Brøset og Strinda barnehager

Kontakt Brøset og Strinda barnehager

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Brøset og Strinda barnehager

Enheten består av tre hus med ulik organisering. 

Persaunet barnehage 

Rønningen barnehage

Brøset barnehage

Kostpenger

Det er 400,- i kostpenger ved Brøset og Strinda barnehager. Kostpengene dekker alle måltider i løpet av dagen.

Årsplan

Brøset og Strinda barnehager eies og drives av Trondheim kommune. 

Vår årsplan er forankret i Rammeplan for barnehager, som er en forskrift til Lov om barnehager og er styrende for vår virksomhet. 

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagepersonalet, og skal blant annet dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.

De kravene som ligger i rammeplanen skal vises i våre satsingsområder og i ulike tiltak. 

Årsplanen vår finner du her

Årsplanen bygger på 

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehager

Trondheim kommunes oppvekststrategi Stein - saks - papir 

Årsplanen blir vedtatt i barnehagenes samarbeidsutvalg (SU) 

Satsingsområder

Oppstart i barnehagen

I forbindelse med oppstart i barnehagen følger vi Trondheimsmodellen: foreldreaktiv tilvenning til barnehagen, der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Her kan du lese mer om oppstart og Trondheimsmodellen.

Jul, påske og sommerferie

Fra og med sommerferien 2021 holder enhetens barnehager stengt i tre uker i samråd med Trondheim kommunes bestemmelser. Det vil være stengt i uke 28, 29 og 30. Hus, baser og avdelinger kan være sammenslått under ferieavvikling.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Foreldresamarbeid

Samarbeidet med foreldre er grunnfestet i Lov om barnehager.

Hjemmet og barnehagen er to ulike arenaer for barnet. Barnehagen er vanligvis det første stedet barnet ferdes uten sine foreldre, og barnehagen er barnets første møte med storsamfunnet. Dette er en stor overgang både for barn og foreldre. Dette tas alvorlig på vår enhet. Vi mener at trygge foreldre skaper trygge barn. Dette forutsetter nært og tett samarbeid, bygd på gjensidig tillit og respekt. Her har foreldre og barnehage et felles ansvar.

  • Vi har foreldremøte 1 til 2 ganger i året.
  • Begynnersamtale for nye foreldre etter oppstart.
  • Foreldresamtaler, alt etter behov, men minst 2 ganger i året.
  • Vi gir utvidet veiledertilbud hvis foreldre ønsker det.
FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg består av foreldrerepresentanter fra hver barnehage. FAU er et organ som er bindeleddet mellom foreldre og enhetsleder. FAU kan ta opp saker som har betydning for barnas tilbud i barnehagen og fremme krav til enhetsleder.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ for enhetsleder. Hos oss består samarbeidsutvalget av brukerrepresentanter. Samarbeidsutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke enkeltpersoner. Representantene velges av årsmøtet i FAU.

Medlemmer i samarbeidsutvalget

Medlemmer SU Brøset og Strinda barnehager 2022_23.pdf

Referat fra møter i samarbeidsutvalget

Brøset: 

Persaunet og Rønningen: 

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

28.11.2013:
Barnehagebasert vurdering

09.04.2014, retting gjennomført 02.07.2014:
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

01.11.2022:
Strinda barnehager (Persaunet og Rønningen) – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brøset og Strinda barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 

Kontor/administrasjon på Brøset barnehage telefon: 72 54 71 70

TK-kode: 012133

Adresse: Brøsetekra 8, 7069 TRONDHEIM

Leder

Anne Saksvik Buhaug
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Ayat Yaser Almahamid

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Nisan Yaser Almahamid

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Fatmi Khaled Almasri

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Hege Iren Aune

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Celina Albertsen Backström

Barnevernspedagog I

E-post:

Malin Andreassen Bartz

Pedagogisk leder II

Telefon:

E-post:

Emilie Carlsen Bergstrøm

Barnehagelærer II

E-post:

Aidan David Bryant-Sehm

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Cathrine Brænne

Avdelingsleder V

Telefon:

E-post:

Synnøve Kvam Bustad

Barnevernspedagog II

E-post:

Juliana Cabral De Lima

førstesektetær

Direktetelefon:

E-post:

Britt Alstad Clausen

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Sabrina Clara Paiva Fylling

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Eivind Næss Hammer

Barne/ung.arb. III

Direktetelefon:

E-post:

Hana Assad Hussein

Fagarbeider

Telefon:

E-post:

Siv Høyland

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Elisabeth Jelmert

Barnevernspedagog

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Nina E Åsheim Karlsen

Pedagogisk leder IV

Telefon:

E-post:

Ada Tislevoll Lader

Assistent (barnehage)

E-post:

Helle Lindgård

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Katrine Nørholm

Barnehagelærer III

Direktetelefon:

E-post:

Silje Naalsund

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Kristin Skjæran Oxaas

Barne/ung.arb.

E-post:

Ragnhild Angelo Rath

Pedagogisk leder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tove Richstad

Barnevernspedagog II

E-post:

Francine Naharugira Rukundo

Barne og ungdomsarbeider

Telefon:

E-post:

Ingrid K. Odden Rødseth

Pedagogisk leder II

E-post:

Mari Skogstad

Barne/ung.arb.

E-post:

Andrine Løvik Solemdal

Barnehagelærer III

Telefon:

E-post:

Live Broholm Stub

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Inger Tiller

Barne/ung.arb. III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Synnøve Undset

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Ingeborg C Vangsnes

Barnevernspedagog I

Telefon:

E-post:

Live Brødreskift Vinje

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Martine Jørgensen Vold

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Hanne Wehn

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 19.02.2024

012133

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward