Ilabekken barnehager

Kontakt Ilabekken barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Ilabekken barnehager består av de to barnehagene Ila og Iladalen. Det er to hus som ligger i samme område. Administrasjonen har kontor både på Iladalen barnehage og Ila barnehage. Barnehagene ligger svært sentralt til i Ila, som er en spennende og variert bydel med nærhet til Ilaparken, Nidelva, Nidarø, Ilabekken, Ilsvika og Skansen. Vi har gangavstand til byen og har trikk og buss like ved. Vi kan gå fra barnehagen opp langs Ilabekken og helt opp i Bymarka. Utenfor barnehagene er det parkområde, fotballplass og sandvolleybane. Kort sagt – midt i ”smørøyet”.

Administrasjon

 • Monica Torsetnes, enhetsleder, telefon 93 45 70 55
 • Erna Akseth, avdelingsleder, telefon 95 48 08 02
 • Trine Letnes, avdelingsleder, telefon 91 67 28 29
 • Hüsnü Keles, konsulent, telefon 95 47 39 72

Åpningstider

Barnehagene har åpent fra kl. 07.15-16.30.

Vi holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Åpningstider i mellomjula samt mandag og tirsdag i påskeuka er kl. 08.00-16.00.

Sommeren 2024 har vi stengt i ukene 28, 29 og 30.

Kostpenger

Kostpenger er 400,- per måned, og inkluderer lunsj og fruktmåltid samt drikke til alle måltider. Alle barn har med matpakke til frokost og rester fra frokosten kan eventuelt spises til fruktmåltidet. På turdag har de også med egen matpakke.

Alle avdelinger vil tilby følgende til lunsj:

 • Fredager: 3 varme måltider levert av Prima. På fredager vi ikke får levert varm mat vil vi servere kornblanding, havregrøt eller ostesmørbrød.
 • En matpakkedag i uka
 • En dag med grøt
 • En dag med frukt/grønt og fiskekaker på brød
 • En dag med smøremåltid

Pålegg vi vil servere til smøremåltid: Hvitost, brunost, leverpostei/kyllingpostei, kaviar, makrell og kalkunpålegg.

Vår pedagogikk

Årsplaner del 1 og 2

Vår pedagogikk

Årsplan 2024

Planer

Diverse planer for Ilabekken barnehager

De eldste barna

De yngste barna

Overgang fra småbarn til storbarn - 3-åringen

Sosial handlingsplan

Barn og digitale verktøy

Ilabekken barnehager er vinnere av den digitale barnehageprisen 2018. Denne prisen deles ut hvert år til en barnehage i Norge.

Senter for IKT i utdanningen vil med prisen løfte frem de gode eksemplene på hvordan digitale verktøy kan brukes på en pedagogisk og god måte i arbeidet med barn i barnehagene.

Våren 2020 vant to pedagoger ved Ilabekken barnehager Gullepleprisen for sitt arbeid med implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte.

Enheten arbeider systematisk og målrettet med å implementere IKT- verktøy i det pedagogiske arbeidet. Ilabekken barnehager ser på dette som en ny og spennende måte å oppleve, oppdage og utforske på. Vi mener at det først og fremst må være barna som skal være brukere/skapere og ikke bare ha et digitalt konsum. Ilabekken barnehager tenker at bruk av digitale verktøy skal komme i tillegg til andre materialer, og ikke i stedet for. Digitale verktøy blir derfor komplimenterende i barns læringsmiljø. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener og materialer som bidrar til meningsfull samhandling i møtet med digitale verktøy.

Ilabekken barnehager har bygget opp en IKT -kompetanse internt over flere år, gjennom ekstern kursing, samt gjennom vår egen IKT-gruppe. IKT- gruppa har hatt som mål å lære seg nye verktøy, skape utvikling og gi kompetanse til det øvrige personalet. Ilabekken barnehager har et personale som ønsker å tilegne seg ny kompetanse, og være i endring, dette har vært viktig faktor for å lykkes i arbeidet med digitale verktøy. Vi har gått veien sammen, samt gått den samme veien flere ganger.

Barn & Rom

Barn & Rom synliggjør det fysiske miljøet som en viktig pedagogisk ressurs. Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt og mangfoldig og gi rom og materialer til alle barn på en stimulerende og utfordrende måte.

Materialrikdom

Progresjon og kommunikasjon i det pedagogiske miljøet

Barn og rom rapport 2022

Grønt flagg/miljøarbeid

Ilabekken barnehager er vinnere av Grønn Barnebys pris for 2019.

Grønn barnebys pris 2019 går til Ilabekken barnehager

Juryens begrunnelse:

Grønn Barnebys pris 2019 går til Ilabekken barnehager.

Ilabekken barnehager har vært sertifisert med Grønt Flagg siden 2008, og barnehagene har nå et stort og helhetlig arbeid knyttet til miljøopplæring av barna i barnehagen.

Ilabekken barnehager, som består av Ila barnehage og Iladalen barnehage, har fått prisen på bakgrunn av barnehagenes arbeid med dyrking og bruk av egenproduserte vekster i kostholdet, kobling mellom miljø og IKT og hvordan prosjektarbeid brukes til opplæring, samarbeid og erfaringsoverføring. Dette har blant annet ført til at barn og ansatte i fellesskap har laget en egen kokebok, basert på vekster de selv dyrker. Kokeboken “Fra hagen - til magen” består av varierte retter, og er lekkert illustrert av flotte bilder. Det har vært viktig i prosjektet at rettene er kjøttfrie og at matvarene kommer fra egen kjøkkenhage. Kokeboken er også spredt til foreldre i barnehagene, og ligger tilgjengelig for alle på nett.

Ilabekken barnehager får også prisen for den helhetlige miljøopplæring de gjennomfører. Juryen opplever at dette arbeidet er svært variert og favner mange ulike miljøaspekt. Barnehagen har gode prosjekter på både avfall og gjenbruk, biologisk mangfold, matsvinn, kosthold, plastreduksjon og mange flere. Miljøopplæring ved enheten er godt forankret, involverer alle ansatte, samt at det over år har blitt en integrert del av barnehagehverdagen. Juryen merker seg også involveringen av foresatte gjennom deltakelse, og at det skrives enkle og utfyllende prosjektoppgaver til hvert prosjekt til senere refleksjoner og minner for barna Vinnerprosjektet er et prosjekt som Trondheim kommune er stolt av og juryen vil gratulere Ilabekken barnehager, som vinner av Grønn Barnebys pris 2019.

Kokeboken: "Fra hagen til magen"

Vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2020

Juryen har bestått av juryleder Steffen Handal (leder, Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (rådgiver, Naturvernforbundet) og Astrid Sinnes (professor, NMBU).

Her følger juryens begrunnelse:

Ilabekken barnehager, som består av barnehagene Ila og Iladalen, arbeider målrettet for å støtte barnehagebarna i å utvikle kunnskap, kritisk sans, miljøbevissthet og respekt for miljøet.

Ilabekken har en egen miljøhandlingsplan for arbeidet med temaer som gjenbruk, resirkulering, grønnsaksdyrking og insektshotell. Barnehagene legger stor vekt på å utvikle kjærlighet til naturen. Tanken de arbeider etter er ganske enkelt at det du er glad i, det tar du vare på. Barnehagen har også laget en egen kokebok: “Fra hagen til magen”.

Ilabekken er en inspirasjon i arbeidet med kunnskapsområdet “natur, miljø og teknologi” i rammeplanen. Juryen vil løfte frem barnehagenes bruk av digitale verktøy gjennom prosjekter som “Det digitale uterom” og “Barn og filosofi i en digital tidsalder”. Disse prosjektene er godt pedagogisk forankret, og barnehagen ønsker å skape undring og glede hos barna. Et kamera i maurtua eller på en drone kan gi ny forståelse av hva som er lite og hva som er stort. Barnehagebarn får interessante perspektiver på livet i naturen og menneskets plass i naturen.

Denne prisvinneren har vært Grønt flagg-sertifisert siden 2008, og har lang erfaring med miljøarbeid. De arbeider likevel stadig for å utvikle seg og bli bedre. De prøver kontinuerlig å gripe fatt i mulighetene som ligger i hverdagens små og store hendelser. Juryen ser at Ilabekken barnehager har et helhetlig pedagogisk tilnærming til arbeidet med bærekraftig utvikling.

Ilabekken barnehager går foran som et godt eksempel på hvordan barn og ansatte i barnehagen kan bidra aktivt for å skape et bærekraftig samfunn. Ilabekken barnehager er til inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2020.

Utdanningsforbundet Trøndelag og Utdanningsforbundet Trondheim er stolte av det gode arbeidet dere gjør i Ilabekken barnehager. Vi er sikre på at deres arbeid er til inspirasjon for andre barnehager, og at dere vil fortsette med det viktige arbeidet dere gjør for en bærekraftig utvikling.

Vi gratulerer dere så mye med denne prisen.

På vegne av Utdanningsforbundet

Geir Røsvoll

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

Utdanningsforbundets klimapris 2020: Ilabekken barnehager

ASK - Alternativ supplerende kommunikasjon

Ilabekken barnehager har knutepunktfunksjon og er et ressurssenter for ASK. Vi jobber kontinuerlig med et språkstimulerende miljø for alle barna i barnehagen, både i det spesialpedagogiske tilbudet og i det allmennpedagogiske tilbudet.

 Les mer om ASK 

Vi bruker både tegn til tale (norsk med tegnstøtte) og grafiske symboler (PCS-bilder). Tegn til tale og PCS benyttes blant annet til dagsplan slik at alle barna skal få en god oversikt over dagens aktiviteter. ASK benyttes også i de ulike aktivitetene gjennom barnehagedagen, i rutinesituasjoner og i mer tilrettelagt språktrening. 

Veiledning

Vi veileder i barnehager der det er barn med behov for ASK, og det er ønskelig med mer kunnskap og tilrettelegging. Sammen med enheten lager vi en veiledningsplan med fokus på følgende:

 • Pedagogisk observasjon og kartlegging
 • Veiledning i bruk av ASK-løsninger
 • Veiledning i valg av symbolsystem og arbeidsmetoder
 • Veiledning til praktisk tilrettelegging
 • Hjelp til å tilrettelegge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen                                                                                                                                         
 • Vi kan også komme på personalmøter, og ved bestilling må det påregnes ventetid.       
 • Veiledning vil være på torsdager fra uke 5 i 2024.
Hospitering

Vi tar imot ansatte fra barnehager og opplæringsinstitusjoner som enten vil høre om, se hvordan vi jobber med ASK i barnehagen, eller vil ta del i vår arbeidsdag.

Kontakt

Spørsmål om ASK veiledning, hospitering eller kurs, ta kontakt med ASK-veileder Oddbjørg Husås på e-post: eller Kari Walsøe på e-post:

Prosjektarbeid med barn

Ilabekken barnehager er inspirert av Reggio Emilias barnehagefilosofi. Barnehagen vektlegger jobbing med prosjektarbeid, her ønsker vi å skape grobunn for nysgjerrighet, kreativitet og mestringsfølelse hos barna. I prosjektarbeid skal barnas egne meninger og løsninger bli tatt på alvor. Gjennom samarbeid i prosjektene lærer barna seg å stille spørsmål, og sammen utforske, filosofere og finne svar. Vi ønsker å støtte og berike barnas initiativ, gi barn tiltro til egne evner, og gi gode mestringsopplevelser.

Prosjekthefter 2020/21

"Fra frø til brød - veien videre", Øra

"Vi sår og planter", Grønn gruppe

"Små kokker + Mye søl = Masse glede", Smia

"Vann", Gul gruppe

"Kroppen", Rød gruppe

"Fjæra", Blå gruppe

"Maur", Oransje gruppe

"Fri som fuglen", Mølla

"Fra dugg til osean", Bekken

Prosjekthefter 2021/22

Dyr i skogen. Mølla

Eventyr, Gul gruppe

Luft og åndeløs spenning, Bekken

Prosjekt snegler, Rød og Oransje gruppe

PROSJEKT Lyd Grønn

Prosjekt Vann Smia

PROSJEKT  Vann og jord, Blå

Prosjekt Nærmiljøet vårt,  Øra

Prosjekthefter 2022/23

Mauren_ Liten, jeg_ Langt i fra, avd. Mølla

Fra gnist til aske, Bekken.pdf

Tegneprosjekt avdeling Øra 2022_23

Prosjekt Småkryp, Oransje/Rød

PROSJEKT VANN, BLÅ 2022-2023

SMÅKRYPPROSJEKT ØRA 2022_23

Prosjektrapport23 - Smia

Lys en kilde til liv og lek. (2).pdf

Prosjekthefter 2023/24

Prosjekt Vann, rød gruppe 2023/24

Dino prosjektrapport, Fossen

Av jord er du kommet, av jord blir du blid

Vann, kilde til liv og lek, Oransje gruppe

Elementene, avd. Øra

Prosjekt jord og vann, Blå gruppe

Vann, livets kilde, Mølla

Små forskere, Smia

 

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Brukermedvirkning

Alle foreldre til barna i barnehagen utgjør foreldrerådet. Foreldrerådet vil ha møte i forbindelse med foreldremøte på høsten. Foreldrerådet gjennomføres i de samme gruppene som foreldremøtet gjennomføres.

Samarbeidsutvalget (brukerråd) er barnehagens formelle organ for brukermedvirkning. Utvalget består av enhetsleder, tre ansatterepresentanter samt to foreldrerepresentanter fra Ila barnehage og to fra Iladalen barnehage. De velges på foreldremøte for 2 år av gangen. Andre ansatte kan delta i aktuelle saker. Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder og skal gi råd i spørsmål som vedrører den generelle kvaliteten i tjenesten, unntatt saker som gjelder enkeltpersoner.

Samarbeidsutvalget har møter to til tre ganger i halvåret eller etter behov. Referat kommer på oppslagstavlene. Med noen års mellomrom har Trondheim kommune en stor brukerundersøkelse der foreldre sier sin mening om ulike forhold i barnehagen. Brukerundersøkelser blir gjennomgått med personalet som tar til seg ros og ris.

Vi har foreldremøter om høsten og møte for nye foreldre på forsommeren. Det arrangeres også andre felles sammenkomster i løpet av året.

Foreldre blir innkalt til to individuelle samtaler om sitt/sine barn i løpet av året. Men det er anledning til å be om samtaler ut fra behov utover det. I det daglige er vi også åpen for informasjonsutveksling ved bringing og henting, men da har vi begrenset tid.

Prosedyre for konstituering av samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg ved Ilabekken barnehager 2023_24.pdf

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ilabekken barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 042130

Adresse: Mellomila 51, 7018 TRONDHEIM

Leder

Monica Torsetnes
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Erna Akseth

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Szidonia Bandi

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Christina Berg

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Berg

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Natasha Changwe Berg

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Ingrid Følling Eian

Barnehagelærer I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Erika Vangen Eilertsen

Barne- og ung.arb m/fags 2 år

E-post:

Martine Einan

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Martine Solberg Engesmo

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Trine Evensen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anja Forseth

Spesialpedagog

E-post:

Rune C Hovde Gabrielsen

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Chantal Guillemot

Pedagogisk leder m/master

Direktetelefon:

E-post:

Rosemarie Hoem

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Amalia Holthe

Assistent

Direktetelefon:

E-post:

Fadumo Ahmed Hussein

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Oddbjørg Johanne Husås

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Erlend Høyer

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Hüsnü Keles

Konsulent

Telefon:

E-post:

Hege Dahlø Kristiansen

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Anita Lie Kvien

Pedagogisk leder m/master

Direktetelefon:

E-post:

Fredrik Kvivesen

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Berit Kystad

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Line Larsen

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Trine Letnes

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Soledad W.Varas Maureira

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Olav Meisingset

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Ole Marius Meland

Pedagogisk leder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Frida Nordgård

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Kine Louise Pedersen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Bente Brandhaug Remman

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Mekvik Rypdal

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Rita Rømuld

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Helene Sæther Sand

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Seem

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Ståle Eivind Skagen

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Are Solem

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Anne Stensrud

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Sidika Tasdelen

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Eli Torsmyr

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvill Tørstad

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Geir Valøen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Berit Vuttudal

Barnehagelærer IV

Direktetelefon:

E-post:

Kari Walsøe

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Ytterdal

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 01.07.2024

042130

Fant du det du lette etter?