Kontaktinfo
Telefon
72545000
Adresse
Anders Wigens veg 3
Epost
dalgard-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 

 

skolebygg foto 2
Staute snømenn ønsker velkommen ved hovedinngangen på Dalgård skole og ressurssenter
Snømenn på Dalgård skole og ressurssenter


Nullmobbing.no
Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Nullmobbing logo
Faktaark: Omgangssyke i barnehager og skoler
For å unngå spredning av sykdommer, er det viktig at barn og voksne holdes hjemme til de ikke er smittebærere lenger. Les mer

Meldningsskjema ressurssenteret.
Melding om behov for veiledning

Se utfyllende info: veiledning.

19. mai tar Dalgård skole og ressurssenter i bruk Meldeboka


Trondheim kommune lanserer nå en ny, digital tjeneste som skal være én digital kanal for kommunikasjon mellom skoler/SFO og foresatte i Trondheim kommune. Tjenesten heter Meldeboka. Les mer eller last ned dokumentet her.

Permisjon fra skolen - søknad om fri/fravær
Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer. Permisjoner over tre dager søkes nå via skjema. Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti dager, dersom dere ikke hører noe fra skolen. Vi ber om at det søkes så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen. Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og du/dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når vi har mottatt søknaden. Krav til bruk av elektronisk skjerma inngår i overgang fra papirbasert til elektroniske elevmapper.

TRYGG TRAFIKK - sykkeltrygg på skoleveien
Hvor gamle bør barna være før de sykler alene til skolen? Dette temaet ble i høst diskutert rundt mangt et kjøkkenbord og på mange skoler. I august endret nemlig regjeringen forskrift til opplæringsloven. Les mer.

Trygg Trafikk logo

 

Dalgård skole og ressurssenter