delt opp i tre parti; ett for hvert av fagene, slik at 1/3 av klassen kommer opp i engelsk, 1/3 kommer opp i norsk (hovedmål og sidemål, altså to dager) og 1/3 kommer opp i matematikk. NB! Fordelingen av elever på gruppene har skjedd via trekning. Ingen av skolens ansatte har noen påvirkning på denne.

Siden elevene i hver klasse vil ha ulike eksamensdatoer, vil vi organisere undervisninga litt annerledes i denne perioden. Da samler vi elever som er trukket opp i de ulike fagene i egne grupper; engelsk, norsk og matematikk, og gir relevant undervisning og veiledning for elevene ut fra dette. Hvordan dette vil foregå i detalj er ennå ikke helt klart, men en plan for denne perioden vil bli sendt ut tidlig i mai. Det er et poeng at det på eksamensdager vil gis et undervisningstilbud til alle elevene, også de som ikke har eksamen.

Søknad om utvidet tid på skriftlig eksamen finnes her

 

Muntlig eksamen

 • Eksamensdatoer er 13. juni og 15. juni
 • Kunngjøring av fag 48 timer før eksamen, trekk av oppgave/veiledning 24 timer før eksamen

Også her blir elevene trukket i ulike fag. Dette er en lokalt gitt eksamen, og det er eksterne sensorer fra Sør-Trøndelag som sammen med faglærere leder denne. Her blir elevene gjort kjent med hvilket fag de skal opp i 48 timer før eksamen, og får oppgave/veiledning 24 timer før. Dette vil det selvsagt jobbes intensivt med i perioden etter påske. Skoletilbudet til elever som ikke har eksamen vil nødvendigvis måtte foregå i andre grupperinger enn klassene. Det vil bli sendt ut et detaljert program når trekningen er klar.

 

 

Håvard Kløften 

Eksamensansvarlig

72 54 68 53

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blussuvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css