Barne- og familietjenesten Midtbyen

Kontakt Barne- og familietjenesten Midtbyen

Se kart

Barne- og familietjenesten (BFT) tilbyr tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-24 år, og deres familier. Vi består av ulike tjenesteområder

På denne siden finner du informasjon om de forskjellige avdelingene hos oss, og hva vi kan hjelpe med. 

Til samlesiden om barne- og familietjenesten.

Våre avdelinger

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten tilbyr helsetjenester til gravide og barn 0–5 år. Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

I Midtbyen bydel har vi to helsestasjoner:

Sentrum tilbyr jordmortjenester til alle gravide i bydelen

Les mer på helsestasjonstjenestens nettsider,

Avdelingsleder:

Grete Drøpping

Telefon: 91 67 25 59
E-post: grete.dropping@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Les mer på skolehelsetjenestens nettsider

Avdelingsleder:

Trine Malvik

Telefon: 41 60 13 95
E-post: trine.malvik@trondheim.kommune.no

Trondheimshjelpa Midtbyen

Trondheimshjelpa er et forebyggende og helsefremmende tilbud for barn, ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Vi tilbyr foreldreveiledning, både individuelt og i grupper. I tillegg gir vi individuell psykisk helsehjelp, ved lette til moderate psykiske helseplager hos barn og unge

Trondheimshjelpa jobber både individrettet og ut mot barnehagen og skolen. Tilbudet er frivillig og man kan ta kontakt med oss direkte eller via helsestasjon, barnehage/skole, fastlege og skolehelsetjenesten.

Les mer om Trondheimshjelpa her.

Avdelingsleder:

Kirsti Aune

Telefon: 95 26 33 53
E-post: kirsti.aune@trondheim.kommune.no

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten er til for å hjelpe, bistå og veilede barnehager og skoler slik at alle barn med behov for hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. PP-tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering.

Les mer på Informasjonsside om spesialpedagogisk hjelp og andre tilretteleggingsbehov.

Avdelingsleder:

Ingeborg K. Aalmo

Telefon: 94830845
E-post: ingeborg.aalmo@trondheim.kommune.no

Barneverntjenesten

Barnevernstjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barnevernstjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien ved særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. 

Du kan ta kontakt med barnevernstjenestens mottak for å få råd og veiledning eller drøfte eventuelle problemstillinger på telefon 72 54 07 18. Ønsker du å melde bekymring for et barn eller har behov for bistand, kan du melde i fra til barnevernet her

Utenom våre åpningstider kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Les mer om barneverntjenesten her: Barneverntjenestens nettside

Barnevernsleder:

Elisabeth Eggen Solem

Telefon: 95263990
E-post: elisabeth-eggen1solem@trondheim.kommune.no

Byomfattende tjenester under Barne- og familietjenesten Midtbyen 

Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Uteseksjonen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Midtbyen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 017600

Sist oppdatert: 26.09.2023

017600

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3