Kontaktinfo
Telefon
72545000
Adresse
Anders Wigens veg 3
Epost
dalgard-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

skolebygg foto 2
Kontaktinformasjon for rektor Gro Kristiansen
Telefon: 72545002/91642234
Epost: gro.kristiansen@ou.trondheim.kommune.no

Velkommen til bli kjent dag for skolestartere
Velkommen til bli-kjent dag for skolestartere mandag 29. mai klokka 09:00 - 12:00.
Les mer her

Til skolens kontaktperson for 17. mai toget - 21.03.2017
Deltagelsen ved barnetoget i byen har økt de siste årene, og dette er selvsagt en gledelig utvikling, men medfører samtidig at oppsatte tidsrammer er på vei til å bli sprengt... Les mer

Første skoledag høsten 2017 er 21. august
Skole og SFO er stengt 16. , 17., og 18. august 2017 på grunn av planleggingsdager.


Nullmobbing.no
Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Nullmobbing logo
Vår egen plan for elevenes arbeids- og skolemiljø finner du her

Faktaark: Omgangssyke i barnehager og skoler
For å unngå spredning av sykdommer, er det viktig at barn og voksne holdes hjemme til de ikke er smittebærere lenger. Les mer

Meldningsskjema ressurssenteret.
Melding om behov for veiledning

Se utfyllende info: veiledning.

Permisjon fra skolen - søknad om fri/fravær
Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer. Permisjoner over tre dager søkes nå via skjema. Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti dager, dersom dere ikke hører noe fra skolen. Vi ber om at det søkes så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen. Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og du/dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når vi har mottatt søknaden. Krav til bruk av elektronisk skjerma inngår i overgang fra papirbasert til elektroniske elevmapper.

TRYGG TRAFIKK - sykkeltrygg på skoleveien
Hvor gamle bør barna være før de sykler alene til skolen? Dette temaet ble i høst diskutert rundt mangt et kjøkkenbord og på mange skoler. I august endret nemlig regjeringen forskrift til opplæringsloven. Les mer.

Trygg Trafikk logo

 

Dalgård skole og ressurssenter