Hjem Hoeggen skole

Hoeggen skole

Kontakt Hoeggen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om Hoeggen skole

Hoeggen skole er en ungdomsskole som ligger på Vestlia i bydelen Nardo/Lerkendal. Skolen ble bygget i 1982 og inneholder både små og store undervisningsarealer. Skolen har i dag 367 elever og 41 ansatte. Skolen har spesielt fokus på elevmiljø og kultur som drivkraft for læring, grunnleggende ferdigheter samt klasseledelse. Uttrykksfag som drama, dans, nysirkus, teatersport, film/foto, webdesign og andre kunstfag er høyt prioritert. Skolen har årlig en kulturfestival som er et resultat av satsingen på kulturfag.

Bestilling av skolemelk og -frukt for neste skoleår

Det er nå snart klart  for bestilling av ulike produkter fra "Skolelyst" (Tine) og bestilling av frukt. 

Foresatte kan gå inn på lenkene under her, logge seg inn og legge inn bestilling for neste skoleår fra starten av juni måned.

Skolemelk (produkter fra Tine):  https://www.skolelyst.no

Skolefrukt: http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=22951973&uid=1255246659&&&https%3A%2F%2Fskolefruktsys.no%2FLogin.aspx

Trinnene

8. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Trinnleder: Hillevi Stavnes

Kontaktlærere:

8A: Ann Karin Nikolaisen, Bjarte Eliassen, Nina Hafsmo

8B: Mari Baustad, Leif Rune Pedersen, Eirik Nerland

8C: Øivind Estensen, Ingunn S. Landrø, Knut Ledang

9. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Rikart Nyheim

Kontaktlærere:

9A: Ann Helen Kjøde, Thomas Viken, Synne Hångmann

9B: Astrid Hamarheim,Eiri Sve, Anne Lotte Ringstad

9C: Elin Ludvigsen, Lise Greger Hagen

10. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Kristin Bratberg Røe

Kontaktlærere:

10A: Jens Winsnes, Liv Olsen, Per Wangen

10B: Hannah Width, Ida Sofie Johansen, Kristian Sandkjernan

Rådgivningstjeneste

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste på Hoeggen skole

Helsesykepleier, vikar tom 20.06.19: Mari Mauseth Log

E-post: mari.mauseth.log@trondheim.kommune.no

Helsesykepleier Unni Selina Kløften

Jobb/mobil: 48039387

E-postadresse: unni-selina.kloften@trondheim.kommune.no

Er tilgjengelig for elevene på skolen: 

Mandag - onsdag - fredag 08.30-14.30

Skolehelsetjenesten ved Hoeggen skole

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Hoeggen skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste oppgaver og tilbud:

8. trinn:
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) Helseopplysning i klasse

9. trinn:
Psykisk helsedag

10. trinn:
Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV)
Ung i dag - Temadag seksuell helse

Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

Terskelen for å ta kontakt er lav og målet er et godt samarbeid til elevenes beste. Det er mulig å legge igjen beskjed i administrasjonen på skolen hvis helsesøster ikke er til stede

FAU

Møtereferater

06.03.2019

12.02.2019

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hoeggen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 24.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?