Eierskapsenheten

Bryggene i Trondheim

Kontakt Eierskapsenheten

Finn ansatt og se kart


Om enheten

Trondheim kommune er byens største grunneier med ca. 60.000 daa areal. Dette omfatter også 900.000 m2 bygningsmasse fordelt på skoler, barnehager, helse- og velferdssenter, helsehus, kultur- og administrasjonsbygg og cirka 3000 boliger. I tillegg er Trondheim kommune leietaker til ca. 150.000 m2 næringslokaler.

Eierskapsenheten ivaretar det strategiske eierskapet til kommunens eiendommer, og har ansvar for utviklingen av disse i tråd med kommunens egne behov og ønsket byutvikling. Eierskapsenheten anskaffer og utvikler eiendommer for utbygging til kommunal tjenesteproduksjon, og selger det kommunen ikke har bruk for.

Eierskapsenheten har ansvar for å håndheve serverings- og alkoholloven i kommunen, og fører tilsyn med salg av tobakksvarer etter tobakksskadeloven.

Eierskapsenheten gjennomfører også kjøp, salg, bortfeste, forvaltning og utvikling av kommunal grunn. Enheten ivaretar inn- og utleie av bygg og arealer til offentlige formål, samt koordinerer kommunens boligpolitiske arbeid.

Enheten bestiller tjenester på vegne av kommunen innen renovasjon, parkering, brann- og redningstjenester.

Enheten yter også juridisk rådgivning knyttet til blant annet Eierskapsenhetens, Kommunalteknikks, Trondheim eiendoms og Trondheim bydrifts virksomhet.

Enheten har cirka 45 ansatte.

Nyttige lenker

Tillatelser for leie av grunn for riggplasser, urban dyrking og i forbindelse med arrangement

Utbyggingsavtaler

Skjema for salg, skjenke og serveringsbevilling

Skjema for kunnskapsprøver

Planer

Boligpolitisk plan

Se planen med tilhørende dokumenter

Plan for areal til offentlige tjenester

Se planen med tilhørende dokumenter

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Trenger du å kontakte bevillingsgruppen? Ring telefon 95 16 64 13.

TK-kode: 671000

Adresse: Holtermanns veg 7, 7030 TRONDHEIM

Leder

Siri Amundsen Rasmussen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Håkon Midtsand Andersen

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Ann Elisabeth Aune

Førstekonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Stein Olav Balstad

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Kristin Bjugstad

Juridisk rådgiver

Telefon:

E-post:

Ole Brenden

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Ragnhild Børmer

Avdelingsleder IV

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Dahlsveen

Juridisk rådgiver

Telefon:

E-post:

Gunhild Donali

Jurist III

Telefon:

E-post:

Cecilie Dreier

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Simon Lund Eikrem

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Eva Ekrem

Jurist II

Telefon:

E-post:

Nina Eliassen Kvarme

Juridisk rådgiver

Telefon:

E-post:

Åse Rita Ellingsen

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Astrid Hølmo Fasting

Avdelingsleder IV

Telefon:

E-post:

Jakob Kristian Grønning

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Frank Grønås

Avdelingsleder IV

Telefon:

E-post:

Even Greis Terjesønn Hansen

Juridisk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Arild Haugen

Jurist III

Telefon:

E-post:

Ingunn Helle

Controller

Telefon:

E-post:

Toril Skrøvset Hjelm-Hansen

Jurist III

Telefon:

E-post:

Ingrid Eidsvaag Haagensli

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Anne Granmo Jensen

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Matias Keiseraas

Sivilingeniør I

Direktetelefon:

E-post:

Thomas Kilnes-Kvam

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Ingrid Lindebø Knutsen

Rådgiver

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anita Eidem Kristiansen

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Ingrid E Larsen Kvelstad

Siviløkonom III

Telefon:

E-post:

Eli Kværnan

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Ellisif Engum Mostad

Jurist III

Direktetelefon:

E-post:

Barbro Nesseth-Lefstad

Juridisk rådgiver

Telefon:

E-post:

Marianne Pedersen

Rådgiver II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ellen Røkenes

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Bodil Elisabet Sandbakken

Jurist III

Telefon:

E-post:

John Stefan Schistad

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Siw Irene Skjetne

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Berit Johanne Skogvang

Prosjektleder

Telefon: (+47) 98652660

E-post:

Sigrid Solberg

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Hanne Hagen Solem

Siviløkonom III

Telefon:

E-post:

Margrethe Støen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Wenke Sølberg

Juridisk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Løbersli Sørstrøm

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Joachim Tangen

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Thea Tønseth

Jurist III

Direktetelefon:

E-post:

Tore Vestre

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Knut Johan Vik

Siviløkonom III

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 02.04.2024

671000

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward