Barne- og familietjenesten Midtbyen

Kontakt Barne- og familietjenesten Midtbyen

Finn ansatt og se kart

Barne- og familietjenesten (BFT) tilbyr tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-24 år, og deres familier. Vi består av ulike tjenesteområder

På denne siden finner du informasjon om de forskjellige avdelingene hos oss, og hva vi kan hjelpe med. 

Til samlesiden om barne- og familietjenesten.

Våre avdelinger

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten tilbyr helsetjenester til gravide og barn 0–5 år. Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

I Midtbyen bydel har vi to helsestasjoner:

Sentrum tilbyr jordmortjenester til alle gravide i bydelen

Les mer på helsestasjonstjenestens nettsider,

Avdelingsleder Grete Drøpping
Telefon: 91 67 25 59
E-post:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Les mer på skolehelsetjenestens nettsider

Avdelingsleder Trine Malvik
Telefon: 41 60 13 95
E-post:

Trondheimshjelpa Midtbyen

Trondheimshjelpa er et forebyggende og helsefremmende tilbud for barn, ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Vi tilbyr foreldreveiledning, både individuelt og i grupper. I tillegg gir vi individuell psykisk helsehjelp, ved lette til moderate psykiske helseplager hos barn og unge

Trondheimshjelpa jobber både individrettet og ut mot barnehagen og skolen. Tilbudet er frivillig og man kan ta kontakt med oss direkte eller via helsestasjon, barnehage/skole, fastlege og skolehelsetjenesten.

Les mer om Trondheimshjelpa.

Avdelingsleder Kirsti Aune
Telefon: 95 26 33 53
E-post:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten er til for å hjelpe, bistå og veilede barnehager og skoler slik at alle barn med behov for hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. PP-tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering.

Les mer på Informasjonsside om spesialpedagogisk hjelp og andre tilretteleggingsbehov.

Avdelingsleder Ingeborg K. Aalmo
Telefon: 94 83 08 45
E-post:

Barneverntjenesten

Barnevernstjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barnevernstjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien ved særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. 

Du kan ta kontakt med barnevernstjenestens mottak for å få råd og veiledning eller drøfte eventuelle problemstillinger på telefon 72 54 07 18. Ønsker du å melde bekymring for et barn eller har behov for bistand, kan du melde i fra til barnevernet her

Utenom våre åpningstider kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Les mer om barneverntjenesten her: Barneverntjenestens nettside

Barnevernleder Elisabeth Eggen Solem
Telefon: 95 26 39 90
E-post:

Byomfattende tjenester under Barne- og familietjenesten Midtbyen 

Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Uteseksjonen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Midtbyen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 017600

Adresse: Erling Skakkes gate 49B, 7012 TRONDHEIM

Leder

Inger Lisbet Hegland
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Madeleine Bondø Andersen

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hege Cecilie Ohldieck Angell

Samfunnsv.III

Direktetelefon:

E-post:

Sylvia Asmussen

Brobygger

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kirsti Aune

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Trude Sletner Aune

Spesialpedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Bae

Helsesykepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Bae

Helsesykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tom Inge Bekkadal

Sosionom III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Evensen Berg

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Marit Dybdahl Berg

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Berit Berge

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Monica Larssen Berger

Helsesykepleier

Telefon:

E-post:

Hanne Nissen Bjørnsen

Helsesykepleier m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Bjørnstad

Psykologspesialist II

Telefon:

E-post:

Hanne Ottem Boberg

Barnevernspedagog II

E-post:

Jannicke H Borgestrand

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Devrim Haco Boyaci

Miljøterapeut II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Chris Grønbæk Branem

Miljøterapeut m/master

Telefon:

E-post:

Hilde Marie Brattland

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Marit Holan Brattås

Sosionom I

Direktetelefon:

E-post:

Grete Kielland Brobakk

Spesialpedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Lise Beate Brobakk

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Arne Setrom Brunborg

Barnevernspedagog III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Gjengaar Bruvoll

Personal- og organisasjonskons

Direktetelefon:

E-post:

Vebjørn Stokke Brækken

Sosionom IV

Telefon:

E-post:

Edel Naustan Brødreskift

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Brøske

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Kaisa Eiken Byrknes

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Ronja Dahl

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Wenche Ustad Dalevoll

Ped.psyk.rådg. III

Telefon:

E-post:

Malene De Pano

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Ine Kristin Dragsten

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Riad Drljevic

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Grete Drøpping

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Cathrine Klevberg Dullum

Barnevernspedagog III

Telefon:

E-post:

Heidi Ofstad Eikebrokk

Helsesykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Synne Eilertsen

Student Høysk/Univ.

E-post:

Lars Dahl Eriksen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Falck

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Tomas Aleksander Fjeldseth

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Astrid Fjær

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Lisa Marie Flatmo-Fenne

Vernepleier II

Telefon:

E-post:

Aleksander Finnland Foss

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Marius Halsan Fossback

Omsorgsperson

E-post:

Sigrun Aasen Frigstad

Helsesykepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Line W Gangsaas

Førstesekretær

E-post:

Hilde Kristin Geisnes

Førstesekretær

Telefon:

E-post:

Peiman Ghahraman

Arbeider

E-post:

Anne Berit Meland Gresseth

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Dahle Grøseth

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Azra Halilovic

Minoritetsrådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Fjærvoll Halvorsen

Sykepleier II

Telefon:

E-post:

Tone Damman Hamstad

Helsesykepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Karoline Storjord Hanssen

Psykolog II

Direktetelefon:

E-post:

Gro Hatlen

Helsesykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Guro Haugskott

Psykologspesialist

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Helene Ofstad Szabo Hegle

Helsesykepleier IV

Direktetelefon:

E-post:

Marit Hegstad

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Rannveig Damås Hermansen

Barnevernspedagog III

Telefon:

E-post:

Lillian Lovise Holan

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Bente Holbæk

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Maria Holmen

Jordmor III

Direktetelefon:

E-post:

Tora Margrethe Hustad

Psykolog

E-post:

Jonas Hågensen

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Mari Furseth Hågensen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ann Kristin Bang Haagensen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Julie Margrete Johnsen Håpnes

Sykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Bente Vikran Ingebretsen

Sexolog

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Jegtvolden

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Kari Jensen

Helsesykepleier V

Direktetelefon:

E-post:

Kari Jensen

Helsesykepleier VI

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Joar Jenssen

Teamleder

Telefon:

E-post:

Marit Alstad Johansen

Barnevernspedagog II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Torunn Johansen

Sosionom IV

Telefon:

E-post:

Maria E Østling Karijord

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Bente Kirkhaug

Ped.psyk.rådg. III

Telefon:

E-post:

Hilde Willgohs Riise Kojan

Førstesekretær

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Stian Kolbeinsen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Lars Jørund Kolby

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Hedda Kjerland Kongestøl

Sosionom II

Direktetelefon:

E-post:

Anita Kostamo

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Anna Lisa Cox Kvalheim

Student Høysk/Univ.

E-post:

Marianne H Langeland

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Janne Olin Larsen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Laura-Rose Lewis

Omsorgsperson

E-post:

Trude Ottesen Liabø

Barnevernspedagog I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tone Lindgren

Miljøterapeut IV

Direktetelefon:

E-post:

Irene Lund

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Bente Westad Lunde

Spesialkonsulent I

Direktetelefon:

E-post:

Ida Christine Lutterloh-Lie

Sosionom I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marit Kobberrød Lyng

Teamleder

Telefon:

E-post:

Cecilia Lysø-Johansen

Miljøterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Birgit Løkkeberg

Helsesøster

Direktetelefon:

E-post:

Marie Lindgaard Løvstad

Psykologstudent

Telefon:

E-post:

Trine Malvik

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Lena Mari Mebust

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Monica Lysø Mortensen

Sosionom III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ali Asghar Muradi

Arbeider

E-post:

Lisa Marie Møllevik

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Line Anita Negård

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Linda Mohrsen Nordtvedt

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Live Næss

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Lund Oslandsbotten

Helsesykepleier

Telefon:

E-post:

Amanda Pettersen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Kenneth Pettersen

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Jan Fredrik Pindsle

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Benum Reiten

Helsesykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Lise Wilberg Rofstad

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Synne Flo Rottem

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Brit Haugsand Rovik

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Knut Kolstad Røen

Ped/ps.rådg.II

Direktetelefon:

E-post:

Nina Presthus Rørbakk

Jordmor II

Direktetelefon:

E-post:

Gøril Helen Sagen

Miljøterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Tanja-Beate Sandø

Helsesekretær

Telefon:

E-post:

Bilal Imad El Sayed

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Alexander M Seifried

Sosionom III

Telefon:

E-post:

Mirjeta Ademi Shaqiri

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Anne Elina Sippala

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Sivertsen

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Tina Skillebæk

Ped/psyk rådg.

Direktetelefon:

E-post:

Anne Tingstad Skjevik

Miljøterapeut I

Telefon:

E-post:

Unni Benberg Skjærvold

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Kristin Skogseth

Helsesykepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne Beate Skomakerstuen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

May Skånøy

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Eggen Solem

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Marit Solem

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Sortvik

Jordmor I

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Stavnes

Helsesykepleier II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Janne Stensås

Jordmorstudent

Telefon:

E-post:

Tor Kristian Stinessen

Rådgiver I

Telefon:

E-post:

Camilla Stokke

Jordmor I

Direktetelefon:

E-post:

Viktoryia Sunde

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Mona Sundstrøm

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Carina Anne-Sofie Svensson

Jordmor III

Direktetelefon:

E-post:

Frøydis Eline Svensson

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Bente Dahl Sætereng

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Sørheim

Student Høysk/Univ.

E-post:

Helle Agentoft Tegnander

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Malvik Tokle

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Liv Anne Overrein Torp

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Eldri Trondsgård

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Annie Hauan Tronsen

Jordmor III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Tronstad

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Silje Tørstad

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Ida-Marie Undall

Erfaringskonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Helene Unger

Student

Telefon:

E-post:

Hanna Vestre

Student Høysk/Univ.

E-post:

Vilde Marie Brødholt Vikene

Student Høysk/Univ.

E-post:

Geir Vågen

Psykologspesialist II

Telefon:

E-post:

Kjersti Finne Weibull

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Maia Wennevold

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Gro Merete Wilmann

Sosionom I

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Wright

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Sara Wågan

Sosionom II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Susanne Hellan Øiaas

Sosionom m/master

Direktetelefon:

E-post:

Ida Vang Aalberg

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Ingeborg K. Aalmo

Avdelingsleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 27.10.2023

017600

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward