Eierskapsenheten

Bryggene i Trondheim

Kontakt Eierskapsenheten

Se kart

Om enheten

Trondheim kommune er byens største grunneier med ca. 60.000 daa areal. Dette omfatter også 900.000 m2 bygningsmasse fordelt på skoler, barnehager, helse- og velferdssenter, helsehus, kultur- og administrasjonsbygg og cirka 3000 boliger. I tillegg er Trondheim kommune leietaker til ca. 150.000 m2 næringslokaler.

Eierskapsenheten ivaretar det strategiske eierskapet til kommunens eiendommer, og har ansvar for utviklingen av disse i tråd med kommunens egne behov og ønsket byutvikling. Eierskapsenheten anskaffer og utvikler eiendommer for utbygging til kommunal tjenesteproduksjon, og selger det kommunen ikke har bruk for.

Eierskapsenheten har ansvar for å håndheve serverings- og alkoholloven i kommunen, og fører tilsyn med salg av tobakksvarer etter tobakksskadeloven.

Eierskapsenheten gjennomfører også kjøp, salg, bortfeste, forvaltning og utvikling av kommunal grunn. Enheten ivaretar inn- og utleie av bygg og arealer til offentlige formål, samt koordinerer kommunens boligpolitiske arbeid.

Enheten bestiller tjenester på vegne av kommunen innen renovasjon, parkering, brann- og redningstjenester.

Enheten yter også juridisk rådgivning knyttet til blant annet Eierskapsenhetens, Kommunalteknikks, Trondheim eiendoms og Trondheim bydrifts virksomhet.

Enheten har cirka 45 ansatte.

Nyttige lenker

Tillatelser for leie av grunn for riggplasser, urban dyrking og i forbindelse med arrangement

Utbyggingsavtaler

Skjema for salg, skjenke og serveringsbevilling

Skjema for kunnskapsprøver

Planer

Boligpolitisk plan

Se planen med tilhørende dokumenter

Plan for areal til offentlige tjenester

Se planen med tilhørende dokumenter

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Trenger du å kontakte bevillingsgruppen? Ring telefon 95 16 64 13.

TK-kode: 671000

Sist oppdatert: 07.08.2023

671000

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB