Jordmor

Jordmor

Bilde av en gravid mage

Viktige nyheter

På grunn av fagdager holder Nidarvoll, Romolslia og Blussuvoll helsestasjon stengt 21. og 22. september. Åpent som vanlig fra mandag 25.9

Svangerskapskonsultasjoner

Jeg er gravid og ønsker time til jordmor, hva gjør jeg?

Jordmor og fastlege samarbeider om svangerskapskonsultasjonene og alle timene er gratis begge steder. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Du kan ringe eller sende en e-post til oss og be om å få time hos jordmor. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Jordmødre finnes kun på en helsestasjon i hver bydel.

Informasjon om svangerskapskonsultasjonene

Du får en helhetlig oppfølging gjennom svangerskapet frem til hjemmebesøk etter fødselen. Ektefelle/ partner er velkommen til å være med på kontrollene og på kurs. Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

Konsultasjonene omfatter:

  • helseundersøkelse
  • prøvetaking
  • samtale
  • informasjon, veiledning, rådgivning som inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Første gang du møter jordmor er det avsatt ca. 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner varer i 30 minutter. Svangerskapskontrollene er gratis.

Her kan du lese på helsenorg.no om svangerskapskonsultasjoner.

Hjemmebesøk etter fødsel

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av kapasitetsproblemer er det ikke alltid vi får til dette. Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle som ønsker det mellom 7-10 dager etter fødsel, av og til tidligere ved behov. Samtidig vil du få informasjon om det videre tilbudet ved helsestasjonen.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor eller etterkontroll etter fødsel, kan du selv ta kontakt for en timeavtale.

Vaksineanbefalinger til gravide

Covid-vaksine til gravide

Influensavaksine

Kurs for gravide og småbarnsforeldre

Fødsels- og foreldreforberedende kurs: Et tilbud til gravide og deres partner. Kurset passer for deg som er gravid i mellom svangerskapsuke 28-36. Det er begrenset med plasser. Førstegangsfødende prioriteres! Ta kontakt med jordmortjenesten i din bydel for påmelding.

Godt samliv kurs: Et tilbud til dere som venter barn, og til dere som har blitt foreldre. Kurset blir avholdt på lørdager, enten på Scandic Nidelven eller Scandic Lerkendal. Les mer her om kurset.

Det er fortløpende kurs. For påmelding eller spørsmål, kontakt: gunn.annie.hauan.tronsen@trondheim.kommune.no

Se nettsiden Foreldreveiledning for en oversikt over alle kurs og tilbud til foreldre.

Finn din helsestasjon

 

Mor i Norge-studien

Skal du bli mor for første gang, og opplever at du trenger mer hjelp og støtte enn det som per i dag finnes på helsestasjon og hos fastlege?
Da håper vi du har lyst til å være med i Mor i Norge-studien (MiNS).

Mer informasjon om Mor i Norge-studien

Mor i Norge-studien er Norges største studie av forebyggende tiltak blant førstegangsforeldre. Vi vil undersøke hvordan det går med de som skal bli mor for første gang og som har behov for mer oppfølging enn det som per i dag tilbys på helsestasjonen og hos fastlege.

Studien gjennomføres i 33 norske kommuner, og har oppstart 1. juni 2023. Over ca. to år vil vi rekruttere 600-700 gravide kvinner til studien. Forskerne vil følge familiene fra mor er gravid og frem til barnet er 2 år. Deretter er det planlagt en oppfølgingsstudie hvor forskerne følger familien videre frem til barnet fyller 17 år. De som blir med vil i første omgang bli invitert til å svare på til sammen fem spørreskjemaer: et spørreskjema ved oppstart, et i graviditeten og tre skjemaer i barnets to første leveår.

Hensikten med studien er å undersøke oppfølgingen av de som skal bli mor for første gang, både underveis i graviditeten og i den første tiden som mor. Målet er å få kunnskap om hva slags støtte kvinnene har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden, og å finne ut om noen tilbud er mer nyttige enn andre. Slik kunnskap kan forbedre tilbudet til førstegangsforeldre i fremtiden. Gode tjenester rettet mot gravide kan fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon.

Ved å dele dine erfaringer om det å bli mor for første gang, vil du bidra til at helsehjelpen til førstegangsforeldre med ekstra oppfølgingsbehov kan bli bedre i fremtiden. Les mer om hvem som kan bli med i studien og hva det innebærer å delta.

Mor i Norge-studien er ledet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet – storbyuniversitetet og finansiert av Bufdir – Barne, ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektleder Anne Grete Tøge er ansvarlig for personvernet i studien.

Ønsker du å å delta eller få mer informasjon, si fra til din jordmor eller fastlege eller ta direkte kontakt med teamleder Monica Wold Gustafson tlf 91 34 30 62 eller administrasjonskonsulent Benthe Hegvik, telefon 95 01 46 44, e-post: morinorgestudien@trondheim.kommune.no 

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkoholvaner

Alkohol i svangerskapet

Test for alkoholvaner

Pakkeforløp - gravide og rusmidler

Forberedelse til fødsel og barseltid

Her finner du informasjon om fødsel og barseltid

Fødsel og barseltid på Engelsk

Fødsel og barseltid på Arabisk

Anbefalte nettsider

Her finner du linker til anbefalte nettsider

Sist oppdatert: 20.09.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3