Hjem Granåsen barnehagerBrannhaugen barnehage

Brannhaugen barnehage

Kontakt Brannhaugen barnehage

Se kart

Organisering

Brannhaugen barnehage åpnet høsten 2009. Idag består den av to team, Steingrua og Leirelva.

Månedsplaner

Månedsplaner for Brannhaugen barnehage ligger på Granåsen barnehages nettside.

Åpningstider

Se Granåsen barnehage for åpningstidene.

Steingrua er storbarnsteam med 39 barn i alderen 3-6 år og Leirelva med 23 barn i alderen 1-3 år.

Barnehagen ligger flott til i boligfeltet på ved Leirbrua.

Ute på barnehagen finner du en innholdsrik og utfordrende utelekeplass. Her har vi blant annet klatretrær, grønnsakhage, spiseplasser og et drivhus som vi bruker i vårt daglige arbeid.

På Steingrua og Leirelva er barna delt inn i ulike grupper. Gruppene har faste turdager og innedager fordelt over uka. Dette skaper en forutsigbarhet som trygger og gir rammer for alle sammen.

På barnehagen møter du barn og voksne som jobber for et inkluderende felleskap der foresatte er en naturlig del. De voksne er lyttende, blide, omgjengelige og serviceinnstilte som sammen med barna og foresatte jobber for en  innholdsrik tid i barnehagen som er fundamentert i rammeplanen for barnehagen og enhetens årsplan.

Vi har et stort fokus på trygghet, læring og læringsmetoder og jobber mye med å dokumentere det vi arbeider med slik at foreldre/foresatte kan ta del i barnehagehverdagen til deres barn.

Vi tar barn på alvor.

--> Ønsker du mer informasjon om hvordan vi arbeider og hvordan vi har det, kom gjerne på besøk eller ta kontakt med barnehagen: Persløkkvegen 2, 7026 Trondheim.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

30.11.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brannhaugen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004