Hjem Ilabekken barnehager
Barn leker med lekebåter i stri bekk, voksne passer på

Ilabekken barnehager

Kontakt Ilabekken barnehager

Se kart

Organisering

Ilabekken barnehager består av de to barnehagene Ila og Iladalen. Det er to hus som ligger i samme område. Administrasjonen har kontor både på Iladalen barnehage og Ila barnehage. Barnehagene ligger svært sentralt til i Ila, som er en spennende og variert bydel med nærhet til Ilaparken, Nidelva, Nidarø, Ilabekken, Ilsvika og Skansen. Vi har gangavstand til byen og har trikk og buss like ved. Vi kan gå fra barnehagen opp langs Ilabekken og helt opp i Bymarka. Utenfor barnehagene er det parkområde, fotballplass og sandvolleybane. Kort sagt – midt i ”smørøyet”.

Administrasjon

Monica Torsetnes, enhetsleder, telefon 934 57 055

Erna Akseth, avdelingsleder, telefon 954 80 802

Trine Letnes, avdelingsleder, telefon 916 72 829

Trude Thronæs, konsulent, telefon 954 73 972

Åpningstider

Barnehagene har åpent fra kl. 07.15-16.30.

Vi holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Åpningstider i mellomjula samt mandag og tirsdag i påskeuka er kl. 08.00-16.00.

Vi har sommerstengt i ukene 28, 29 og 30.

Kostpenger

Kostpenger er 300,- per måned, og inkluderer lunsj og fruktmåltid samt drikke til alle måltider. Varmmåltid ca 1 gang pr. uke. Alle barn har med matpakke til frokost og rester fra frokosten kan eventuelt spises til fruktmåltidet. På turdag har de også med egen matpakke. 

Vår Pedagogikk

Årsplaner del 1 og 2

Vår pedagogikk

Årsplan 2020

Planer

Diverse planer for Ilabekken barnehager

De eldste barna

De yngste barna

Sosial handlingsplan

Barn og digitale verktøy

Ilabekken barnehager er vinnere av den digitale barnehageprisen 2018. Denne prisen deles ut hvert år til en barnehage i Norge.

Senter for IKT i utdanningen vil med prisen løfte frem de gode eksemplene på hvordan digitale verktøy kan brukes på en pedagogisk og god måte i arbeidet med barn i barnehagene.

Våren 2020 vant to pedagoger ved Ilabekken barnehager Gullepleprisen for sitt arbeid med implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte.

Enheten arbeider systematisk og målrettet med å implementere IKT- verktøy i det pedagogiske arbeidet. Ilabekken barnehager ser på dette som en ny og spennende måte å oppleve, oppdage og utforske på. Vi mener at det først og fremst må være barna som skal være brukere/skapere og ikke bare ha et digitalt konsum. Ilabekken barnehager tenker at bruk av digitale verktøy skal komme i tillegg til andre materialer, og ikke i stedet for. Digitale verktøy blir derfor komplimenterende i barns læringsmiljø. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener og materialer som bidrar til meningsfull samhandling i møtet med digitale verktøy.

Ilabekken barnehager har bygget opp en IKT -kompetanse internt over flere år, gjennom ekstern kursing, samt  gjennom vår egen IKT-gruppe. IKT- gruppa har hatt som mål å lære seg nye verktøy, skape utvikling og gi kompetanse til det øvrige personalet. Ilabekken barnehager har et personale som ønsker å tilegne seg ny kompetanse,og være i endring, dette har vært viktig faktor for å lykkes i arbeidet med digitale verktøy. Vi har gått veien sammen, samt gått den samme veien flere ganger.

Barn & rom

Barn & Rom synliggjør det fysiske miljøet som en viktig pedagogisk ressurs. Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt og mangfoldig og gi rom og materialer til alle barn på en stimulerende og utfordrende måte.

Materialrikdom

Progresjon og kommunikasjon i det pedagogiske miljøet

Grønt flagg/miljøarbeid

Ilabekken barnehager er vinnere av Grønn Barnebys pris for 2019.

https://youtu.be/WiHvb-rQ3PE

Juryens begrunnelse:

Grønn Barnebys pris 2019 går til Ilabekken barnehager.

Ilabekken barnehager har vært sertifisert med Grønt Flagg siden 2008, og barnehagene har nå et stort og helhetlig arbeid knyttet til miljøopplæring av barna i barnehagen. 

Ilabekken barnehager, som består av Ila barnehage og Iladalen barnehage, har fått prisen på bakgrunn av barnehagenes arbeid med dyrking og bruk av egenproduserte vekster i kostholdet, kobling mellom miljø og IKT og hvordan prosjektarbeid brukes til opplæring, samarbeid og erfaringsoverføring. Dette har blant annet ført til at barn og ansatte  i fellesskap har laget en egen kokebok, basert på vekster de selv dyrker. Kokeboken “ Fra hagen - til magen” består av varierte retter, og er lekkert illustrert av flotte bilder. Det har vært viktig i prosjektet at rettene er kjøttfrie og at matvarene kommer fra egen kjøkkenhage. Kokeboken er også spredt til foreldre i barnehagene, og ligger tilgjengelig for alle på nett. 

Ilabekken barnehager får også prisen for den helhetlige miljøopplæring de gjennomfører. Juryen opplever at dette arbeidet er svært variert og favner mange ulike miljøaspekt. Barnehagen har gode prosjekter på både avfall og gjenbruk, biologisk mangfold, matsvinn, kosthold, plastreduksjon og mange flere. Miljøopplæring ved enheten er godt forankret, involverer alle ansatte, samt at det over år har blitt en integrert del av barnehagehverdagen. Juryen merker seg også involveringen av foresatte gjennom deltakelse, og at det skrives enkle og utfyllende prosjektoppgaver til hvert prosjekt til senere refleksjoner og minner for barna  Vinnerprosjektet er et prosjekt som Trondheim kommune er stolt av og juryen vil gratulere Ilabekken barnehager, som vinner av Grønn Barnebys pris 2019.

Kokeboken: "Fra hagen til magen"

Prosjektarbeid med barn 

Ilabekken barnehager er inspirert av Reggio Emilias barnehagefilosofi. Barnehagen vektlegger jobbing med prosjektarbeid, her ønsker vi å skape grobunn for nysgjerrighet, kreativitet og mestringsfølelse hos barna. I prosjektarbeid skal barnas egne meninger og løsninger bli tatt på alvor.  Gjennom samarbeid i prosjektene lærer barna seg å stille spørsmål, og sammen utforske, filosofere og finne svar. Vi ønsker å støtte og berike barnas initiativ, gi barn tiltro til egne evner, og gi gode mestringsopplevelser. 

Prosjekthefter 2016

"Se jeg kan" - ettåringene på Blå, Iladalen

"Se jeg kan" - ett og toåringene på Smia og Øra, Ila barnehage

"Blå" - et prosjekt med barna på Grønn gruppe, Iladalen

"Det digitale vennskapstreet" - 2 åringene på Øra og Smia, Ila barnehage

"Vennskap" - 2-åringene på Blå, Iladalen

"Ilabekken, på leting etter trollet" - 3-åringene på Iladalen

"Labyrinten ved Ilabekken" - 3-åringene på Loftet og Hjorten, Ila barnehage

"Petkarøya" - 4-åringene ved Ila barnehage

"Monsterprosjekt" - 4-åringene på Iladalen barnehage

"Statuer i Ila" - 5-åringene ved Ila barnehage

Prosjekthefter 2017

"Jeg fant, jeg fant"

"Livet i Ilabekken"

"Historien om Olav den heldige"

"Julegaven"

"Det magiske eventyret"

"Nidarosdomen"

"Min første bok om kroppen"

"Kroppen fra topp til tå"

"På jakt etter beveren"

"Her er vi"- grønn gruppe

"Her er vi" - blå gruppe

"Se vi kan"

Prosjekthefter 2018

"Klubbens vei mot båtracet"

"Barns blikk sett fra et fugleperspektiv"

"Barns blikk i et fugleperspektiv"

"Sansene våre"

"Båtprosjekt"

"LYS OG LYD, kunst kultur og kreativitet"

"Bærekraftig utvikling" v/Troillan

"Prosjekt om lys og lyd" med 1-åringene på Blå, Iladalen

"Lys og lyd" med 1-åringene på Grønn gruppe, Iladalen

 "Livet i havet", avd. Øra, Ila barnehage

"Jeg sanser", avd. Smia, Ila barnehage

"Sansene" - Blå gruppe

Prosjekthefter 2019 

"Det digitale uterom"

"Jorda er i våre hender" 

"Larven aldrimett"

"Småkryp", Smia

"Se hvem vi møtte i grønnsakshagen vår", Øra

"Prosjekt nærmat", Grønn gruppe

"Verdensrommet", klubben Iladalen

"Hjernen er stjernen", Troillan

"Dyreliv", Blå gruppe

"Livet i havet", Kråkan

"Småkryp"

"Lille larven aldrimett", Blå gruppe

"Geitekillingen som  kunne telle til 10", klubben Ila

Prosjekthefter 2020

"Ekko", Gul gruppe

"Det tøffe lille toget - tut og kjør", de eldste barna på Blå

 "Jord, vann, luft og ild", Grønn gruppe

"Prosjekt vekst" - Oransje gruppe

"Prosjekt vann og jord", Grønn gruppe

"Barn og filosofi i en digital tidsalder", Bekken

"Humleprosjekt", Mølla

"Lyd og Lys", Smia

"Dyrene i skogen", Rødgruppa

"Vannprosjekt", de yngste barna på Blå

"Fra frø til brød", Øra

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Brukermedvirkning

Alle foreldre til barna i barnehagen utgjør foreldrerådet. Brukerrådet er barnehagens formelle organ for brukermedvirkning. Rådet består av enhetsleder, tre ansatterepresentanter samt to foreldrerepresentanter fra Ila barnehage og to fra Iladalen barnehage. De velges på foreldremøte for 2 år av gangen. Andre ansatte kan delta i forhold til aktuelle saker. Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder og skal gi råd i spørsmål som vedrører den generelle kvaliteten i tjenesten, unntatt saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerrådet har møter to til tre ganger i halvåret eller etter behov. Referat kommer på oppslagstavlene. Med noen års mellomrom har Trondheim kommune en stor brukerundersøkelse der foreldre sier sin mening om ulike forhold i barnehagen. Brukerundersøkelser blir gjennomgått med personalet som tar til seg ros og ris.

Vi har foreldremøter om høsten og møte for nye foreldre på forsommeren. Det arrangeres også andre felles sammenkomster i løpet av året.
Foreldre blir innkalt til to individuelle samtaler om sitt/sine barn i løpet av året. Men det er anledning til å be om samtaler ut fra behov utover det. I det daglige er vi også åpen for informasjonsutveksling ved bringing og henting, men da har vi begrenset tid.

Prosedyre for konstituering av brukerråd

Brukerråd 20/21

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

03.12.2013, frist for retting 01.11.2014: Lovlighetskontroll Ilabekken.pdf

Iladalen - 22.10.2015, rettet 19.11.2015. Tilsyn Iladalen.pdf

Ila - 06.10.2017: Tilsyn Ila.pdf 
Avvik er rettet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ilabekken barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006