Hjem Nidarvoll skole
Nidarvoll skole

Nidarvoll skole

Kontakt Nidarvoll skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skoleåret 2020-2021

Oppmøte for 1. trinn første skoledag 17. august er fordelt over to puljer:

1A og 1B - kl. 09.00 i skolegården.
1C og 1D - kl. 09.30 i skolegården.

Oppmøte for 2. - 7. trinn er kl. 08.15.

Trinnene slutter til vanlig tid, det vil si:
2. trinn - kl. 13.45
3. trinn - kl. 13.45
4. trinn - kl. 14.15
5. trinn - kl. 14.15
6. trinn - kl. 14.15
7. trinn - kl. 14.30

SFO

Velkommen til Nidarvoll skolefritidsordning 
Omsorg, trivsel, lek og allsidige aktiviteter fem dager i uka.

SFO er åpen fra 07.00-16.30
Telefon SFO administrasjon: 72 54 38 03
Telefon SFO kjøkken: 75 54 38 10
Telefon SFO Lillabasen: 72 54 38 11
Åshild Trøen - SFO-leder: 72 54 38 03

Infohefte SFO

Fjorårets infohefte finner du ved å klikke her.

Pedagogisk utviklingsplan 2019-2020

Vedtekter SFO

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.00 fram til skolen begynner, og etter skoletid fram til 16.30.
Skolefritid holder åpent hele året bortsett fra 5 planleggingsdager utover året.

Planleggingsdager 2020-2021

  • 14. august - SFO stengt
  • 9. oktober - SFO stengt
  • 14. mai - SFO stengt
  • Siste skoledag 16. juni
  • 17. og 18. juni - SFO stengt

Merk at i skoleruta står det planleggingsdag 27. januar, denne er flyttet til 17. juni på grunn av flytting av skole.

Antallet ansatte avhenger av hvor mange barn som til enhver tid går på SFO.

Pr. 06.08.20 er det 203 barn og 15 ansatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Nidarvoll

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste oppgaver med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til  elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Nidarvoll skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Alle barn har rett til skolehelsetjeneste i følge ”Lov om helsetjeneste” i kommunen.

Rutinen er at barnets helsejournal følger barnet ved overgang helsestasjon til skolehelsetjeneste, ved flytting eller bytte av skole.

Dette sikrer kontinuitet i helsetjenestens tilbud. Dersom foreldre/foresatte har spørsmål i forbindelse med oversendelse av barnets helsejournal, taes dette opp med helsesykepleier.

Kontaktinformasjon:

Linda Elisabeth Heimdal Drivenes 
Telefon 48039387
E-post: linda.drivenes@trondheim.kommune.no 

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1. trinn
Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
Helseundersøkelse: Vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel.

2. trinn
Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn
Høyde- og vektmåling
Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. trinn
Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn
Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn
Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV)

PIS-grupper
Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.
Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

FAU

Leder: Anders Teigen
E-
post: ateigen@yahoo.no
Telefon 980 33 434

Nestleder: Siri Lyslo Halvorsen
Kasserer: Kari Haugan
Sekretær: Vidar Normann

FAU jobber med
  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar i forhold til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Skriv fra FAU / Referater

20200109 MØTE FAU Nidarvoll skole.pdf

Møtereferat - FAU Nidarvoll skole 03.10.2019.pdf

Møtereferat - FAU Nidarvoll skole 05.09.2019.pdf

Møtereferat - FAU Nidarvoll skole 06.06.2019.pdf

Innspill reguleringsplan Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 Byggekomite FAU.pdf

Møtereferat- FAU Nidarvoll skole 07.02.2019.pdf

Møtereferat- FAU Nidarvoll skole 06.12.2018.pdf

MØTEREFERAT - FAU Nidarvoll skole 01.11.2018.pdf

MØTEREFERAT - FAU Nidarvoll skole 04.10.2018.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 6. september.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat juni 2018.pdf

FAU Nidarvoll skole møte nr. 04.18_2018-04-04.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 2 2018.pdf

Innkalling FAU Nidarvoll skole møte nr. 02.18_2018-02-01.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 1 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 2 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 3 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 4 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 5 2017.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 7 2016.pdf

FAU Nidarvoll skole møtereferat 8 2016.pdf

Møtereferat - FAU 2017-10-19.pdf

Referat FAU 2017-12-07.pdf

Brukerråd

Referater

Referat fra Brukerråd 06.12.2018.pdf

Møtereferat brukerråd 08.03.18.pdf

Referat Brukerråd 04.05.17.pdf

Referat Brukerråd 02.11.17.pdf

Blogg

Elever ved 5.-7. trinn driver skolens blogg. Her kan du finne tekster fra skolehverdagen, samt fra aktiviteter trinnene deltar på. Du finner oss på blogg.nidarvollskole.no

Tilbud fra lag og foreninger

Skolen opplever å få mange henvendelser fra lag og foreninger om å sende ut informasjon til foresatte. Vi har valgt å legge ut all informasjon vi får her.

Aktuelle tilbud fra lag og foreninger

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006