Hjem Åsveien skole og ressurssenter

Åsveien skole og ressurssenter

Kontakt Åsveien skole og ressurssenter

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skolestarter 2019

Kriterier for inndeling

Foresatte vil få varsling når klasselistene er lagt ut i meldeboka. 

Grease på 7.trinn

Bilder

Film

Planer, reglement, retningslinjer og ordninger

Retningslinjer for skoleturer

Retningslinjer for leksearbeidet

Skolens ordensregler

Leksehjelp

Leirskole

Erstatning av tapte og ødelagte bøker

Rutiner ved oppstart av skoledagen i barneskolen

Svømmeopplæring

Sykkelopplæring og sykling til skolen

Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen

Gjenglemt tøy

Avtale om bruk av skolens datamaskiner og internett

Nettvettregler

Parkering ved skolen 

Autismetilbudet

Autismetilbudet ved Åsveien skole og ressurssenter er et byomfattende grunnskoletilbud for barn og unge med autisme i Trondheim.
Innholdet i skoletilbudet er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. Opplæring blir ivaretatt av team som er tverrfaglig sammensatt.

Visjon for Autismetilbudet:

Danne grunnlaget for det gode liv gjennom læring.

Overordnet målsetting:

I samarbeid med foresatte gi elevene et individuelt tilrettelagt og helhetlig opplæringstilbud som fører til økt livskvalitet, trivsel, mestring og inkludering.

 Prinsipper for arbeidet:

  • Målrettet organisering av ressurser
  • Faglig utvikling i personalgruppa
  • Profesjonelt foreldresamarbeid
  • Engasjement og stabilitet i personalet

Kontaktinformasjon

Fagleder: Lillian Vatn Kristiansen
Telefon: 72 54 42 56 (sentralbord: 72 54 42 40)
E-post: lillian.kristiansen@trondheim.kommune.no
Besøksadresse: Breidablikveien 39, 7020 Trondheim

Postadresse: Trondheim kommune
Åsveien skole og ressurssenter
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

SFO barneskole

Åsveien SFO har åpent fra kl. 07.15-16.45 hver dag.

SFO er stengt 25.01.19 og 31.05.19 på grunn av planleggingsdager.

Sommeren 2019 har SFO stengt i uke 28 og 29.

Telefon til SFO:

Avdelingsleder SFO, Astrid Berit Johansen: 72 54 42 50 - 90 50 55 37

SFO 1. og 3. trinn: 72 54 57 80

SFO 2. og 4. trinn: 72 54 42 51

SFO "turtelefon": 90 07 13 71

 E-post avdelingsleder:

astrid-berit.johansen@ou.trondheim.kommune.no

Kvalitetsutvikling i SFO

Årshjul SFO 2018/2019

 
Råd og utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

Siste referat

Skolehelsetjenesten
Skolemiljø

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

Disse punktene ble utarbeidet da skolen i 2012-2014 deltok i skoleutviklingsprogrammet, RESPEKT, ledet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger.

Målet med RESPEKT er å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø, ved å forebygge og redusere flere typer atferdsproblemer. Prinsippet i RESPEKT er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle personalets handlingskompetanse. Utvikling av kunnskaper og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. Prinsippene fra RESPEKT-programmet er grunnlag for vårt videre arbeid med skolemiljø.

Ukeplaner/periodeplaner/årsplaner - barneskole og SFO

1. trinn

Årsplan

Periodeplan

Ukeplan

2. trinn

Årsplan

Periodeplan

Ukeplan

3. trinn

Årsplan

Periodeplan

Ukeplan

4. trinn

Årsplan

Periodeplan

Ukeplan

5. trinn

Årsplan

Periodeplan

Ukeplan

6. trinn

Årsplan

Periodeplan

Ukeplan

7. trinn

Årsplan

Periodeplan

Ukeplan

 

SFO

Ukeplan SFO 1. trinn

Ukeplan SFO 2. trinn

Ukeplan SFO 3. trinn

Ukeplan SFO 4. trinn

Solstrålen

Skolemåltid

Skolemåltid ved Åsveien skole og ressurssenter 

  • Alle som bestiller skolemåltid vil få et fratrekk på fem dager for å kompensere for ulike skoleaktiviteter som medfører tap av skolemåltid.
  • For de minste trinnene (1., 2. og 3.) vil det komme et fratrekk på åtte onsdager i tillegg. Disse trinnene har uteskole annenhver onsdag, og om det er bestilt skolemåltid på onsdager vil fratrekket legges inn.
Fritidstilbud, organisasjoner og lag

 Trondheim kommunale kulturskole

 Vestbyen Jenter 2012

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsveien skole og ressurssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?