Åsveien skole og ressurssenter

Åsveien skole og ressurssenter

Kontakt Åsveien skole og ressurssenter

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Planer, reglement, retningslinjer og ordninger

Skolemåltid ved Åsveien skole og ressurssenter

Alle som bestiller skolemåltid vil få et fratrekk på fem dager for å kompensere for ulike skoleaktiviteter som medfører tap av skolemåltid.
For de minste trinnene (1., 2. og 3.) vil det komme et fratrekk på åtte onsdager i tillegg. Disse trinnene har uteskole annenhver onsdag, og om det er bestilt skolemåltid på onsdager vil fratrekket legges inn.
Meny varmmat i kantina

Autismetilbudet:

Autismetilbudet ved Åsveien skole og ressurssenter er et byomfattende grunnskoletilbud for barn og unge med autisme i Trondheim.

Innholdet i skoletilbudet er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. Opplæring blir ivaretatt av team som er tverrfaglig sammensatt.

Visjon for Autismetilbudet:

Danne grunnlaget for det gode liv gjennom læring.

Overordnet målsetting:

I samarbeid med foresatte gi elevene et individuelt tilrettelagt og helhetlig opplæringstilbud som fører til økt livskvalitet, trivsel, mestring og inkludering.

Prinsipper for arbeidet:

  • Målrettet organisering av ressurser
  • Faglig utvikling i personalgruppa
  • Profesjonelt foreldresamarbeid
  • Engasjement og stabilitet i personalet

Kontaktinformasjon

Fagleder: Lillian Vatn Kristiansen
Telefon: sentralbord: 72 54 42 40
E-post: lillian.kristiansen@ou.trondheim.kommune.no
Besøksadresse: Breidablikveien 39, 7020 Trondheim

Postadresse: Trondheim kommune
Åsveien skole og ressurssenter
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

SFO barneskole

Åsveien SFO har åpent fra kl. 07.15-16.45 hver dag.

Telefon SFO:

SFO 1. trinn: 91 61 85 33

SFO 2. trinn: 48 10 40 89

SFO 3. trinn: 90 07 13 71

SFO 4. trinn: 91 64 63 63

Planleggingsdager (SFO stengt) skoleåret 2023/24 vil være:

17/8 - 23
18/8 - 23
26/1 - 24
10/5 - 24
21/6 - 24

Kvalitetsutvikling i SFO

Rammeplan for SFO 2021-2024

Leksehjelp

Børge Steen Lillevold
Avdelingsleder
Tlf: 958 80 237
Råd og utvalg

Organisasjonskart for foreldremedvirkning i barneskolen

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Siste referat fra FAU

Informasjon fra FAU

I henhold til plan- og bygningsloven §21-3 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Breidablikveien 66 og 68, ved Åsveien skole. Varsel sendes til alle berørte parter, slik at de som ønsker det, kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Vedlegg

Skolehelsetjenesten ved Åsveien

Lise Beate Brobakk, helsesykepleier

Siri Bævre-Brøttemsmo, ergoterapeut

Brit S. Eid (Bitten), fysioterapeut

Skolemiljø

Skolens aktivitetsplikt/retten til et godt skolemiljø (§ 9A)

Respekt

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Disse punktene ble utarbeidet da skolen i 2012-2014 deltok i skoleutviklingsprogrammet, RESPEKT, ledet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger.

Målet med RESPEKT er å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø, ved å forebygge og redusere flere typer atferdsproblemer. Prinsippet i RESPEKT er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle personalets handlingskompetanse. Utvikling av kunnskaper og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. Prinsippene fra RESPEKT-programmet er grunnlag for vårt videre arbeid med skolemiljø.

Kulturskolen

Info om kulturskolen - alle disipliner

Info om kulturskolen - strykeinstrumenter

Fritidstilbud, organisasjoner og lag

Skileik BSK infomøte 2022

Skolesjakk 2022

Trondheim kommunale kulturskole

Vestbyen Barnefotball

Vestbyen Jenter 2012

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsveien skole og ressurssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041090

Sist oppdatert: 25.09.2023

041090

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3