Hjem Nardo skole

Nardo skole

Kontakt Nardo skole

Se kart og finn ansatt

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Foreldresamarbeid

Nardo skole har et engasjert FAU og et Brukerråd

Leder for FAU er Wenche Aarseth

Leder for Brukerråd er Tor Magnus Hindenes

Referat siste FAU

Informasjon om Nardo skole

Informasjonshefte Nardo skole og SFO

SFO

Åpningstider: 7.30 - 16.30

Tlf 1.trinnsbase: 952 63 901

Tlf 2-4.trinnsbase: 916 72 813

Tlf sfo adm: 72 54 17 10

Månedsplan 1-trinnsbase

Månedsplan 2-4. trinnsbase

Du kan lese mer om sfo under ¨Informasjon om Nardo skole¨.

Sfo holder stengt fredag 11.mai og fredag 18.mai.

Sommerferiestengt uke 28 og 29.

Informasjon om sfo i Trondheim kommune (plasser, priser, vedtekter m.m.)

 

 

Referat siste

 Brukerråd

 

Satsingsområder

Relasjonsprosjekt


Prosjektet startet i 2015 under ledelse av RKBU og Dagskolen og har utgangspunkt i May Brit Druglis forskning omkring lærer-elevrelasjonen. Prosjektets overordnede målsetting er at det skal bidra til et positivt læringsmiljø og god psykisk helse for elevene. Virkemidlet for å nå dette målet er å gjennomføre utviklingsarbeid for å fremme kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev. God kvalitet på lærer-elev relasjon virker inn på elvenes læringsprosesser, samt sosiale fungering og psykiske helse på kort og lang sikt i skolen.


1+1 matematikkprosjekt


Nardo skole deltar i et nasjonalt matematikkprosjekt.  Målet med 1+1 prosjektet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. 80 skoler i landet får et ekstra lærerårsverk (per skole) i fire år  til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Det er 2. og 3.trinn som får ekstralærer i matematikk dette skoleåret.

IKT - prosjekt


IKTplan.no  er et 3-årig utviklingsprosjekt som startet høsten 2015 med mål om å øke ikt-kompetansen blant lærere og elever.
Meldeboka er tatt i bruk og fungerer fint – tips til skolen er å ikke bruke vedlegg, men mest mulig korte beskjeder i e-post.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nardo skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.04.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css