Nidarvoll skole

Nidarvoll skole

Kontakt Nidarvoll skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

SFO

Velkommen til Nidarvoll skolefritidsordning

Omsorg, trivsel, lek og allsidige aktiviteter fem dager i uka.

SFO er åpen fra 07.00-16.30

Telefon SFO administrasjon: 72 54 38 00

Telefon SFO 1. trinn: 94 88 69 43

Telefon SFO 2.-4. trinn: 94 88 87 63

Informasjon Nidarvoll skole SFO

Rammeplan Nidarvoll skole

Vedtekter SFO

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.00 fram til skolen begynner, og etter skoletid fram til 16.30.

Skolefritid holder åpent hele året bortsett fra 5 planleggingsdager utover året.

Planleggingsdager 2022-2023

  • 17. og 18. august - SFO stengt
  • 13. oktober - SFO stengt
  • 10. mai - SFO stengt

Antallet ansatte avhenger av hvor mange barn som til enhver tid går på SFO.

Per 03.01.22 er det 192 barn og 19 ansatte.

Innskriving 2024

Det vil etter hvert komme et skriv i posten rundt januar med informasjon om innskriving for neste års førsteklassinger.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Nidarvoll

Helsesykepleier: Linda Elisabeth Heimdal Drivenes
Tlf.: 48 03 93 87
E-post: linda.drivenes@trondheim.kommune.no
Hovedansvar for 4.-7. trinn
Til stede på skolen alle dager

Helsesykepleier nr 2: Kristin Dyrhaug
Tlf.: 47 68 07 07
E-post: Kristin.dyrhaug@trondheim.kommune.no
Hovedansvar for 1.-3. trinn
Til stede på skolen mandager-tirsdager-torsdager

Fysioterapeut: Anita Eidem
Tlf.: 95 01 89 70
E-post: anita.eidem@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut: Hedda Elverland Lyng
Tlf.: 91 66 65 76
E-post: hedda.elverland.lyng@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

FAU

Leder: Eirik Forfang
E-post: eirikforf@gmail.com

FAU jobber med
  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Skriv fra FAU / Referater

Referatene finner dere i Foreldreplattformen

Brukerråd

Referater

Referatene finner dere i Foreldreplattformen

Tilbud fra lag og foreninger

Skolen opplever å få mange henvendelser fra lag og foreninger om å sende ut informasjon til foresatte. Vi har valgt å legge ut all informasjon vi får her.

Aktuelle tilbud fra lag og foreninger

Idrettsleker - Trondheim Friidrett

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031040

Sist oppdatert: 19.10.2023

031040

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX