Hjem Mobilitets- og samferdselsenheten

Mobilitets- og samferdselsenheten

Kontakt Mobilitets- og samferdselsenheten

Se kart

En bedre by Gjennom Bymiljøavtalen har Trondheim kommune forpliktet seg til nullvekstmålet med å stanse vekst i personbiltrafikken. Dette gjøres gjennom å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle eller reise med kollektivtransport.

Enheten har ansvar for kommunens deltakelse i Miljøpakken og å utvikle kommunens planer, strategier og prosjekter innen samferdselsområdet.

Ønsker du å reise grønnere, se våre tiltak, tips og tjenester på www.miljopakken.no

Mobilitet

Nyttig informasjon og lenker om arbeidsreiser, skole- og fritidsreiser.

Mobilitetsrådgiverne

Mobilitetsrådgiverne jobber for varige endringer i reisevaner innenfor arbeidsreiser, skolereiser og fritidsreiser.

Det inngås konkrete samarbeid med bedrifter, skoler og større aktører innenfor fritidsreiser som idrett, kultur, handel og rekreasjon. Her synliggjøres mulighetene til å velge gange, sykkel eller kollektivtrafikk som transportform, fremfor bil.

Ønsker du å reise grønnere, se tips og tjenester på www.miljopakken.no

Arbeidsreiser

 • Rådgivning for arbeidsplass
 • Individuelt utlån elsykkel
 • HjemJobbHjem

Skolereiser

 • Rådgivning for skole
 • Beintøft; gå- og sykkelkampanje i skolen
 • Muligheter for skole/FAU til å arrangere sykkelservice: utlån serviceutstyr
 • Tilbud om pedagogisk materiell, trafikkboka og trafikkplan
 • Nettverkssamlinger for lærere om trafikkopplæring i skolen
 • Samarbeid med Trygg Trafikk; barnas trafikklubb
 • Samarbeid med trafikksikkerhetsansvarlige i kommunen

Fritidsreiser

 • Rådgivning informasjon om infrastruktur til og fra arrangement
 • Utlån sykkelstativer

Årshjul

 • Vintersyklistens dag
 • Vårpussen (etter påske)
 • U-Go; aktivitetskampanje ungdomsskolen (mai)
 • Skoletelling vår; vi teller hvor mange som går og sykler til skolen (mai)
 • Vi takker byens befolkning ved å male på gater, torg, skoler og arbeidsplasser
 • Lansering HjemJobbHjem (pilot 03.08.2019)
 • Beintøfft; aktivitetskampanje barneskolen (september)
 • Mobilitetsuka 16.-22. september (European mobility week)
 • Markering av årets fotgjenger og årets sykkelvennlige arbeidsplass
 • Skoletelling høst; vi teller hvor mange som går og sykler til skolen (oktober)
 • Piggdekkampanje; vi forlenger sykkelsesongen (høst)

Gåstrategi

Gågruppa arbeider med prioritering, prosjektutvikling, detaljplanlegging og utbygging av gangforbindelser som bidrar til at byen blir bedre å bevege seg i til fots.

Eksempler på tiltak er snarveier, fortau, trapper og ramper.

Sykkel

Sykkelstrategi

Sykkelgruppa arbeider med prioritering, prosjektutvikling, detaljplanlegging og utbygging av sykkelanlegg som bidrar til at Trondheim blir en bedre sykkelby.

Sykkeltilbud

Kollektiv

Hvordan reise kollektivt i Trondheim. Lenker til aktører og nyttig informasjon.

Kollektivreiser i Trondheim

Samferdsel i Trondheim

Planer og strategi for samferdsel i Trondheim
Trafikk i Trondheim

Trafikk i Trondheim

Om enheten

Mobilitets- og samferdselsenheten

Fra 1. februar ble Mobilitets- og samferdselsenheten opprettet innenfor virksomhetsområdet næring, samferdsel, klima og miljø. Den nye enheten vil få ansvaret for kommunens deltakelse i Miljøpakken, utvikle kommunens samferdselsstrategi- og planer som ikke er forankret i Plan og bygningsloven (PBL), samt realisere fysiske samferdselsprosjekter.

I miljøpakkeprosjekter har enheten ansvar for å planlegge og videreutvikle tiltak for gåing, sykling og kollektivtransport. Enheten skal bidra til en moderne og bærekraftig transportutvikling.

Kompetansemiljøet i enheten er tverrfaglig og består av ingeniører, geografer med digital kartkompetanse, arkitekter med byplanleggingskompetanse, sosiologer og miljøpsykologer.

Enheten har flere fagområder og ledes av Inger Mari Hansen Eggen.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Mobilitets- og samferdselsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004