Hjem Nidarvoll skole

Nidarvoll skole

Kontakt Nidarvoll skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

SFO

VELKOMMEN TIL NIDARVOLL SKOLEFRITIDSORDNING 
Omsorg, trivsel, lek og allsidige aktiviteter 5 dager i uka

SFO er åpen fra 07.00 - 16.30
Telefon SFO administrasjon: 72 54 38 03
Telefon SFO-kjøkken: 75 54 38 10
Telefon SFO Lillabasen: 72 54 38 11
Telefon SFO-1. trinn: 72 54 38 18
Åshild Trøen - SFO-leder - 72 54 38 03

Infohefte SFO

Årets infohefte finner du ved å klikke her.

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.00 fram til skolen begynner, og etter skoletid fram til 16.30.
Skolefritid holder åpent hele året bortsett fra 5 planleggingsdager utover året.

Antallet ansatte avhenger av hvor mange barn som til enhver tid går på SFO.

Pr. 01.11.18 er det 200 barn og 20 ansatte

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Nidarvoll

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til  elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Nidarvoll skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Alle barn har rett til skolehelsetjeneste i følge ”Lov om helsetjeneste” i kommunen.

Helsesøster Anita Bogen er på skolen hver dag.

Trenger du en voksen å snakke med?
Du er velkommen til å snakke om det du har behov for. F.eks.:
Vondt i magen, hodepine, mat, noe som er trist og leit.

Kontaktinformasjon:
Mobil: 979 96 002
E-post: anita.bogen@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1.trinn:
Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.
2.trinn:
Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).
3.trinn:
Høyde- og vektmåling
Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.
5. Trinn:
Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.
6.trinn:
Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).
7.trinn:
Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV)
PIS- grupper:
Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.
Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

FAU

Leder: Anders Teigen
E
post: ateigen@yahoo.no
TLF: 98033434

Nestleder: Siri Lyslo Halvorsen
Kasserer: Kari Haugan
Sekretær: Vidar Normann

FAU jobber med
  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar i forhold til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

 Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Skriv fra FAU / Referater

MØTEREFERAT - FAU Nidarvoll skole 01.11.2018.pdf

MØTEREFERAT - FAU Nidarvoll skole 04.10.2018.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 6. september.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat juni 2018.pdf

FAU Nidarvoll skole møte nr. 04.18_2018-04-04.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 2 2018.pdf

Innkalling FAU Nidarvoll skole møte nr. 02.18_2018-02-01.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 1 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 2 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 3 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 4 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 5 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 7 2016.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 8 2016.pdf

Møtereferat - FAU 2017-10-19.pdf

Referat FAU 2017-12-07.pdf

Brukerråd

Referater

Møtereferat brukerråd 08.03.18.pdf

Referat Brukerråd 04.05.17.pdf

Referat Brukerråd 02.11.17.pdf

Blogg

Elever ved 5. - 7. trinn driver skolens blogg. Her kan du finne tekster fra skolehverdagen, samt fra aktiviteter trinnene deltar på. Du finner oss på blogg.nidarvollskole.no

Tilbud fra lag og foreninger

Skolen opplever å få mange henvendelser fra lag og foreninger om å sende ut informasjon til foresatte. Vi har valgt å legge ut all informasjon vi får her.

Aktuelle tilbud fra lag og foreninger

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 08.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?