Hoeggen skole

Hoeggen skole

Kontakt Hoeggen skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Hoeggen skole

Hoeggen skole er en ungdomsskole som ligger på Vestlia i bydelen Nardo/Lerkendal. Skolen ble bygget i 1982 og inneholder både små og store undervisningsarealer.

Skolen har i dag 450 elever og 42 ansatte. Skolen har spesielt fokus på elevmiljø og kultur som drivkraft for læring, grunnleggende ferdigheter samt klasseledelse.

Eksamen 2024

Muntlig eksamen gjennomføres onsdag 12.06. og fredag 14.06.

Avslutning for 10. trinn

Hoeggen skole inviterer elever og foresatte til høytidelig avslutning i gymsalen onsdag 19.06.24 kl. 18.00.

Av plasshensyn er det dessverre ikke anledning til å ta med søsken eller annen familie. NB! Vi starter presis.

Fremmedspråk, arbeidslivsfag og faglig fordypning

Informasjon om fagene

Bestilling av skolemelk og -frukt

Foresatte kan gå inn på lenkene under, logge seg inn og legge inn bestilling for skoleåret 2023-2024.

Trinnene

8. trinn

Trinnkalender med periodeplaner

Avdelingsleder: Ann-Karin Nikolaisen

Kontaktlærere:

 • 8A: Amund Bollingmo Vingelen, Petter Prestvik Knutsen, Kaja Saugen Almvik
 • 8B: Bjørn Owe Ytterhaug, Liv Hege Hasfjord, Bertine Louise Vik
 • 8C: Christer Brå Johansen, Leif Rune Pedersen, Andre Olafsen Elman
9. trinn

Trinnkalender med periodeplaner

Avdelingsleder: Sverre Vikhammermo

Kontaktlærere:

 • 9A: Ida Sofie Johansen, Ingunn Selseth Landrø, Kenneth Fossbakken Jakobsen
 • 9B: Hannah Regine Width, Thomas Viken, Anne Lotte Ringstad
 • 9C: Marit Melhuus, Lise Greger Hagen, Robert Lockert
10. trinn

Trinnkalender med periodeplaner

Avdelingsleder: Liv Bergliot Olsen

Kontaktlærere:

 • 10A: Synne Hångmann, Martine Ranum Lehn, Knut-Eirik Ledang
 • 10B: Nina Hafsmo, Bjarte Eliassen, Eirik Nerland
 • 10C: Ann-Helen Kjøde, Espen Nyberg Granaune, Øivind Estensen

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste på Hoeggen skole

Helsesykepleiere

Nye helsesykepleier fra og med mandag 28.08. Vi har nå helsesykepleier til stede hver dag. 

Linn Skatvold Grøntvedt, telefon 90 03 67 53, e-post   
 
Torill Ahlstrøm, telefon 90 03 67 53, e-post:  

Helsesykepleier er tilgjengelig for elevene på skolen

 • Mandag kl. 08.00-15.30
 • Tirsdag kl. 08.00-15.30
 • Onsdag kl. 08.00-15.30
 • Torsdag kl. 08.00-15.30
 • Fredag  kl. 08.00-15.30

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Hoeggen skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste oppgaver og tilbud

 • 8. trinn: Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) Helseopplysning i klasse
 • 9. trinn: Psykisk helsedag
 • 10. trinn: Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV), Ung i dag - Temadag seksuell helse
 • Deltagelse, veiledning og informasjon på foreldremøter.

Terskelen for å ta kontakt er lav og målet er et godt samarbeid til elevenes beste. Det er mulig å legge igjen beskjed i administrasjonen på skolen hvis helsesøster ikke er til stede.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

Rådgiver

Astrid Hamarheim er rådgiver med ansvar for innsøking til videregående skoler.

Telefon: 95 15 04 63.

E-post:

FAU

Leder for FAU inneværende skoleår er Malin Lyngstad.

FAU kan kontaktes på e-post:

Møtereferater

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hoeggen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031020

Adresse: Edgar B. Schieldrops veg 1, 7033 TRONDHEIM

Leder

Lars Kvendbø
Rektor

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Øyvind Johan Andersen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Lill Aune

Adjunkt

E-post:

Line Sofie Balstad

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Line Sofie Balstad

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Mari Elise Baustad

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Bjarte Eliassen

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Olafsen Elman

Lærer

Direktetelefon:

E-post:

Rune Lysgård Fagerheim

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Espen Nyberg Granaune

Lærer

Telefon:

E-post:

Nina Hafsmo

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Lise Greger Hagen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Hamarheim

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Anine Harila

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Lady Liv Hege Hasfjord

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Cathrine Solem Hoen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Synne Hångmann

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Christer Brå Johansen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Ida Sofie Johansen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Ann-Helen Kjøde

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Petter Prestvik Knutsen

Vikar

E-post:

Tonje Kristiansen

Vikar

E-post:

Ingunn Selseth Landrø

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Knut-Eirik Ledang

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Martine Ranum Lehn

Vikar

Telefon:

E-post:

Robert André Lockert

Vikar

Direktetelefon:

E-post:

Elkhatib Ahmed Mahmoud Mohamed

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Kristina Jane Murdin

Vikar

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Nerland

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Ann-Karin Nikolaisen

Avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Liv Bergliot Olsen

Avdelingsleder

E-post:

Leif Rune Pedersen

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Direktetelefon:

E-post:

Anne Lotte Ringstad

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Søvik Rødseth

Lektor

Telefon:

E-post:

Kristian Sandkjernan

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Åshild Stava

Vikar

Telefon:

E-post:

Eiri Sve

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Bertine Louise Vik

Vikar

Telefon:

E-post:

Thomas Viken

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Sverre Vikhammermo

Avdelingsleder

Telefon: (+47) 91783305

E-post:

Amund Bollingmo Vingelen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Per Wangen

Adjunkt

E-post:

Hannah Regine Width

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Bjørn Owe Ytterhaug

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Lisbeth Øverland

Konsulent

Telefon:

E-post:

Elise Aarøe Aasbø

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 17.06.2024

031020

Fant du det du lette etter?