Jordmor

Svangerskapskontroll

Du kan velge selv hvor du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Ta kontakt med jordmor i din bydel

Se hvilken bydel du tilhører

Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40.

Konsultasjoner omfatter:

  • helseundersøkelser
  • prøvetaking
  • samtaler
  • veiledning
  • rådgivning

Dette inkluderer individuell forberedelse til fødsel og barseltid for gravide og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Hjemmebesøk av kommunejordmor

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om hjemmebesøk av kommunejordmor etter utskriving fra sykehuset. Trondheim kommune gjennomfører et prosjekt i 2018 og 2019 hvor målet er å få implementert tilbudet i tjenesten. I prosjektperioden tilbys hjemmebesøk til enkelte kvinner/familier som har hatt oppfølging av kommunejordmor i svangerskapet. Det vil være noe tilfeldig hvem som får dette tilbudet i første omgang. Målet er at alle som ønsker hjemmebesøk av jordmor, skal få det etter hvert.

 

Les mer om våre helsestasjoner

Informasjon om fødsel og barseltid

Veiledning på norsk

Veiledning på arabisk 

Information in English

Godt samliv er et gratis parkurs for nybakte foreldre. Hensikten er å gi støtte og inspirasjon i en periode med forandringer og utfordringer i hverdagen.

Kurset tilbys par der minst en er førstegangsforelder, eller det er parets første felles barn. Kurset drives av Trondheim kommune og er utviklet av Barne-, ungdoms- og familieetaten. Alle førstegangsforeldre vil få informasjon om Godt samliv parkurs ved helsestasjonen.

Førstegangsforeldre vil bli prioritert, men foreldre med flere og/eller eldre barn vil tilbys plass dersom det er ledig kapasitet. Hvis det ikke er deres første felles barn ber vi om at dere opplyser om dette ved påmelding.  

Kurset er gratis. På kurset får dere metoder og verktøy for å løse hverdagsproblemer og for å styrke kommunikasjonen i parforholdet. Les mer om Godt samliv eller om Godt samliv i Trondheim på Facebook og Twitter.

Kursene går kontinuerlig og oppdaterte datoer for kurs vil du finne her og på Facebook-siden.

For høsten 2018 er det satt opp følgende kurs:

  • 17. november

Kurset varer fra klokken 09.30-16.00. Det serveres lunsj klokken 12.00.

Alle kursene arrangeres på Saupstad helsestasjon. Det anbefales at barnet er mellom 3 - 18 måneder når dere deltar.

For å få et best mulig utbytte av kurset anbefales det at man ordner barnevakt til barnet.

For spørsmål  ta kontakt med Rosten helsestasjon, tlf 72 54 93 10 eller til kurskoordinator Nurcan Akat, telefon 91672265, nurcan.akat@trondheim.kommune.no.

Link til påmeldingsskjema

Nyttige lenker og brosjyrer

Brosjyrer
Gode nettsider for mer informasjon

Influensavaksine 

Gravide har økt risiko for alvorlig influensasykdom. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet gravide i 2. og 3. trimester å ta influensavaksine.
Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales også vaksine.

 

Sist oppdatert: 20.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?