Lade hjemmetjeneste

Lade hjemmetjeneste sin administrasjonsbygning fra ovenfra

Kontakt Lade hjemmetjeneste

Finn ansatt og se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Hvem er vi?

Lade hjemmetjeneste har et tverrfaglig team sammensatt av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og andre medarbeidere som har stort fokus på Trondheim Kommunes kjerneverdier: Åpen - Modig - Kompetent.

Vi gir tjenester til hjemmeboende, og har som mål at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig med fokus på egne ressurser. Dine rettigheter om hjemmetjenester er hjemlet i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommune.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder, Marit Sæteraas, telefon 97 14 07 20

Avdelingsleder, Linda Kristin Vikan, telefon 72 54 88 72

Avdelingsleder, Kristine Stornes, telefon 72 54 88 72

Avdelingsleder, Kristin Hembre, telefon 72 54 88 72

Hva kan du forvente deg når du får bistand fra Lade hjemmetjeneste

  • Å bli møtt med respekt
  • Å bli hørt
  • Å ha en innvirkning på hvordan hjelpen du trenger skal ytes
  • Å bli møtt av personale som har fått opplæring i den jobben de skal utføre
  • Å bli møtt av en sone som har tilgang på fagutdannet helsepersonell
  • Å få oppnevnt en primærkontakt som vil stå sentralt i den hjelpen du får
  • Du skal kunne inngå en bytte-/samarbeidsavtale for å få utført ikke-kommunale tjenester

Helhetlig pasientforløp

Lade hjemmetjeneste setter fokus på å kvalitetssikre oppfølgingen vi gir våre brukere i forbindelse med utskrivelse av sykehus, pluss oppfølgingen du som bruker skal få av oss i hjemmetjenesten.

Dette programmet heter "Helhetlig Pasientforløp i eget Hjem", som vil bli en del av kvalitetsarbeidet i Trondheim kommune.

Se mer om våre tjenester i vår Serviceerklæring (PDF).

Søke jobb hos oss?

Lade hjemmetjeneste er stadig på jakt etter dyktige og kompetente medarbeidere, og hvis du er sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider og har lyst å bli en del av vårt flotte team med faglige og morsomme utfordringer, send en epost til .

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø på Lade, noe vi mener er nødvendig for å yte best mulig til våre brukere. Erfaring og utdanning er en forutsetning, og jobbsøker må levere vandelsattest.

Vi ønsker ekstravakter som har begynt på en helsefaglig utdanning.

Her kan du se Trondheim kommunes rekrutteringsfilm.

Ta kontakt.

Brukerråd for Lade

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenesten med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.

Lade hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Østbyen og Lerkendal bydel.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lade hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 083720

Adresse: Lade alle 80, 7041 TRONDHEIM

Leder

Kristine Stornes
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Tove Hagen Alfer

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Oda Arset

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Modjtaba Azimi

Helsefagarbeider I

E-post:

Munsifa Saraph Bahaman

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Liv Anne Berge

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Julie Brenden

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Hannah Eiklid Brodshaug

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Bhupal Nepal Chhetri

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Narisara Chucheep

Assistent

Telefon:

E-post:

Ivar Folvik Danielsen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Elisangela Delgado

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Thomas Dragseth

Ergoterapeut

E-post:

Ivan Duric

Sykepleier V

Telefon: (+47) 47728744

E-post:

Amalie Valan Dørmenen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Mariann Eggen

Helsefagarbeider II

Telefon:

E-post:

Ola Rønningsbakk Eid

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Amalie Chansiri Olsen Eikevåg

Assistent

Telefon:

E-post:

Joakim Jee Engeset

Assistent

Telefon:

E-post:

Vilde Malvik Forodden

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ida Margrethe Nordtvedt Hafstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sindre Tolnes Hangerhagen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ann-Bjørg Hansen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Sandra Eileen Hansen

Assistent

E-post:

Tina Holmgren Hansen

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Emilia Harrell

Assistent

Telefon:

E-post:

Sylvia P. Helle

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Aron Aksel Hellesø

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Anna Sofie Helleve

Assistent

Telefon:

E-post:

Rune Helmersen

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Kristin Hembre

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Henden

Assistent

Telefon:

E-post:

Thea Liliana Holden

Assistent

Telefon:

E-post:

Camilla Høgås

Helsefagarbeider I

E-post:

Victoria Songedal Håkonsen

Assistent

Telefon:

E-post:

Nora Sneeggen Jektvik

Assistent

Telefon:

E-post:

Celinn Oddøy Jensen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Jonathan Karlsen

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Vibeke Kaspersen

Assistent

Telefon:

E-post:

Yonas Abraha Kibrab

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Selma Kjos

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kenneth Finberg Kristiansen

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Marit Kolsvik Kvaran

Miljøterapeut IV

Telefon:

E-post:

Thea Kvendset

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Hege Lassemo

Ergoterapeut II

E-post:

Kjersti Oust Ledsaak

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Karen Leinum

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Cecilie Lien

Hjelpepleier m/fagskole 1,5 år

Telefon:

E-post:

Aslak Kvam Lunde

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Andrea Andaas Lysevold

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Othele Jeanette Trondsdatter Magnarsen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Kari-Helene Martinsen

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hanna Kristiansen Mo

Assistent

Telefon:

E-post:

Elin Moen

Miljøterapeut I

E-post:

Mouhamadou Moustapha Ndir

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

Telefon:

E-post:

Veronika Øye Nilsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Josefine Karin Margareta Norberg

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Ingvild Lucie Stokkan Nordahl

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Simon Norum

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Vanja Orlovic

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Alice Jannike Overvoll

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Isabel Reinvik Pedersen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Benedikt Peveling

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Marianne Waksvik Nordtvedt Prinds

Assistent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kamal Rahul

Vernepleier II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Caroline Helene Davan Rundberget

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maria Girlie Sadiang-Abay

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Anders Sanderød

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Jørgen Schjerve

Sykepleier III

Telefon:

E-post:

Hanne Selsøyvold

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Anna Holten Solem

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sten Nicolas Stensen

Assistent

Telefon:

E-post:

Eirin Stiklestad

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Eva Strømmen

Sykepleier I

E-post:

Marthe Sukkestad

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Thea Josie Riis Syvertsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Elias Raanes Sæteraas

Rekrutteringsstilling sykeplei

Telefon:

E-post:

Rebekka Tranaas-Næss

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Ida Utgården

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Stina Than Valum

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Linda Kristin Vikan

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Line Solberg Vågseter

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Sivert André Woll

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Julie Helene Åldstedt

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 17.01.2023

083720

Fant du det du lette etter?