Åsveien skole og ressurssenter

Åsveien skole og ressurssenter

Kontakt Åsveien skole og ressurssenter

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Planer, reglement, retningslinjer og ordninger

Skolemåltid ved Åsveien skole og ressurssenter

Alle som bestiller skolemåltid vil få et fratrekk på fem dager for å kompensere for ulike skoleaktiviteter som medfører tap av skolemåltid.

For de minste trinnene (1., 2. og 3.) vil det komme et fratrekk på åtte onsdager i tillegg. Disse trinnene har uteskole annenhver onsdag, og om det er bestilt skolemåltid på onsdager vil fratrekket legges inn.

Meny varmmat i kantina

Autismetilbudet

Autismetilbudet ved Åsveien skole og ressurssenter er et byomfattende grunnskoletilbud for barn og unge med autisme i Trondheim.

Innholdet i skoletilbudet er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. Opplæring blir ivaretatt av team som er tverrfaglig sammensatt.

Visjon for Autismetilbudet

Danne grunnlaget for det gode liv gjennom læring.

Overordnet målsetting:

I samarbeid med foresatte gi elevene et individuelt tilrettelagt og helhetlig opplæringstilbud som fører til økt livskvalitet, trivsel, mestring og inkludering.

Prinsipper for arbeidet

 • Målrettet organisering av ressurser
 • Faglig utvikling i personalgruppa
 • Profesjonelt foreldresamarbeid
 • Engasjement og stabilitet i personalet

Kontaktinformasjon

Fagleder: Lillian Vatn Kristiansen
Telefon: sentralbord: 72 54 42 40
E-post:
Besøksadresse: Breidablikveien 39, 7020 Trondheim

Postadresse: Trondheim kommune
Åsveien skole og ressurssenter
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

SFO barneskole

Åsveien SFO har åpent fra kl. 07.15-16.45 hver dag.

Telefon SFO:

SFO 1. trinn: 91 61 85 33

SFO 2. trinn: 48 10 40 89

SFO 3. trinn: 90 07 13 71

SFO 4. trinn: 91 64 63 63

Planleggingsdager (SFO stengt) skoleåret 2023/24 vil være:

17/8 - 23
18/8 - 23
26/1 - 24
10/5 - 24
21/6 - 24

Kvalitetsutvikling i SFO

Rammeplan for SFO 2021-2024

Leksehjelp

Børge Steen Lillevold
Avdelingsleder
Tlf: 95 88 02 37
Råd og utvalg

Organisasjonskart for foreldremedvirkning i barneskolen

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Siste referat fra FAU

Informasjon fra FAU

I henhold til plan- og bygningsloven §21-3 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Breidablikveien 66 og 68, ved Åsveien skole. Varsel sendes til alle berørte parter, slik at de som ønsker det, kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Vedlegg

Skolehelsetjenesten ved Åsveien

Lise Beate Brobakk, helsesykepleier

 • Kontortid: kl. 08.30-15.00 alle hverdager
 • E-post:
 • Telefon: 90 11 21 60

Siri Bævre-Brøttemsmo, ergoterapeut

 • E-post:
 • Telefon: 95 26 37 86

Brit S. Eid (Bitten), fysioterapeut

 • E-post:
 • Telefon: 48 11 84 24
Skolemiljø

Skolens aktivitetsplikt/retten til et godt skolemiljø (§ 9A)

Respekt

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Disse punktene ble utarbeidet da skolen i 2012-2014 deltok i skoleutviklingsprogrammet, RESPEKT, ledet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger.

Målet med RESPEKT er å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø, ved å forebygge og redusere flere typer atferdsproblemer. Prinsippet i RESPEKT er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle personalets handlingskompetanse. Utvikling av kunnskaper og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. Prinsippene fra RESPEKT-programmet er grunnlag for vårt videre arbeid med skolemiljø.

Kulturskolen

Info om kulturskolen - alle disipliner

Info om kulturskolen - strykeinstrumenter

Fritidstilbud, organisasjoner og lag

Skileik BSK infomøte 2022

Skolesjakk 2022

Trondheim kommunale kulturskole

Vestbyen Barnefotball

Vestbyen Jenter 2012

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsveien skole og ressurssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041090

Adresse: Breidablikveien 39, 7021 TRONDHEIM

Leder

Stein Wasmuth
Rektor

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Grethe Stevik Aglen

lektor m/tilleggsutd

E-post:

Unni Johannessen Andersen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Eli Andreassen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Tone Kvernmo Andreassen

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Guro Blomli Antonsen

Barnehagelærer

E-post:

Karin Nysæter Arntsen

Adjunkt

E-post:

Tone Aspli

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Dag Andreas Aune

Barnevernspedagog VIII

E-post:

Frank Aune

Ergoterapeut III

Telefon:

E-post:

Synnøve Metveit Beisland

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Ole Johannes Bekken

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ane Dorthe Berg

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Pia Emilie Askim Berg

Assistent

Telefon:

E-post:

Markus Moe Bergmann

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Randi Sundberg Bergsmyr

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Andrea Bjørnådal

Lektor

Telefon:

E-post:

Tyra Bjørnådal

Assistent

Telefon:

E-post:

May Skjerdingstad Borchsenius

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Andrine Storvoll Botn

Assistent

Telefon:

E-post:

Hanne Lise Brandli

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Magnus Israelsen Bratland

Assistent

Telefon:

E-post:

Marit Elisabeth Bratt

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Theodor Skevik Breivikås

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Gjertrud Holst Breivold

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Marit Holst Breivold

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Marianne Buhaug

Assistent

Telefon:

E-post:

Håvard Christiansen

Fagarbeider

E-post:

Patricia Svendsen Cody

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Bella Teresa De La Cruz Solheim

Assistent

Telefon:

E-post:

Bella Teresa De La Cruz Solheim

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Hanna Drengsrud Dahl

Assistent

Telefon:

E-post:

Nina Cathrine Dalsaune

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Fenan Beraki Dawit

Assistent

Telefon:

E-post:

Elio Brett Ditaranto

Assistent

Telefon:

E-post:

Maria Eldøy

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Mona Charlotte Endresen

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Håvard Sumstad Erlandsen

Vernepleier VI

E-post:

Anna Flaten-Hoff

Assistent

Telefon:

E-post:

Jorunn Helene Fordal

vernepleier

Telefon:

E-post:

Erik Foss

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Julie Elisabeth Bragstad Faaren

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Tone Gjellan

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Aleksander K Grindhagen

Assistent (sfo)

Direktetelefon:

E-post:

Torunn Grønvik

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Jørgen Lied Gullbekk

Assistent

Telefon:

E-post:

Kristoffer Gunnes

Assistent

Telefon:

E-post:

Solveig Hamnøy

Assistent

Telefon:

E-post:

Cecilie Handrum

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Ann Irene Hansen

Lærer I

E-post:

Ida Bjørlykke Hansen

Assistent

Telefon:

E-post:

Nina Haukaas

Adjunkt

E-post:

Danait Mehari Hdray

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kristine Heegaard

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Gåsvand Heglum

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

June Nord Herje

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Ida Ravn Herøy

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Maren Margrethe Haugen Hjelsvold

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Kjersti E. S. Hobæk

Spesialpedagog I

E-post:

Ole Aleksander Hoff

Barne/ung.arb.

E-post:

Ingrid Eide Holen

Adjunk m/tilleggsutdanning IV

E-post:

Malin Holm

Lektor

E-post:

Silje Gaspar Holten

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Stine Brækkan Husby

Adjunkt

E-post:

Martine Hvaara

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ola Høiås

Assistent

Telefon:

E-post:

Ane Haanæs

Assistent

E-post:

Ane Haanæs

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Hanne Håpnes

Barnehagelærer

E-post:

Ane Emilie Thoresen Jacobsen

Assistent

Telefon:

E-post:

Jannicke Jakobsen

kokk

Telefon: 47 45258897

E-post:

Guri Jensås

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Eskil Jernquist Berg

Assistent

Telefon:

E-post:

Lars Espolin Johnson

Vernepleier IV

Telefon:

E-post:

Vebjørn Øye Johnsrud

lektor

Telefon:

E-post:

Anders Jordet

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Trond Kattem

adj. m/tillegg

Telefon:

E-post:

Tor Asle Kleveland

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sofie Røkkum Knudsen

Miljøterapeut m/master

Telefon:

E-post:

Kamilla Kolmannskog

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

John Inge Korsgat

vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Vatn Kristiansen

Avdelingsleder skole IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Karen Marie Kværnø Karlsvik

Barne/ung.arb.

E-post:

Marianne Larsen

lektor

Direktetelefon:

E-post:

Cathrine Lauritzen

adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Sigurd Rodal Leirgulen

Assistent

Telefon:

E-post:

Tone Lise Larsen Lid

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Celina Lindhardt

Lektor

Telefon:

E-post:

Nora Mjelde Litland

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lars Asphaug Lundebrekke

Assistent

Telefon:

E-post:

Christiane Lundstrøm

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Andreas Lykke

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Nathalie Maureira

Barne/ung.arb. IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Kvam Melkstavik

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Frøydis Melvold

Assistent (sfo)

E-post:

Vidar Midttun

Assistent

Telefon:

E-post:

Selma Moe

Assistent

Telefon:

E-post:

Sofie Moe

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Moseid

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Mats Harald Myrvold

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Anna Mæhle-Dahl

Assistent

Telefon:

E-post:

Olve Nebelung

Assistent

Telefon:

E-post:

Line Nilsen

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Thea Sofie Dahlum Nilsen

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Marit Brøske Nordvik

Adjunkt

E-post:

Dina Ragnhild Norgård

Assistent

Telefon:

E-post:

Frida Sætren Nornes

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Elisabeth Nygård

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Mia Næss

Assistent

Telefon:

E-post:

Gaute Sløgedal Nørve

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Marthe Cecilie Olaisen

Miljøveileder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Henrik Osheim

Assistent

Telefon:

E-post:

Laxmi Panthi

Barne/ung.arb.

E-post:

Kine Therese Paulsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Eirik Rugsveen Pedersen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Ida Marie Pedersen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Kristin Myhr Pettersen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Linnea Opsahl Pettersen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Matilde Pollestad

Assistent

Telefon:

E-post:

Trond Melaku Reitan

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Line Renolen

adjunkt m/tilleggsutdanning

Direktetelefon:

E-post:

Maren Rygg

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Suzanne Rynning

førskolelærer

E-post:

Emilie Evensen Rødsjø

Barne/ung.arb.

E-post:

Rikke Hovdal Rønne

Barne/ung.arb.

E-post:

Ingrid Marie Nielsen Rørmark

Assistent

Telefon:

E-post:

Martine Sagen

Assistent

Telefon:

E-post:

Tarja Johanne Selmer

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Paribesh Shrestha

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sebastian Silseth

Assistent

Telefon:

E-post:

Brage Simonsen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Har Simran Singh

Assistent (sfo)

E-post:

Natasha Skaldebø

Miljøveileder m/fagskole 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Marit Solem

student

E-post:

Astrid Sollie

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Audun Steinkjer Standal

Lektor

Telefon:

E-post:

Kristine Stenersen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anne-Gitte Stenhaug

Adjunkt

Telefon: 479 1843801

E-post:

Geir-Olav Stenhaug

Assistent

Telefon:

E-post:

Emma Skui Stensby

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Luka Carlsen Stenseth

Assistent

Telefon:

E-post:

Kristin Stensaas

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Anne Lise Storhaugen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Jan Erik Strøm

Assistent (sfo)

E-post:

Gunn Elisabeth Størseth

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Morten Sunde

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Helen Sæter

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Per Johan Riiber Sæther

Lærer

E-post:

Sondre Aasbø Sæther

Assistent

E-post:

Sondre Aasbø Sæther

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Kristin Sølberg

Lektor

Telefon:

E-post:

Inger-Marie Sømhovd

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Kristine Sørløkk

Lektor

Telefon:

E-post:

Jeanette Berge Tapper

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Petimat Ramazanovna Taramova

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Shewit Eyob Tekle

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Hege Beate Tennebekk

vernepleier I

E-post:

Jonas Kråkvik Tho

Assistent

Telefon:

E-post:

Line Moxnes Thomassen

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Ellisiv Marie Thorbjørnsen

Avdelingsleder V

Direktetelefon:

E-post:

Jakob Jacobsen Time

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sivert Saure Tofte

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Kathinka Torjusen

Assistent

E-post:

Kathinka Torjusen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Signe Tronstad

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Bente Anett Ulfstein

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Asbjørg E Ulvan

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Øyvind Holen Utle

Assistent

Telefon:

E-post:

Heidi Kristin Valseth

Adjunkt

E-post:

Kirsti Bjørgum Valås

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Line Merete Vatn

Vernepleier I

E-post:

Ragnhilde Vestå

Lektor

E-post:

Marianne Lyngsnes Vevelstad

Lektor

Telefon:

E-post:

Guri Vik

Avdelingsleder skole V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Inger Bergitte Vik

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Telefon:

E-post:

Ingrid Digre Vikhammermo

Adjunkt I

E-post:

Hanelyn Angelica Villegas

Assistent

E-post:

Gine Vingen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Sigmund Vullum

Barne- og ungdomsarbeider

E-post:

Sigmund Vullum

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Ine-Malen Aasarød Wesche

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ingrid Martine Wiik Brovold

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Emil Wold Wisløff

Assistent

Telefon:

E-post:

Ulrikke Wisth

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Alessandro Zulijani

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Silje Ødegaard

Spesialkonsulent II

E-post:

Martine Skjevling Øia

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Julie Østnor

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kaia Nygård Øye

Barnevernspedagog III

Telefon:

E-post:

Karen-Anne Aalmo

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

John Magne Aasbø

Adjunkt

E-post:

Caroline Hoel Aasen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 05.02.2024

041090

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward